Kristian

Kristian

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore  (UMHCG) u saradnji sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom iz Bijelog Polje (UPOSIBP) u okviru projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom organizuje jednodenvnu obuku za zaposlene u institucijama pravde o ljudskim pravima OSI i načinima obezbjeđivanja razumnih i proceduralnih adaptacija.

Obuka će se održati u Podgorici 11. septembra, s početkom u 9.30 časova, u hotelu CentreVille. Obuka se organizuje s ciljem unaprjeđenja komunikacije pravosudnih institucija s OSI i unaprjeđenja informisanosti zaposlenih u institucijama pravde o načinima komunikacije, pružanju razumnih i proceduralnih adaptacija. Cilj obuke je i informisanje opšte javnosti o osnovnim pravima i slobodama osoba s invaliditetom na jednak pristup pravdi i jednako priznanje lica pred zakonom.

Među učesnicima se očekuju predstavnici institucija pravde, notari, predstavnici NVO, predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, OSI i drugi.

Ova aktivnost dio je projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom koji UMHCG sprovodi u partnerstvu s Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom (UPOSIBP), a uz finansijsku podršku Ministarstva pravde kroz javni konkurs „Pravdom ka jednakosti“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018.

Pozivaju se mediji da isprate pomenuti trening i da svojim prisustvom i izvještavanjem daju dodatan doprinos ovoj temi.

 

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i dalje nema jedinstvenu bazu osoba s invaliditetom (OSI), čija je potreba prepoznata prilikom definisanje prve Strategije za integraciju te populacije za period 2008 – 2016 jer ministarstva rada i socijalnog staranja i zdravlja prebacaju odgovornost za izradu registra.

Izvršna direktoricaica Udruženja mladih za hendikepom Crne Gore (UMHCG), Marina Vujačić podsjetila je da je nedostatak jedinstvene baze o osobama s invaliditetom u Crnoj Gori prepoznat kao problem i slabost prilikom definisanja prve Strategije za integraciju lica sa invaliditetom za period 2008 – 2016, kao tada jedinog nacionalnog dokumenta koji se bavio pravima OSI.

Prema njenim riječima, većina tada prepoznatih problema, s kojima su se suočavale OSI, ali i Crna Gora, nijesu riješeni upravo zbog nepostojanja jedinstvene baze.

Ona je agenciji MINA kazala da, iako je mjera koja se odnosi na registar unijeta u novu Strategiju za period 2016 – 2020, ministarstva rada i socijalnog staranja i zdravlja prebacuju odgovornost.

„Pritom nijedan organ ne preduzima ništa, niti Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao nadležno za koordinaciju nad Strategijom obavještava Vladu o postojanju problema kako bi Vlada posredovala, odnosno dodatnim zaključkom zadužila organe na preduzimanje aktivnosti u cilju realizacije ove mjere“, istakla je Vujačić.

Ona je kazala da, imajući u vidu da se ta mjera ne može sprovesti bez usvajanja posebnog zakonskog rješenja, Zakona o registru osoba s invaliditetom, i imajući u vidu činjenicu da aktivnosti nijesu ni započete, ostaje zabrinutost da li će se bilo šta uraditi do kraja naredne godine.

„Ipak ovaj problem nije riješen tokom sprovođenja prve Strategije, a ukoliko državne institucije nastave praksu prebacivanja odgovornosti biće ista sudbina i s važećom Strategijom do 2020“, upozorila je Vujačić.

Ona je ukazala da registar treba da sadrži ne samo podatke o ukupnom broju osoba s invaliditetom, što Crna Gora i dalje nema, već i njihov socijalni i materijalni status, potrebe za pomagalima, uslugama podrške za život u zajednici, procjenu životnih troškova nastalih zbog invaliditeta.

Baza bi posjedovala i demografske podatke i druge važne informacije koje bi, takođe, služile za kreiranje i sprovođenje politika namijenjenih osobama s invaliditetom, ali i praćenje njihove primjene i uticaja na OSI.

Vujačić je napomenula da Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, osim što državu obavezuje na posjedovanje i redovno prikupljanje statističkih i drugih podataka, definiše obavezu države da prilikom kreiranja bilo koje politike i akta uzme u razmatranje uticaj na OSI.

To bi, dodaje ona, značilo da se prilikom kreiranja bilo koje politike u oblasti energetike, saobraćaja, poljoprivrede mora uzeti u obzir uticaj na OSI, a posebno prilikom planiranja i kreiranja politika koje usko dotiču pitanja OSI.

„U Crnoj Gori to nije slučaj, a jedan od uzroka je činjenica da država ni dalje ne planira, ne definiše, i ne sprovodi sveobuhvatnu politiku koja će obuhvatiti sve osobe s invaliditetom“, istakla je Vujačić.

Nasuprot tome, kako je kazala, država u različitim oblastima osniva i finansira rad različitih komisija koje utvrđuju i „procjenjuju“ invaliditet.

„To najčešće utvrđuju na osnovu medicinskih indikacija i takozvanih smetnji, a ne u skladu s definicijom invaliditeta datom u pomenutoj Konvenciji po kojoj invaliditet predstavlja interakciju između dugoročnog psihosocijalnog, intelektualnog, fizičkog i senzornog oštećenja (invalidnosti) i barijera u okruženju koje otežavaju puno i efektivano učešće OSI u društvu na jednakim osnovama s drugima“, objasnila je Vujačić.

