Kristian

Kristian

Aktvina zona iz Cetinja i Institut za poslovnu i finansijsku pismenost iz Podgorice, realizovali su projekat Ideje za strateško planiranje zapošljavanja mladih na lokalnom nivou, koji je finansiran od strane Beogradske otvorene škole, odnosno kofinansiran od strane Evropske unije, a u okviru programa WEB4YES.

Opšti cilj projekta je bio uspostavljanje uslova za veću stopu zaposlenih mladih na teritoriji Crne Gore, putem mehanizama za kvalitetno strateško planiranje u oblasti zapošljavanja mladih na lokalnim nivoima. Upravo iz ovog postavljenog cilja proizilazi Vodič za strateško planiranje zapošljavanja mladih na lokalnom nivou

Ovaj Vodič je namijenjen lokalnim samoupravama, ali i organizacijama građanskog društva, koje u okviru istog mogu pronaći korisne prijedloge mjera i aktivnosti za strateško planiranje oblasti zapošljavanja u lokalnim akcionim planovima za mlade (LAPM). Naime, lokalne samouprave su u obavezi usvojiti dvogodišnje akcione planove za mlade, a u skladu sa Zakonom o mladima. U okviru tih planova, prema istraživanju Aktivne zone, najzastupljenija oblast je zapošljavanje mladih, budući da je stopa nezaposlenosti mladih na visokom nivou. Pored Vodiča, u okviru projekta su realizovane online obuke za 30 mladih iz cijele Crne Gore, a o mogućnostima i preprekama u pokretanju sopstvenog biznisa, sa ciljem izrade konačnog biznis plana. Tri najbolja biznis plana su nagrađena, a svim učesnicima/cama je obezbijeđena mentorska podrška u kreiranju biznis planova, a predstavljeni su i mogući izvori finansiranja za ideje koje su mladi kreirali u okviru ovih obuka.

Ukoliko želite da preuzmete pomenuti Vodič, to možete učiniti klikom ovdje

Izvor: Aktivna zona

Brisel, Budimpešta, 23. jul 2020 – Dvoje eksperata Ujedinjenih nacija iskazali su zabrinutost zbog mnogobrojnih instanci koje koriste fondove EU za finansiranje održavanja i širenja institucija za osobe s invaliditetom širom kontitenta, čime se krši međunarodno zakonodavstvo o ljudskim pravima. 

Specijalna izvjestiteljka UN za prava osoba s invaliditetom, Katalina Devandas Agilar (Catalina Devandas-Aguilar) i specijalni izvjestilac UN za pravo na adekvatno stanovanje, Balakrišnan Radžagopal (Balakrishnan Rajagopal) zajedničkim pismom su se obratili predsjednici Evropske komisije, Ursuli van der Lajen (Ursula van der Leyen). U pismu oni izražavaju “ozbiljnu zabrinutost” zbog činjenice da se Evropski strukturno-investicioni fond (European Structural and Investment Funds – ESIF) “nastavlja koristiti za održavanje zastarjele, diskriminatorne i opasne prakse institucionalizacije, uključujući i manje institucije” za osobe s invaliditetom u brojnim državama članicama EU. 

Specijalni izvjestioci ističu da su “institucionalna okruženja postala žarišta COVID-19” i da “izgradnja i održavanje institucija, bilo da su male ili velike, direktno je suprotstavljena Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom, posebno u odnosu na nediskriminaciju i samostalni život u zajednici”, napominjući da smještanje osoba s invaliditetom u ovakva institucionalna okruženja ovu grupaciju dovodi u veći rizik od drugih ozbiljnih kršenja ljudskih prava, uključujući zapostavljanje, ograničavanje, izolaciju i nasilje. 

