ponedeljak, 27 jul 2020 07:00

Cilj da svi pod jednakim uslovima koriste sadržaje javne uprave

Autor:

Ministarstvo javne uprave (MJU) je, u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore, održalo danas prezentaciju Monitoring primjene smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima ePristupačnosti, saopšteno je iz MJU.

U uvodnom dijelu govorili su ministarka javne uprave Suzana Pribilović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović, načelnica Direkcije za elektronsku upravu Mirjana Begović i Katarina Bigović iz Saveza slijepih Crne Gore.

“Današnje predstavljanje Analize primjene smjernica za e-pristupačnost elektronskih dokumenata je nastavak dobre saradnje Ministarstva javne uprave i Saveza slijepih Crne Gore zasnovane na Memorandumu o saradnji. I ova aktuelna situacija s epidemijom koronavirusa, pokazala nam je da ne može i ne smije biti prepreka ni za koga u društvu i da treba svi zajedno da radimo na stvaranju jednakih mogućnosti za sve, a to podrazumijeva i pravo na podjednaku pristupačnost informacija svima”, kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

“Cilj nam je da svi, a prije svega osobe oštećenog vida, pod jednakim uslovima koriste sadržaje koje kreira javna administracija u Crnoj Gori. Da se postavi standard za kreiranje web sajtova dostupnih svima, kao i da se digitalna podijeljenost pretoči u digitalnu povezanost”, kazala je Pribilović.

Zakonom o elektronskoj upravi prepoznata je odredba e-pristupačnosti i po prvi put obavezuje institucije da u izradi elektronskih usluga i sajtova vode računa o prilagođavanju sajtova osobama s invaliditetom. Na taj način, Crna Gora prati EU koja je prije dvije godine usvojila regulativu koja, takođe, obavezuje javne institucije da svoje sajtove u razumnoj mjeri prilagode standardima pristupačnosti”, kazala je Pribilović.

Ministarka je istakla da je prethodnih godina e-pristupačnost dobijala sve više na značaju, a prvi koraci su bili izrada smjernica za izradu pristupačnih dokumenata, kao i davanje smjernica o izradi pristupačnih dokumenata u Smjernicama za izradu web sajtova organa u javnoj upravi.

“Imajući u vidu da je Ministarstvo javne uprave nadležno za kreiranje ambijenta za razvoj informacionog društva i elektronske uprave i u oblasti e-pristupačnosti, koja predstavlja jedan od stubova razvoja digitalnog društva, smatrali smo važnim da se upravo kroz aktivnosti za otvorenu upravu pristupi ciljanom praćenju sprovođenja smjernica, koje je smo usvoji u ovoj oblasti”, kazala je Pribilović.

“Ipak, svjesni smo da je ovo proces na kojem moramo da istrajavamo i da u narednom periodu moramo raditi još više na širenju svijesti o potrebi primjene standarda pristupačnosti, kao i edukaciji zaposlenih. Zato je i oblast e-pristupačnosti, kao jedan od segmenata prava na pristup informacijama osoba oštećenog vida, našla svoje mjesto u Nacionalnom akcionom planu za sprovođenje Partnerstva za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2018-2020, čijom izradom je koordiniralo Ministarstvo javne uprave“, kazala je Pribilović.

“Izrađena analiza pokazuje da su e-dokumenti i sajtovi na kojima se oni nalaze uglavnom pristupačni za korisnike čitača ekrana, osobe s potpunim oštećenjem vida i za osobe s djelimičnim oštećenjem vida, ali smo stekli utisak da ta pristupačnost nije ciljano obezbijeđena“, saopštio je Goran Macanović.

“Identifikovana nepristupačnost e-dokumenata i sajtova na kojima se nalaze će omogućiti institucijama koje su ih kreirale da iste učine pristupačnim, ali i da ukaže na neophodnost obezbjeđivanja pristupačnosti onih koje će u narednom periodu kreirati, a što će doprinijeti da osobe s oštećenim vidom imaju mogućnost da primaju, koriste i dijele informacije na osnovu jednakosti sa ostalim građanima”, istakao je Macanović.

“Monitoring pristupačnosti elektronskih dokumenata i sajtova na kojima su postavljeni je od višestrukog značaja kako za osobe sa oštećenim vidom, tako i za cjelokupnu zajednicu, državu Crnu Goru”, kazao je izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore.

Macanović je kazao da sprovođenje monitoringa primjene smjernica za e-pristupačnost za osobe s invaliditetom pokazuje da je ova oblast jedan od prioriteta u radu Ministarstva javne uprave.

Načelnica Direkcije za elektronsku upravu Mirjana Begović kazala je da razvoj digitalnog društva podrazumijeva principe dostupnosti i uključivosti svih članova društva. E-pristupačnost je prepoznata kao strateški cilj u Strategiji informacionog društva, te su shodno tome kroz različite aktivnosti u proteklom periodu približili cilju pristupačnih sajtova i dokumenata koji su čitljivi i prilagođeni korišćenju od strane osoba s invaliditetom“ – kazala je Begović.

Izvještaj je predstavila Katarina Bigović iz Saveza slijepih Crne Gore.

Monitoring primjene Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-Pristupačnosti sproveden od strane osobe potpuno oštećenog vida i osobe djelimično oštećenog vida, prema već utvrđenoj metodologiji i kreiranim upitnicima u odnosu na elemente pristupačnosti za osobe potpuno oštećenog vida, čitač ekrana i djelimično oštećenog vida, kontrast, veličina slova, izgled stranice. Monitoring je sproveden u periodu od 15. aprila do 31. maja 2020. godine. Istraživanjem je obuhvaćen 21 web sajt institucija i analizirano 208 dokumenata.

Prezentacija je realizovana u okviru projekta Efikasna interna i eksterna komunikacija Strategije reforme javne uprave, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo javne uprave Crne Gore, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Izvor: www.aktuelno.me 

Pročitano 1268 put(a)

Back to top