Prema njenim riječima, to znači da bi se prilikom procjene invalidnosti trebali uzeti u obzir medicinski i drugi faktori, odnosno uzroci njenog nastanka.

Vujačić je dodala da bi se uzeli u obzir i širi društveni faktori odnosno procjena prepreka s kojima se suočava OSI i uticaja tih prepreka na njen život i njene potrebe.

„Međutim, postojanje različitih komisija u Crnoj Gori dovodi do postojanja različitih rješenja kojim je utvrđena invalidnost ili invaliditet, a koja su često izražena različitim procentima u različitim sektorima: obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, penzijsko-invalidski sistem i zapošljavanje“, rekla je Vujačić.

Sve to, kako je navela, dovodi do konfuzije, ali i ogromnih administrativnih barijera s kojima se suočavaju OSI prilikom ostvarivanja bilo kojeg prava, u bilo kojoj oblasti mimo one iz koje posjeduje rješenje.

Vujačić je istakla da država taj sistem čini dodatno komplikovanim jer ostvarivanje određenih prava uslovljava nekada rješenjem koje ne izdaje nijedan organ.

„Tako na primjer, za oslobađanje od carine i PDV prilikom uvoza vozila specijalno namijenjenog za OSI, propisano je posjedovanje rješenja o utvđenom tjelesnom oštećenju donjih ekstremiteta od 80 odsto ili više procenata, ali takvo rješenje ne izdaje nijedan organ, niti dokumenta koja traži Uprava carina (rješenje o ličnoj invalidnini ili dodatku za njegu i pomoć) posjeduju informaciju o procentu oštećenja“, navela je Vujačić.

Ona je ukazala da zbog toga Uprava carina nerijetko pravi administrativne barijere OSI prilikom ostvarivanja tog prava i da takvi primjeri nerijetko proizvode dodatne troškove za osobe s invaliditetom i obeshrabruju ih od dalje procedure i ostvarivanja prava.

„Država umjesto da spriječi i kada prepozna takve probleme u praksi, iste riješi izmjenom politika, ona podstiče administrativne i druge barijere sve na štetu osoba s invaliditetom, ali nekada se na taj način izaziva dodatan trošak i resurs i za samu državu“, kazala je Vujačić.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su podsjetili da je Vlada donijela Strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom za period 2016-2020, sa Akcionim planom i da su u dokumentu jasno definisani nosioci određenih aktivnosti.

Kako su objasnili, prva mjera koja se odnosi na Ministarstvo zdravlja u okviru Akcionog plana 2018-2019. za Strategiju za ostvarivanje prava lica sa invaliditetom je formiranje Registra lica sa invaliditetom.

Rok za realizaciju te mjere je predviđen za period 2018-2019. 

„Imajući u vidu činjenicu da je stepen i kategoriju invaliditeta jedino moguće utvrditi na osnovu medicinske ekspertize, odnosno, utvrđene dijagnoze od ljekara, smatramo da izrada Registra isključivo može biti u nadležnosti Ministarstva zdravlja“, odgovorili su iz resora Kemala Purišića.

Kako su kazali, razlog više je to što ljekar (pedijatar) u toku prve godine života minimum četiri puta godišnje vidi dijete, pa samim tim može i prepoznati invaliditet.

Kada su prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite u pitanju, iz Ministarstva rada su kazali da Centri za socijalni rad vode evidenciju o korisnicima koji su ostvarili pravo na dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidininu.

„Kada je oblast tržišta rada i zapošljavanja u pitanju, ZZZCG vodi evidenciju shodno zakonu o nezaposlenim licima, uključujući nezaposlene OSI kojih je u septembru na evidenciji bilo 11.039 od čega je Komisija ZZZCG za profesionalnu rehabilitaciju donijela rješenje za 9.697“, naveli su iz Ministarstva rada.

Iz Ministarstva zdravlja kazali da je taj resor na osnovu Zakona o zbirkama podataka u oblasti zdravstva donijelo Pravilnik o načinu popunjavanja i obrascima prijava o utvrđenoj bolesti za koju se vodi registar, a koje popunjavaju zdravstvene ustanove.

Oni su kazali da registre izrađuje Institut za javno zdravlje i da trenutno postoje registri za maligne neoplazme, šećernu bolest, ishemijsku bolest srca (akutni koronarni sindrom), cerebrovaskularne bolesi i narkomaniju.

Kako su rekli, Ministarstvo rada i socijalnog staranja donosi Pravilnike i formira komisije koje rade pri Zavodima za zapošljavanje, Centrima za socijalni, radi ostvarivanja prava osiguranika na zapošljavanje, materijalno obezbjeđenje, dodatka za tuđu njegu, ličnu invalidninu i drugo.

„Registar osoba sa invaliditetom svakako treba da postoji radi ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom iz socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijsko invalidskog osiguranja, koja su u nadležnosti Ministaratva rada i socijalnog staranja“, rekli su iz resora Kemala Purišića.

Oni su poručili da će Ministarstvo zdravlja, ako Ministarstvo rada i socijalnog staranja bude formirlo radnu grupu za izradu registra, sa svojim predstavnikom doprinjeti njegovoj izradi.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kroz realizaciju projekta “Rereading – Rewriting. Improving media literacy in Montenegro”. Sadržaj je isključiva odgovornost agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove SAD.