Navodeći argumente, specijalni izvjestioci su podsjetili Van der Lajen da su Evropska unije i svih 27 država članica ratifikovale Konvenciju, obavezujući se na poštovanje, zaštitu i primjenu ljudskih prava osoba s invaliditetom i pozvali predsjednicu Evropske komisije da “primijeni snažne politike da bi se zaustavilo finansiranje koje se koristi za izgradnju malih institucija za osobe s invaliditetom”, te da se ono preusmjeri za postizanje istinske inkluzije i podrške ljudima da žive samostalno. Oni ističu sljedeće: 

Nastavkom finansijske podrške projektima koji promovišu i osnažuju institucionalizaciju osoba s invaliditetom, Evropska komisija podržava, legitimiše i aktivno doprinosi nastavku primjene medicinskog modela pristupa invaliditetu, na taj način podrivajući progres dostignut usvajanjem Konvencije i ohrabruje države da održavaju zastarjele, neefektivne i diskriminatorne okvire koji krše prava osoba s invaliditetom.” 

Ovo saopštenje upućeno je nedugo nakon izdvojenih obraćanja koja je specijalni izvjestilac UN za parvo na zdravlje, Dainijus Puras (Dainius Pūras) uputio Vladi Bugarske i Evropskoj komisiji zbog šeme finansirane od strane Evropskog strukturno-investicionog fonda kroz koju je podržana izgradnja malih institucija za više od 1000 osoba s invaliditetom u toj zemlji. Ovo finansiranje je trenutno predmet spora pred Evropskim sudom pravde. 

Fondacija Validnost (Validity Foundation) i Evropska mreža za samostalni život (European Network on Independent Living – ENIL) pozdravljaju ovo obraćanje Evropskoj komisiji u kome se ponovo ističe sistematski propust dijela Komisije da spriječi da se finansije EU koriste za rasprostranjeno i teško kršenje ljudskih prava. Kako podaci nastavljaju da se gomilaju, Validnost i ENIL pozivaju Evropsku komisiju da preduzme odlučnu akciju na najvišem nivou da bi spriječila dalje kršenje prava, preusmjeri finansiranje na pružanje istinskih servisa podrške za život u zajednici i da obezbijedi naknade štete osobama s invaliditetom koje su bile smještene u ovakvim okruženjima

Izvor: Evropska mreža za samostalni život – ENIL 

Prevela s engleskog: Anđela Radovanović 

Vijest da je Vlada uoči izbora usvojila dugo očekivane izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ih Skupštini na hitno usvajanje, obradovalo je ipak mnoge zbog povećanja minimalne penzije i isključivanja iz obračuna najnepovoljnijih godina staža.

Međutim, roditelji djece s invaliditetom nemaju razloga za slavlje jer im se predloženim zakonom ukida pravo da jedan od njih sa 20 godina staža ode u starosnu penziju.

Iz Nacionalne asocijacije roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore žale se da, kako stare sve teže mogu da brinu o svojoj djeci, zbog čega predloženo ukidanje predstavlja dodatni teret za već ranjive porodice.

Iz Unije slobodnih sindikata, ciji su predstavnici bili u radnoj grupi za izmjene zakona, poručuju da je novo rješenje nepravedno pa će uputiti inicijativu da se isto pravo propiše Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Država je to pravo inače vidjela kao opterećenje za njene finansije.

Predviđenim izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od kraja naredne godine ukida se mogućnost da sa navršenih 20 godina staža jedan od roditelja djece s invaliditetom, stekne pravo na starosnu penziju.

Iz Nacionalne asocijacije roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore ne kriju razočaranje navodeći da su im te penzije bile velika sigurnost.

Međutim, u odgovoru Ministarstva rada i socijalnog staranja nevladinoj organizaciji Akcija za socijalnu pravdu, navodi se da je razlog ukidanja penzija "pravednost i održivost penzijskog sistema“"

Koliko je to tačno pokazuju podaci Fonda PIO, prema kojima je u Crnoj Gori 421 roditelj ostvario pravo na penziju po ovom osnovu.

Kako je u zemlji ukupno 115 hiljada penzionera, roditelji djece s invaliditetom razvoju ne čine ni 0,4 odsto penzionerske populacije.