Izvor: Agencija Mina

Fotografija: PR Centar 

PROJEKAT DRUŠTVA PRIJATELJA BIBLIOTEKE "NJEGOŠ"

Pored obuke za korišćenje opreme, koja će biti organizovana za zaposlene u Biblioteci, biće i obuka za lica s oštećenjem vida za rad na računaru i korišćenje tehničke opreme.

Narodna biblioteka „Njegoš“ naredne godine biće dostupna i licima s oštećenjem vida zahvaljujući projektu „Čitam, dakle postojim“ koji realizuje Društvo prijatelja biblioteke „Njegoš“ u saradnji s pomenutom bibliotekom.

„U Nikšiću ne postoji dovoljna količina opreme i literature koja je namijenjena licima s oštećenjem vida što dovodi do toga da ova lica nemaju adekvatan način da dođu do izvora znanja i informisanja u onoj mjeri u kojoj bi to oni zaista htjeli. Pristupačnost informacija i literature za ova lica predstavlja jednu od najvećih barijera, jer je to preduslov za obrazovanje, dodatnu edukaciju, zabavu, kulturu, kao i kvalitetan razvoj ličnosti. Osim toga, ovo u značajnoj mjeri onemogućuje i njihovu uključenost u kulturno-umjetnički život grada”, kazao je Radoje Kandić, predsjednik Društva prijatelja biblioteke “Nikšić”.

Osobe s oštećenje vida iz Nikšića, a njih je oko 1.700, prinuđene su da potrebnu literaturu pozajmljuju iz Biblioteke za slijepe koja se nalazi u Podgorici. Nabavkom adekvatne opreme i edukacijom kadra cijeli bibliotečki fond biće dostupan osobama s oštećenjem vida, a predviđena je i nabavka lektira za osnovnu školu u audio formatu, koja će biti donacija Biblioteke za slijepe.

“Uvođenje nove bibliotečke usluge biće od velike koristi i disleksičnim osobama koje zbog teškoća u čitanju imaju problema sa razumijevanjem pročitanog, osobama s autizmom ili osobama s multiple skleroze”, istakao je Kandić.

Pored obuke za korišćenje opreme, koja će biti organizovana za zaposlene u Biblioteci, biće i obuka za lica s oštećenjem vida za rad na računaru i korišćenje tehničke opreme. Tokom realizacije projekta biće odštampana zbirka pjesama na Brajevom pismu i prva slovarica na ijekavici koja će biti prilagođena licima s oštećenjem vida i koja će biti distribuirana svim osnovnim školama u gradu pod Trebjesom.

“Nabavka opreme i literature i obuka osoblja je element održivosti projekta, jer i nakon što se završi njegova implementacija ona će ostati na raspolaganju svim korisnicima biblioteke kojima je neophodna. Slovarica prilagođena licima s oštećenjem vida biće takođe dugoročno dostupna ovim kategorijama”, istakao je Kandić.

Direktna ciljna grupa projekta su pet osoba s oštećenje vida, članova Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, i dvoje zaposlenih u biblioteci „Njegoš“ Nikšić koji će proći predviđene obuke, dok su indirektna ciljna grupa svi članovi pomenute Organizacije, njih 65.

Goran Macanović, predsjednik Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, smatra da će nabavka tehničke opreme (računar, skener, čitač ekrana i sintetizator govora) biti polazna osnova za dalje aktivnosti kojima će se stvoriti uslovi da “sve osobe koje imaju poteškoća u čitanju standardne štampe bez prepreka koriste usluge bibliotečkog fonda biblioteke ‘Njegoš’ i da na taj način ravnopravno sa drugima konzumiraju kulturne sadržaje”.

“Za nas iz Organizacije slijepih je posebno dragocjeno to što je ideja o ovom projektu potekla upravo od članova Društva prijatelja biblioteke a ne od nas, jer nam ta činjenica govori da kod jednog dijela javnosti postoji razvijena svijest da sadržaji namijenjeni široj javnosti moraju biti pristupačni i osobama s invaliditetom. Cijenimo i sam pristup u razvoju ideje, a on se odnosi na to da su nas članovi Društva kontinuirano uključivali i sa nama se aktivno konsultovali oko svake faze pisanja, do odobravanja i realizacije projekta”, istakao je Macanović uz uvjerenje da je pomenuti projekat samo početak dugoročne i kvalitetne saradnje Organizacije slijepih sa institucijama kulture i NVO koje djeluju na području Nikšića.
Projekat će trajati do aprila naredne godine, a podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Društvo prijatelja bibliteke „Njegoš“ je osnovano 19. januara prošle godine na inicijativu troje, tada, mladih studenata entuzijasta i za godinu i po rada uspjeli su da organizuju nekoliko veoma uspješnih večeri poezije i prikupe skoro 12.5 hiljada knjiga i sve ih ustupe biblioteci “Njegoš”.

Prva narodna biblioteka sa odjeljenjem prilagođenim osobama s oštećenjem vida

Iz Društva prijatelja biblioteke “Njegoš” su uvidjeli da između nadležnih institucija i organizacija čiji djelokrug rada se tiče osoba s oštećenje vida ne postoji nikakva saradnja, pa je njihova prva aktivnost u sklopu projekta bila potpisivanje sporazuma između njih, Narodne biblioteke “Njegoš” i Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, što će, nadaju se, rezultirati zajedničkim projektima.

„Biblioteka, kao jedno od najdjelotvornijih okruženja za integraciju osoba sa oštećenjem vida je prepoznala potrebu za pružanjem pomoći osobama s invaliditetom i smatram da samo svakodnevnom brigom i kulturnim umrežavanjem potpomažemo jednakost, participaciju i njihovo zapošljavanje. Neću pretjerati ako kažem da će Biblioteka postati prva među narodnim bibliotekama koja će imati odjeljenje prilagođeno osobama s oštećenjem vida. Planiramo organizovanje obuke za stručno usavršavanje pružalaca usluga za lica s oštećenjem vida, treninge i radionice za različite ciljne grupe, a trudićemo se da eleminišemo fizičku barijeru čime ćemo povećati dostupnost i vidljivost“, kazala je direktorica biblioteke „Njegoš“, Renata Bulajić.

 

Izvor: Portal Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane osobe s invaliditetom  da se prijave za učešće u Školi samostalnog života koja će biti održana u periodu 27-31. oktobra 2019.

Škola će se organizovati u nekom od hotela na primorju i obuhvatiće sljedeće teme:

 • Međunarodni instrumenti za ostvarivanje prava OSI;
 • Domaći instrumenti za ostvarivanje prava OSI;
 • Od sažaljenja i herojstva do jednakosti – modeli pristupa invaliditetu;
 • Filozofija samostalnog života i servisi podrške;
 • Invaliditet kao identitet i invaliditet i odgovornost;
 • Lingvistička stigmatizacija  i invaliditet u očima medija;
 • OSI i seksualnost / roditeljstvo;
 • Samostalno kretanje i sredstva za samostalnost;
 • Invaliditet i uspjeh;
 • Kreativnost i OSI.

Škola se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a pratiće je i radionice, prikazivanje filmova, vježbe i rad u grupama.

Namjera je da se kroz Školu samostalnog života osobe s invaliditetom, posebno mladi s invaliditetom upoznaju s filozofijom samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, kako definisanim u crnogorskom zakonodavstvu, tako i onim koje prepoznaje međunarodna praksa, principima samostalnog življenja, uticaju porodice, medija i društva na odnos prema invaliditetu i prihvatanje invaliditeta.

Facilitator i treneri će biti osobe s invaliditetom koje su pioniri u promociji filozofije samostalnog življenja u Crnoj Gori.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 15. oktobra 2019. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Prijava za Školu samostalnog života

Broj mjesta je ograničen. 

Škola se sprovodi u okviru projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni! koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs za NVO u 2019.

Napomena: Osobe s invaliditetom koje su već jednom učestvovale u Školi samostalnog života koju je UMHCG organizovalo u februaru 2019. u okvitu projekta Omladinska politika je i moja politika! u ovoj generaciji Škole nemaju pravo učešća

Stonoteniska paraolimpijska reprezentacija Crne Gore priprema se za nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu (EP) za osobe s invaliditetom. Šampionat će od 16. do 22. septembra biti odigran u švedskom Helsinborgu.

Crnogorski para stoni tenis u Helsinborgu predstavljaće Filip Radović, koji je na posljednja dva šampionata Evrope bio bronzini i debitanti Luka Bakić i Dejan Bašanović u kategoriji S10. Njih trojica, osim u pojedinačnoj konkurenciji, nastupiće prvi put i kao ekipa.

Za predstojeći šampionat je pojačan i stručni štab, pa nacionalnim trenerima Nikolaeu Lupuleskom i Čedomiru Damjanoviću tokom priprema pomaze legendarni jugoslovsnki stonoteniser Ilie Lupulesku.

Lupulesku, koji ima 13 medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava i olimpijsko srebro, kazao je da mu je drago što ima priliku da pomogne da crnogorska ekipa što spremnije dočeka EP.

“Daću sve od sebe da im savjetima pomognem i ukažem na šta treba da obrate pažnju. Dubl je najvažniji, ako uspiju da ga dobiju oni će osvojiti medalju, možda biti i prvaci Evrope”, rekao je Lupulesku.

Crnogorski stonoteniseri za nastup u Helsinborgu pripremaju su se u kampu porodice Lupulesku, u Uzdinu, a završni dio odradiće u Novom Sadu. Bronzani iz Vejla i Laškog, Filip Radović smatra da će u Helsinborgu biti mnogo teže doći do medalje nego na prethodna dva šampionata.

“Velika su očekivanja, ali mi želimo da idemo korak po korak. U pojedinačnoj konkurenciji cilj mi je da odbranim svoju poziciju i napravim korak više. Želim četvrtfinale i da se uključim u borbu za medalju. Ovoga puta biće teže odbraniti bronzanu medalju, jer su tri najbolja sa rang liste ujedno i prva tri nosioca”, kazao je Radović. On je podsjetio da nijednog od prve trojice do sada nije uspio da pobijedi u karijeri.

“Moraću da eliminišem bar jednog od njih ukoliko želim polufinale. U Helsinborgu nastupićemo i ekipno. Naporno radimo, vjerujem da možemo daleko da doguramo”, kazao je Radović.