Za Uniju slobodnih sindikata, koja je bila u Radnoj grupi za izmjene zakona , priznaju da ovo nije pravedno rješenje, kao i da je Vladin odgovor bio da toj odredbi nije mjesto u Zakonu o PIO već u Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković je najavio da će, uputiti inicijativu da se postojeće rješenje, ukoliko se usvoji ovakav Zakon o PIO, nađe u Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Izvor: portal Vijesti

U okviru temeljne rekonstrukcije Stadiona malih sportova pod Goricom završeno je betoniranje terena za fudbal i košarku, postavljena je vještačka podloga na fudbalskom terenu, uređene su i ofarbane tribine na kojima su postavljene plastične stolice u plavoj i bijeloj boji, postavljena je nova i rekonstruisan dio stare metalne ograde, urađene su kapije, a izgrađeni su i upojni bunar za atmosferske vode, slivnici i šahtovi.

Kako je kazao šef gradilišta Veselin Radulović iz građevinske firme Grand dizajn koja izvodi radove, u toku je ugradnja stubova i reflektora, koja će biti završena narednih nekoliko dana, nakon čega im ostaje da ugrade podlogu na košarkaškom terenu, urede terasu kafića i dječje igralište. Navodeći da su priveli kraju izgradnju objekta u kojem će biti kancelarije, svlačionice, kafe-bar i drugi sadržaji, šef gradilišta poručuje da bi kompletan posao trebalo da bude završen za desetak dana.

Navodeći da su izbetonirana oba terena i postavljena vještačka podloga na fudbalskom, Radulović kaže da će ubrzo biti postavljena i plastificirana podloga na košarkaškom terenu, te da je u toku postavljanje stubova i reflektora, koji će biti naštelovani narednih dana.

On je dodao da se privode kraju i radovi na objektu u kojem će biti kancelarije, svlačionice i kafe-bar.

"U toku su završni radovi u prostorijama objekta i na krovu", kazao je Radulović, uz napomenu da će objekat biti obložen ukrasnim kamenom.

Pored košarkaškog terena, a ispred objekta, biće urađena podloga od štampanog betona.

"Na tom prostoru će biti terasa kafića, pored koje će biti uređeno igralište za djecu", kazao je šef gradilišta, uz napomenu da bi kompletan posao trebalo da bude gotov do 1. avgusta.

Početak rekonstrukcije Stadiona malih sportova pod Goricom gradonačelnik Ivan Vuković ozvaničio je 3. februara ove godine. Kako je tada istaknuto, riječ je o jednom od najznačajnijih sportskih objekata po opštem značaju za Podgoricu, koji je dugo bio zapušten.

Rekonstrukcija popularnog poligona pod Goricom obihvatila je izgradnju terena sa vještačkom travom, košarkaš-kog i igrališta za druge sportove, tribine sa plastičnim stolicama, moderne rasvjete, semafora i audio-sistema.

Podršku Glavnom gradu u realizaciji ovog projekta pružio je Fudbalski savez Crne Gore (FSCG), koji je obezbijedio podlogu za fudbalski teren.

Ukupna vrijednost ove investicije je oko 490.000 eura, donacija FSCG je 50.000, a 20.000 izdvojeno je za hortikulturno uređenje. Ako se na to doda i rekonstrukcija pristupne ulice, riječ je o projektu za koji će biti izdvojeno više od 700.000 eura.

Prema neslužbenim informacijama, na Stadionu malih sportova pod Goricom naredne godine bi trebalo da bude održano Evropsko prvenstvo u malom fudbalu.

"Tim povodom obišli su nas i predstavnici Fudbalskog saveza Crne Gore premjerili su stadion i provjerili da li ispunjava međunarodne standarde", kazao je Radulović uz napomenu da je sve urađeno po standardima FIFA i UEFA.

On je naglasio da su u okviru rekonstrukcije tribina u donjem dijelu proširili i uradili prilaz za osobe s invaliditetom.

"U prvom redu tribine će cijelom dužinom biti dostupne za osobe s invaliditetom", istakao je Radulović, uz napomenu da će stadion moći da primi 2.450 gledalaca.

Izvor : FOS Media
U okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, NVO 35mm je tokom petka i subote organizovala prvi trening u Podgorici za predstavnike/ce manjina.

Pomenutu obuku iz oblasti etičkog novinarstva i ljudskih prava, te umjetnosti pričanja priča, vodili su: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, novinarke Kristina Ćetković i Milica Đokđurić, kao i prof. dr Nikola Vukčević. 

„Demokratičnost društva se ne ogleda u tome koliko manjine uspiju da se izbore za svoja prava već u onome koliko je većina spremna da manjinama omogući uživanje njihovih prava“ – kazala je prof. dr Dubravka Valić Nedeljković. 

Ona je učesnicima treninga govorila o osnovnim ljudskim pravima manjina. Dugogodišnje znanje i iskustvo iz novinarstva i nevladinog sektora sažela je kroz predavanja i prisutnima govorila o odnosima sa medijima u promovisanju vrijednosti i aktivnosti organizacija civilnog sektora. 

„Priče služe da onoga koji ih sluša učini inteligentnijim, spremnijim, sposobnijim za rješavanje problema sa kojima se suočava. Svaka naša priča je priča o vrlinama ljudi ili pojedinaca koji su njihovi junaci. Govorimo o sukobljavanju  vrline protagoniste“ – rekao je prof. dr Nikola Vukčević tokom svog predavanja. 

Objasnio je da radnja priče predstavlja lično putovanje junaka, preispitivanje, rast svijesti, kao i da junak obično raste i uči tokom priče to jeste putovanja. Vukčević je istakao da su najbolje priče one koje govore o velikom problemu u kojem su i antagonista i protagonista u pravu, ali gdje pobijedi nijansa u sukobu argumenata i mišljenja. 

„Kad god tokom novinarskog rada prekršite etičke principe, budite sigurni da ste u isto vrijeme povrijedili na desetine, moguće i stotine osoba, neke obmanuli, a neke naveli na pogrešne odluke i reakcije. Tim prije je važnije da istraživački novinari, kao vrhunski pregaoci ove profesije, budu krajnje etični. Oni moraju da budu primjer koji potvrđuje da se može i mora bolje!“ – kazala je urednica medijskih programa u NVO 35mm i urednica emisije „Regionalni Robin Hud“ Milica Đokđurić. 

Ona je tokom treninga govorila o praktičnim primjerima i problemima na koje je nailazila tokom dugogodišnje novinarske prakse i borbe za ljudska prava u sukobu sa institucijama.

Programska direktorica NVO 35mm i novinarka Kristina Ćetković, govorila je o stereotipizaciji, marginalizaciji i getoizaciji vulnerabilnih grupa u medijima, kroz primjere u crnogorskim medijima. 

„Kodeks novinara/ki Crne Gore ne obavezuje branšu ali je svrsishodan i dovoljan svima koji žele da se profesionalno i časno bave svojim pozivom“ – navela je ona. 

Pomenuti projekat omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci. 

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life i Fakultet političkih nauka UCG. 

Izvor: NVO 35mm 

Borba za prisustvo u političkom odlučivanju i borba za osnovna prava koja zakonom pripadaju svakom građaninu i građanki, pa tako i osobama s invaliditetom, neće prestati nakon održanih izbora u Srbiji. Put do potpune inkluzije ove grupe građana je nerazumljivo težak i nepotrebno onemogućen nebrigom i ignorisanjem.

Svi punoljetni građani imaju pravo glasa, bez obzira na razlike koje postoje među njima u klasnom, ekonomskom, rasnom, nacionalnom i drugom pogledu.

Zašto smo onda u situaciji da neprekidno moramo da se borimo i tražimo da osobe s invaliditetom ostvare svoja biračka prava?

Konkretno, kada se više kandidata iz ove grupacije uključi u politički život zemlje, samim tim će se i osnovne, svakodnevne potrebe ove grupe građana poboljšati.

Nažalost, u situaciji smo da ovu podrazumevajuću istinu ponavljamo glasno i neprekidno kako bi osobe s invaliditetom uživale osnovna prava i kako bi se poboljšao njihov samostalni život, koji je u ovom trenutku ispod zadovoljavajućeg nivoa.