Šanse crnogorskih stonotenisera na Evropskom prvenstvu u Švedskoj su velike, smatra i Luka Bakić.

“Pogotovo u ekipnoj konkurenciji gdje smo sigurno među tri najbolje ekipe u Evropi. To ne znači da i u pojedinačnoj konkurenciji nećemo uraditi sve da ostvarimo što bolji rezultat. Spremamo se naporno, mnogo smo uradili tokom priprema, vjerujem da ćemo do šampionata formu podići do maksimuma. Očekivanja su velika, opravdana jer imamo dobru ekipu”, kazao je Bakić.

On je naglasio da je dobra stvar što će, kao debitant u para stonom tenisu, za mnoge biti nepoznanica.

“To mi ide u prilog, posebno zbog mog stila igre. Vjerujem da ćemo biti iznenađenje EP. U pojedinačnoj konkurenciji imamo šanse, makar do polufinala, a poslije šta bude. Cilj je da probam da dobijem što više igrača iz prvih pet sa rang liste i olakšam put Radoviću ka direktnom plasmanu na Olimpijske igre. Nadam se da će Radović izboriti direktan plasman, a da ću mu se u Tokiju pridružiti kao osvajač Viner turnira”, kazao je Bakić.

U dobar plasman vjeruje i debitant ne velikoj sceni, Dejan Bašanović, navodeći da mu je čast biti u ekipi pored Radovića, dvostrukog osvajača medalje i Bakića, koji je višestruki prvak Crne Gore u redovnom stonom tenisu.

“Daću sve od sebe na EP, ukoliko mi se ukaže prilika pomognem reprezentaciji. Nadam se da ćemo ostvariti zapažen rezultat”, rekao je Bašanović. Trofejni stručnjak, Nikolae Lupulesku smatra da su šanse za nastavak trofejnog niza i u Helsinborgu realne.

“Šanse su realne, jer je Radović među osam najboljih na svijetu i u Švedskoj biće peti ili šesti nosilac. Sve zavisi od žrijeba, ali imamo ambicije da branimo evropsku medalju. Nadamo se i u ekipnoj konkurenciji, jer je Bakić prošao kategorizaciju. Trebaće i malo sreće na žrijebu, ali smo kandidati za odličje. Spremni smo za iznenađenje”, rekao je Lupulesku.

On se zahvalio bratu Iliji na pomoći tokom priprema.

“Došao je iz Amerike i mnogo nam pomaže tokom priprema. Njegovo iskustvo iz dubla znači nam puno. U ekipnoj konkurenciji dubl je najbitniji. Ukoliko dobijemo dubl mi smo prvaci Evrope. Dubl je bitna karika, nijedna država u Evropi nema takva dva igrača kao što su Radović i Bakić”, kazao je Lupulesku.

Nacionalni trener Čedomir Damjanović kazao je da će šampionat u Helsinborgu ostati upamćen i po premijenom nastupu u ekipnoj konkurenciji.

“Prvi put pojavićemo se kao ekipa. Velika stvar je podrška od proslavljenog asa Ilije Lupuleska i prilika da naši momci od njega čuju neka iskustva koja će im mnogo značiti. Nadamo se jako dobrom rezultatu na EP”, kazao je Damjanović.

Šampionat u Helsinborgu počeće nadmetanjima u pojedinačnoj konkurenciji. Prva dva takmičarska dana, 16. i 17. septembra, predviđena su za takmičenja po grupama, dok će dan kasnije biti poznati osvajači medalja.

Od četvrtka,19. septembra na programu su ekipna takmičenja. Prema propozicijama u ekipnom dijelu igra se na dvije pobjede, a duel počinje dublom.

Preuzeto: FB stranica Paraolimpijskog komiteta Crne Gore

NVO Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje sprovodi projekat Unaprjeđenje zapošljavanja OSI u partnerstvu s firmom DOO IPKO iz Bijelog Polja. Projekat, koji će trajati deset mjeseci, će uključiti šest osoba s invaliditetom, koje će proći kroz obuku za rad na konkretnom radnom mjestu kod poslodavca DOO IPKO i nakon obuke svih šest osoba će dobiti zaposlenje. Učesnici u projektu biće zaposleni tokom šest mjeseci trajanja projekta, a tri OSI nastavljaju radni angažman na devet mjeseci nakon završetka projekta.

kako navode i OUMSBP, osobe s invaliditetom u preduzeću DOO IPKO će proći kroz teorijski i praktični dio obuke i  steći višestruko znanje u oblastima: grafičkoga dizajna, štampe, izrade reklamnih materijala do poljoprivrednih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja, sadnog materijala i njihovog održavanja, nabavke robe, rad s inostranstvom. U prodajnom objektu će OSI imati prilike da kontaktiraju sa širokim spektrom ljudi, razviće svoje komunikativne sposobnosti.

Opšti cilj projekta je da se osobe s invaliditetom radno valorizuju, da ojačaju svoje radne sposobnosti, da se zaposle i socijalno integrišu. Cilj nam je, kako kažu iz Opštinskog udruženja multiple skleroze, da saradnjom s privatnim sektorom povećamo mogućnosti za zapošljavanjem OSI.

Obuka će se realizovati tokom trećeg i četvrtog mjeseca realizacije projekta.