Možda je zato baš sada idealan trenutak da se nadležni po ko zna koji put podsjete, dovoljno rano, i da počnu proces prilagođavanja izbornih mjesta osobama s invaliditetom. Takođe, svi predizborni programi, ali i političke i debatne emisije, moraju biti pristupačne osobama s senzornim invaliditetom. Na ovaj način svaki pojedinac će se osećati komotnije i slobodno pri donošenju svoje samostalne političke odluke, jer će na taj način vladati svim potrebnim informacijama i neće gubiti vrijeme smišljajući kako da izvede sâm čin glasanja, da li je prostorija opremljena dovoljno širokim ulazom da mogu da prođu kolica za kretanje, da li je dovoljno osvijetljena kako bi osobe s oštećenjem vida mogle da se lakše kreću i da li postoji pisani dokument koji se može pročitati ukoliko su glasači osobe s oštećenjem sluha.

Mnogi aktuelni političari ni ne primjećuju da postoji problem na ovom mjestu, jer osobe s invaliditetom u cilju preživljavanja razvijaju sopstvene mreže i načine da se izbore sa svim ograničenjima svakodnevnog života. Zato apelujemo i na političare, ali i na građane, da osvijeste postojanje problema ove grupe svojih sunarodnika i da zajedno ravnopravno uđemo u sledeće izbore.

Svaki glas se broji, a svaka odluka se tiče naše zajedničke budućnosti.

Izvor: www.nedeljnik.rs 

Od početka epidemije COVID-a -19 u Crnoj Gori, oko 200 porodica s djecom i mladima s invaliditetom dobilo je psiho-socijalnu i pravnu podršku kroz platformu www.vrsnjackapodrska.me. Platformu je razvilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Kriza izazvana novim koronavirusom dovela je do zatvaranja vrtića, škola, dnevnih centara za djecu s invaliditetom i drugih relevantnih institucija koje svakodnevno pružaju razne usluge porodicama s djecom s invaliditetom. Onlajn platforma Udruženja mladih sa hendikepom omogućila im je da i tokom tog perioda dobiju dio usluga podrške koje su im neophodne.

Milena, majka djeteta s autizmom, ističe da joj je ova platforma značajno olakšala život tokom krize.

"Pomoć nam je bila od neprocjenjivog značaja – shvatili smo da nijesmo sami u ostvarivanju i zaštiti prava našeg djeteta. Koristili smo psihološku podršku, koja nam je mnogo značila, jer se teško možemo sami, kao roditelji, izboriti za prava naše djece. Iz Udruženja su nas više puta  zvali povodom našeg problema", istakla je.

Janko, član porodice s invaliditetom, takođe je pohvalio aktivnosti koje se sprovode putem Platforme Udruženja mladih s hendikepom i pravnu pomoć koju je na taj način dobio.

"Jako sam zadovoljan funkcionisanjem Platforme. Zaposleni u Udruženju bili su vrlo ažurni tokom pandemije COVID-a-19, spremni da odgovore na sva pitanja. Podrška koju nam je pružilo UMHCG pomogla nam je i ohrabrila nas", objasnio je Janko.

Nada Bošković iz Udruženja mladih s hendikepom ističe da su brojne aktivnosti koje se sprovode putem Platforme olakšale život korisnicima, te da je postavljanjem materijala o novom koronavirusu omogućena dostupnost tačnih i korisnih informacija o pandemiji i postupanju tokom krize.

"Smanjen je rizik širenja lažnih vijesti i mogućnost njihovog uticaja, sve više je onih koji su ohrabreni da koriste usluge Platforme, dok se kroz psiho-socijalnu podršku utiče na korisnike da budu smireniji i da lakše podnose trenutnu situaciju izazvanu epidemijom COVID-a-19. Roditelji djece s invaliditetom informisali su se preko Platforme na koji način mogu kvalitetno provoditi vrijeme sa svojom djecom", kazala je Bošković.

Iz UNICEF-a ističu da je porodicama s djecom i mladima s invaliditetom omogućeno da preko ove platforme od samog početka pandemije ostvaruju osnovna prava iz oblasti zdravstvene, socijalne i dječje zaštite, kao i iz oblasti rada i zapošljavanja.

"Zahvaljujući predanom radu UMHCG-a i adekvatnoj primjeni smjernica UNICEF-a, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihove porodice dobili su različite vidove podrške na jednom mjestu", kazala je  Nela Krnić, koordinatorka Programa dječje zaštite UNICEF-a u Crnoj Gori.

Uz podršku UNICEF-a, Udruženje mladih sa hendikepom će tokom pandemije COVID-a-19 nastaviti da preko svoje platforme pruža pravovremenu pravnu i psiho-socijalnu pomoć svim porodicama s djecom i mladima s invaliditetom u Crnoj Gori.

Izvor: www.unicef.org 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce iz oblasti socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom koji će biti održan u periodu 28 - 31. jula 2020, u centralnoj regiji Crne Gore.

Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, čime se želi doprinijeti unaprjeđenju znanja kod stručnih radnika/ca o adekvatnom pristupu djeci i osobama s invaliditetom kako bi imali proaktivnu ulogu i mogućnost prepoznavanja i uvažavanja individualnih potreba korisnika. Ovaj trening će biti organizovan u trajanju od tri radna dana, a vodiće ga treneri s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Ova obuka pruža teorijska i praktična znanja i iskustva iz prakse i daje smjernice za rad s djecom s invaliditetom i odraslim osobama s invaliditetom prilikom procjene, obezbjeđivanja, pružanja i nadgledanja usluga i mjera podrške za ravnopravan i dostojanstven život koji uvažava različitost i uključenost u zajednicu, odrastanje u zdravom okruženju i osnaživanje za samostalan život. Ona daje mogućnost stručnim radnicima i stručnim saradnicima da adekvatnije sagledaju okolnosti i potrebe korisnika, da adekvatnije procijene individualne potrebe i uticaj socijalnog okruženja i predlože i omoguće najadekvatnije mjere, akcije i usluge koje će dostići najefektivnije ishode i rezultate. 

Obuka će za krajnji rezultat imati: aktivniju, zadovoljniju i produktivniju djecu s invaliditetom i samostalnije osobe s invaliditetom, s osjećajem sigurnosti, i uvažavanja njihovih potreba i njihove ličnosti.

Za učešće na ovom treningu se mogu prijaviti stručni radnici/ce u centrima za socijalni rad i kod pružalaca usluga, odnosno svi zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou: centrima za socijalni rad, centrima za smještaj djece, mladih, odraslih i starijih osoba s invaliditetom.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti dostavljanjem biografije s osnovnim podacima i motivacionog pisma najkasnije do 21. jula 2020. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.s naznakom Trening na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i odraslih OSI

Broj mjesta je ograničen. Nakon izbora učesnika/ca treninga istima će biti proslijeđen detaljan program treninga. 

Trening se sprovodi u okviru projekta Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, s projektnim partnerima Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštiu, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, kroz projekat  IPA II - Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services).

 

Kreiranje podsticajnog društvenog miljea za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI) važan je korak ka njihovoj samostalnosti i dostizanju statusa aktivnog građanina/ke društva, poručeno je sa događaja na kom je predstavljen projekat obuke OSI za rad u pržionici kafe.

Savjetnica Zaštitnika Milena Krsmanović bila je gost Saveza slijepih Crne Gore povodom završnog događaja projekta Zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz inovativno zanimanje i razvoj preduzetničkog duha.

Učešće u projektu pozitivno je uticalo na kvalitet života, socijalizaciju i integraciju osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, a kroz sticanje novih znanja i iskustava konkurentnije su na tržištu rada, bio je jedan od zaključaka.

Prilikom degustacije kafe S koja se proizvodi u istoimenoj pržionici osnovanoj projektom, predstavljeni su njegovi rezultati kroz video priču osoba s invaliditetom i predstavnika institucija. Savjetnica Krsmanović je istakla da je u pitanju značajan projekat, jer je osobe s invaliditetom podstakao da se uključe, osjete radno okruženje i atmosferu, te nauče određene specifičnosti i vještine posla.