Projekat će se sprovoditi na teritoriji opštine Bijelo Polje, a sprovodi se posredstvom ugovora koji je OUMSBP potpisalo sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Zavod finansira 95% opravdanih troškova projekta, kroz grant šemu, i to u ukupnom mogućem iznosu od 47.213,30 eura.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore započinje realizaciju projekta OSIguraj uslove sebi! čija je ključna svrha promociju i doprinos boljim uslovima rada, zaštite i zdravlja na radu za osobe s invaliditetom na teritorije Crne Gore.

Ciljevi koji će se postići realizacijom projekta su:

 1. Informisanje i promocija mehanizama zaštite i zdravlja na radu za osobe s invaliditetom, uključujući i mjere za smanjenje progresije invalidnosti;
 2. Doprinos smanjenju zdravstvenih i psiholoških problema OSI uzrokovanih procesom rada i uslovima na radu i
 3. Doprinos većem zadovoljstvu OSI i poslodavaca i većoj produktivnosti zaposlenih OSI.

Aktivnosti koje teže ostvarenju ciljeva odnose se na: Izradu i distribuciju Informatora za poslodavce i OSI o mogućim i neophodnim mjerama i aktivnostima zaštite i zdravlja na radu, smanjenja progresije invalidnosti i rizika od dodatnih tjelesnih i/li mentalnih oštećenja zaposlene OSI, te mjerama afirmativne akcije i motivacije OSI; Izradu internih procedura i mehanizama zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI u UMHCG i model takve procedure koji će se ponuditi svim poslodavcima koji imaju zaposlene OSI; Sprovođenje edukacija poslodavaca (menadžera i izvršnog osoblja) i izvođača profesionalne rehabilitacije o neophodnim uslovima rada, zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI; Usluge psihologa, fizioterapeuta i radnog terapeuta za zaposlene OSI i osobe bez invaliditetaAktivnosti će pratiti redovna medijska kampanja koja uključuje aktivnosti promocije na društvenim mrežama i u drugim medijima, redovne najave i izvještavanje o sprovedenim aktivnostima, izradu vizuelnog identiteta projekta: promotivne materijale, brošure, letke, storytelling video, tekstove OSI o individualnim iskustvima zaštite i zdravlja na radu, i organizacija okruglog stola.

Direktnu ciljna grupu ovog projekta čine zaposlene osobe s invaliditetom i njihovi menadžeri i poslodavci, koji ostvaruju prava na subvencije za njihovo zapošljavanje, drugi zaposlene kod ovih poslodavaca, dok indirektnu ciljnu grupu čine sve osobe s invaliditetom koje traže zaposlenje, i/li su uključene u mjere profesionalne rehabilitacije, mladi i studenti s invaliditetom, kao i svi drugi poslodavci, državne institucije i tijela, izdvođači profesionalne rehabilitacije, mediji i porodice OSI.

Očekujemo da ćemo za ishod imati najmanje 15 poslodavaca i najmanje 30 zaposlenih OSI i osoba bez invaliditeta koji će direktno biti uključeni u edukacije i informisanje o osiguranju zaštite OSI na radu, odnosno tokom radnog vijeka. Metode i ishodi aktivnosti će se odnositi i na onlajn i medijsku kampanju i promociju mjera profesionalne rehabilitacije usmjerenih na uslove rada, napredovanja na radu i zadržavanje zaposlenja od strane OSI redovnom promocijom aktivnosti i zakonskih rješenja na društvenim mrežama i drugim elektronskim i štampanim medijima, kao i portalima namijenjenim oglašavanju radnih mjesta, kao i onih namijenjenih promociji i kvalifikacija OSI koje ćesto posjećuju i poslodavci i OSI.

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, s maksimalnom mogućom podrškom od 18.674,40€. Realizacija projekta traje osam mjeseci, počev od 30. jula 2019.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u saradnji s Televizijom Vijesti, započinje realizaciju projekta PRESS TO WORK – KLIKNI I PRO(RADI) čije je ključna svrha da doprinese unapređenju mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori.

Ciljevi koji će se postići realizacijom projekta su:

 1. Smanjenje socijalne isključenosti najmanje šest OSI kroz učešće u aktivnostima pripreme za zapošljavanje u narednih pet mjeseci;
 2. Zapošljavanje najmanje tri OSI u trajanju od najmanje pet mjeseci u toku realizacije projekta i zapošljavanje najmanje jedne OSI tokom osam mjeseci realizacije projekta i nakon njegove realizacije;
 3. Otvoriti najmanje tri nova radna mjesta za osobe s invaliditetom u narednih 10 mjeseci i popuniti upražnjeno i
 4. Informisanje najmanje 2000 poslodavaca o važnosti zapošljavanja OSI i podizanje svijesti porodica, donosilaca odluka i šire javnosti o benefitima zapošljavanja OSI.