Ona je kratkom video pričom izrazila očekivanje da će jedan broj osoba s invaliditetom nastaviti da se bavi poslom u pržionici kafe ukoliko je takav angažman zasnovan na njihovom slobodnom izboru. Krsmanović je pohvalila kreatora ideje na kojoj je zasnovan projekat, pozivajući relevantne aktere da kroz svoj primjer pokažu društveno odgovorno poslovanje i na principu jednakih mogućnosti obezbijede uslove i zaposle osobe s invaliditetom.

Kroz projekat uključeno je šest osoba s invaliditetom koje su prošle četvoromjesečnu obuku za rad u pržionici kafe. Nakon realizovane obuke, četiri osobe s invaliditetom su zaposlene na period od šest mjeseci, dok će po završetku projekta dvoje nastaviti sa radnim angažmanom.

Projekat je u prethodnih 12 mjeseci realizovao Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, a uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Izvor: www.ombudsman.co.me 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je izradilo Informator za poslodavce i OSI o mjerama i aktivnostima zaštite i zdravlja na radu. Cilj Informatora je da se, kroz pregled najvažnijih nacionalnih garancija u ovoj oblasti, analizom domaćeg i međunarodnog pravnog okvira, i u krajnjem stanja u praksi, istaknu obaveze i mogućnosti, ali i pozitivni, i negativni primjeri u crnogorskoj normativi i praksi, kada je u pitanju stvaranje adekvatnih uslova za obavljanje radnih zadataka i poslova OSI na konkretnom radnom mjestu, s posebnim naglaskom na zaštitu i zdravlje na radu za OSI. 

U skladu s tim, Informator sadrži pravni i institucionalni okvir, obavezne (kolektivne) i dodatne (individualne) mjere zaštite i zdravlja na radu, obaveze poslodavaca i obaveze zaposlenih u tom procesu. Poseban segment posvećen je prepoznavanju i suzbijanju rizika, odnosno uticaju uslova rada, i radnog procesa na moguće rizike sticanja ili progresije invalidnosti, kao i uticaju invalidnosti na proces rada i radni učinak i smanjenje radne funkcionalnosti, mjerama podrške OSI, koje doprinose boljim uslovima rada i adekvatnijim uslovima konkretnog radnog mjesta, od asistencije u radu, do opreme i pomagala, koja mogu doprinijeti usporavanju progresije oštećenja, pa samim tim i poboljšati produktivnosti i učinke na radu. Posebno su razrađene mjere profesionalne rehabilitacije, kao proces u okviru kojeg se može uraditi i procjena rizika na radu, odnosno konkretnom radnom mjestu OSI. Ovaj Informator se ne bavi opštim garancijama prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osim u dijelu koji je blisko povezan s ciljevima samog projekta i promocijom i definisanjem mehanizama zaštite i zdravlja na radu za zaposlene OSI. 

U završnom dijelu Informatora navedena su tri primjera simulacije OSI na radnom mjestu kako bi se kroz praktičan primjer ukazalo na barijere s kojima se suočavaju OSI i mogućnostima zaštite njihovih prava, odnosno poboljšanja uslova rada i zaštite i zdravlja na radu. 

Na kraju, date su preporuke za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti od kojih se neke odnose na izmjenu i dopunu zakonske regulative, ali i definisanje i sprovođenje mjera i aktivnosti u praksi.

Informator je izrađen u okviru projekta OSIguraj uslove sebi! koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs za NVO u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2019. Sadržaj Informatora je isključiva odgovornost UMHCG, koje zadržava svoja autorska prava. U tom smislu, zabranjeno je kopiranje, umnožavanje i korišćenje navedenog materijala bez naznake autorskih prava, odnosno odobrenja UMHCG. 

Ukoliko želite da preuzmete pomenuti Informator, to možete učiniti klikom ovdje.

Strana 25 od 46

Back to top