Ovi ciljevi biće dostignuti realizacijom sljedećih aktivnosti:

 1. Osnovna obuka za rad na računaru (Microsoft Office, Internet, Računarska mreža) – podrazumijeva osnovno upoznavanje s programima: Microsoft Office, Internet i računarska mreža. Imajući u vidu da će OSI uključene u projekat vladati osnovnim poznavanjem rada na računaru, navedena obuka će uključiti 24 časa što podrazumijeva sistematizaciju poznavanja rada na računaru i pripremu za napredni nivo. U ovoj aktivnosti će biti uključeno svih šest OSI uključenih u projekat, iako ona nije obavezna za osobu koja će se zaposliti u okviru Servisa za zapošljavanje.
 2. Napredna obuka za rad na računaru (Word Press, Joomla, programi za pripremu i obradu slike i videa) – podrazumijeva napredni nivo obuke za rad na računaru s posebnim fokusom na napredne opcije Worda, i programe za oblikovanje i uređivanje slika, vizuala i grafika, simbola i ilustracija, te pripremu za štampu, kao i rad na internetu, prvenstveno WordPressu i Joomli u kojima se izrađuje većina internet sajtova i portala. Dakle obuka podrazumijeva pripremu, uređivanje i administrriranje teksta i slike, zatim vizuelizaciju, pripremu za štampu i ažuriranje internet sadržaja. U okviru ove aktivnosti će biti uključeno svih šest osoba s invaliditetom, a ona će obuhvatati 50 časova. Aktivnost podrazumijeva osposobljavanje za rad na konkretnim radnim mjestima. Nakon ove obuke određiće se opis posla svake OSI koja će se zaposliti nakon obuka.
 3. Obuka za odnose s javnošću – podrazumijeva upoznavanje sa sredstvima komunikacije i informisanja, važnost informisanja i kanale komunikacije, a sastoji se od sledećih glavnih tema: Koncept odnosa s javnošću, Funkcije odnosa s javnošću, Aktivnosti odnosa s javnošću, Planiranje odnosa s javnošću, i Odnos s medijima, u okviru kojih će biti obrađene i podteme: izjava za medije, gostovanja u medijima, pripreme saopštenja i sl. Obuka će obuhvatati 15 časova, a namijenjena je svim učesnicima u projektu. Obuka će se sprovoditi u prvim mjesecima zaposlenja OSI.
 4. Obuka za marketing – podrazumijeva obuku za internet marketing, ali i marketing, odnosno „prodaju“ drugih uslužnih djelatnosti. Sprovodiće se uporedo s obukom za odnose s javnošću. Podrazumijeva 10 časova uz obavezu prisustva svih učesnika u projektu. Obuka će se sprovoditi u prvim mjesecima zaposlenja OSI.
 5. Zapošljavanje osoba s invaliditetom – Ova aktivnost podrazumijeva izbor najmanje tri učesnika projekta koja će biti zaposlena na pozicijama urednika, odnosno administratora i tehničara grafičke pripreme u najkraćem trajanju od pet mjeseci u toku realizacije projekta. Zaposlene OSI će ugovor sklopiti s UMHCG a radiće u glavnim prostorijama UMHCG, i prostorijama u kojima se nalazi štamparija UMHCG. Zaposlene OSI će tokom cijelog trajanja zaposlenja u toku projekta pratiti mentor/ka.
 6. Sprovođenje Servisa za zapošljavanje – Servis za zapošljavanje zapravo predstavlja aktivnost novijeg datuma koja uključuje informisanje, povezivanje s poslodavcima i u saradnji s njima obezbjeđivanje mogućnosti za obavljanje praktičnog rada i zaposlenja. Takođe, to podrazumjeva i pružanje pravnih savjeta iz oblasti rada i zapošljavanja, konsultovanje i smjernice za ostvarivanje i zaštitu prava iz ove oblasti. Ovaj Servis će trajati tokom cijelog projekta i u okviru istog očekujemo zaposlenje jedne OSI.
 7. Praćenje zaposlenih OSI i promocija značaja zapošljavanja OSI – Ova aktivnost obuhvata praćenje rada i rezultata rada zaposlenih OSI a sprovodiće se svih pet mjeseci nakon njihovog zaposlenja. Koordinator/ka Servisa za zapošljavanje i mentor/ka zaposlenim OSI će pratiti rad OSI, odnosno proces rada, biti na raspolaganju za rješavanje različitih situacija. Ujedno, aktivnost podrazumijeva promociju aktivnosti zaposlenih OSI kao i značaja zapošljavanja, odnosno radnog angažmana OSI uopšte, ne samo učesnika u ovom projektu.
 8. Medijska kampanja (društvene mreže, portal www.disabilityinfo.me, partnerski medij: TV emisije, pisani i video sadržaji) – će obuhvatiti pripremu i emitovanje emisija, priloga i drugih TV sadržaja, tekstova, zatim kampanju na društvenim mrežama, a sve u cilju informisanja što većeg broja poslodavaca i građana o pravu na rad OSI i važnosti njihovog zapošljavanja.

Ciljna grupa projekta su nezaposlene OSI koje će biti uključene u aktivnostima pripreme za zapošljavanje, samog procesa zapošljavanja i rada, te praćenja u toku rada i promociji značaja zapošljavanja OSI.

Projekat će realizovati UMHCG u partnerstvu s Televizijom Vijesti u trajanju od 10 mjeseci, počev od 23. jula 2019. na teritoriji Podgorice i uključiće OSI iz cijele Crne Gore.

Projekat je podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore s maksimalnom mogućom podrškom od 49.995,74€.

Calims: Aparat odmah može da bude u prodaji

Uređaj za pomoć osobama s oštećenjem vidom i osobama s disleksijom, izraelske kompanije "OrCam MyEye”, na osnovu dostupne dokumentacije je tehničko pomagalo koje odmah, bez ikakvih ograničenja, može da se nađe na crnogorskom tržištu.

To je saopštio direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva dr Milorad Drljević na sastanku sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu Rinotom Nimrodom i predstavnikom Orkam (OrCam) kompanije za Evropu Doronom Sagijem, na kojem je predstavljen uređaj.

Sastanak je organizovan u parlamentu, s Odborom za ljudska prava i slobode, a Drljević je poručio da ukoliko Orkam bude želio da se ovaj aparat deklariše i kao medicinsko sredstvo, iz Agencije su spremni da im pomognu u tom procesu, u skladu s direktivama Evropske unije. Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednik Odbora koji je ugostio izraelsku delegaciju, Halil Duković, kazao je da je u fokusu ovog tijela unapređenje kvaliteta života osjetljivih društvenih grupa.

U saopštenju se podsjeća da izraelska kompanija planira da uređaj predstavi tržištu Zapadnog Balkana, a Crna Gora je prva zemlja iz regiona koju su odabrali da bude i baza.

- U narednom periodu će raditi na prilagođavanju uređaja crnogorskom jeziku i jezicima razumljivim za ovaj region, što će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta u Crnoj Gori navedeno je u saopštenju.

Predstavnik kompanije Orkam za Evropu Doron Sagi naglasio je da se ova tehnologija koristi u 32 zemlje širom svijeta.

- Uređaj MyEye (moje oko) je težak 22 grama i sadrži kameru, procesor, bateriju i svjetlo za noćni režim. "OrCam MyEye2.0” uz pomoć kamere snima tekstove i pretvara ih u govor, odnosno čita napisani tekst korisnicima. Ovaj uređaj prepoznaje i boje, novčanice, pa čak i lica. "OrCam MyEye2.0” može da prepoznaje ljude tako što zapamti njihovo lice i pri svakom sljedećem susretu izgovara njihovo ime. Osoba koja koristi ovaj uređaj treba prstom da pokaže na dokument ili stvar koju želi da pročita, a postoji mogućnost podešavanja brzine čitanja i pauziranja. Uređaj prepoznaje tekst s bilo koje površine ili ekrana, a privatnost korisnika je potpuno zaštićena, jer uređaj nigdje ne skladišti skenirane podatke pojasnio je Sagi.

Uređaj "OrCam MyEye1.0” košta oko 3.500 eura, a predstavljeni uređaj "MyEye 2.0” oko 4.200 eura.

Uređaj može da se prikači na sve oblike naočara, dizajniran je kao blutut slušalica. Orkam konstantno radi na unapređenju MyEye-ovog softvera koji se ažurira preko interneta, a cilj je da uređaj bude sveobuhvatan za potrebe korisnika navodi se u saopštenju.

Prvi korisnik Or kamovog uređaja u Crnoj Gori Andrija Samardžić je tokom sastanka učesnicima demonstrirao funkcionisanje uređaja u čitanju nepoznatog teksta.

Uređaj koristi 15-ak dana i naglasio je da je izuzetno zadovoljan, te da mu ovaj aparat pomaže da bude efikasniji u radu i nezavisniji u svakodnevnom životu.

Izvršni direktor NVO Savez slijepih Crne Gore Goran Macanović je zahvalio predsjedniku Odbora za ljudska prava i slobode koji u kontinuitetu pokazuje spremnost da doprinese unapređenju položaja osoba s invaliditetom.

Izvor: Dnevne novine Nova Pobjeda

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada organizuje završnu konferenciju "Zaštita osoba s invaliditetom od diskriminacije – trenutno stanje i izazovi".

Konferencija će se održati u petak, 12. jula s početkom u 11.00 časova, u Podgorici, u hotelu Hilton (sala Jelena).

U uvodnom dijelu je planirano obraćanje šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajva Orava, ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke, zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića, i predsjednika Upravnog odbora Mreže organizacija osoba s invaliditetom Milenka Vojičića.

Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, i koordinatorka istraživanja sprovedenog u okviru projekta će predstaviti njegove ključne rezultate.

Završna konferencija ima za cilj da informiše zaintresovana tijela i organizacije o rezultatima sprovedenog istraživanja, zaključcima i preporukama za dalje unapređenje prilikom definisanja mjera i aktivnosti i izvještavanja o sprovođenju Akcionih planova Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, kao i o iskustvima diskriminacije osoba s invaliditetom u praksi.

Očekuje se da na konferenciji, pored govornika, prisustvuju  i drugi predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Skupštine Crne Gore, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i drugih ministarstava, i organa u okviru Vlade Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavnici sudske vlasti, tužilaštva, inspekcija, ambasada, medija, NVO, organizacija osoba s invaliditetom i drugi.

Neposredno prije konferencije, u četvrtak, 11. jula s početkom u 19.00 časova, na Sceni 213, u Nikšiću planirana je premijera filmova Ambrozovi životni trikovi Dodir svjetlosti.

Aktivnosti su dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada koji UMHCG sprovodi u partnerstvu s Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave. 

Pozivaju se mediji da isprate konferenciju i premijeru filmova i da svojim prisustvom i izvještavanjem daju dodatan doprinos ovoj temi.

Strana 41 od 44

Back to top