Kristian

Kristian

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce i saradnike/ce iz oblasti socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu o personalnoj asistenciji koji će biti održan u periodu od 14. do 17. decembra 2020, u sjevernoj regiji Crne Gore.

Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, čime se želi doprinijeti unapređenju kapaciteta za pružanje usluga za OSI u skladu s međunarodnim i nacionalnim standardima, s fokusom na pristup zasnovan na modelu ljudskih prava. Ovaj trening će biti organizovan za stručne radnike/ce i saradnike/ce, a vodiće ga treneri s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Trening će za krajnji rezultat imati kvalitetno obučen i senzibilisan kadar za obavljanje poslova koji se odnose na planiranje, obezbjeđivanje, pružanje, nadgledanje i kontrolu kvaliteta rada i pružanja usluge personalne asistencije u zajdnici.

Na ovaj Trening se mogu prijaviti stručni radnici/ce zaposleni u državnim organima ili kod pružaoca usluga i saradnici/ce, tj. potencijalni i sadašnji personalni/e asistenti/kinje. Potencijalni korisnici i korisnici PA nezavisno od akreditovanog programa obuke mogu biti uključeni u određene segmente Treninga.

Obuka će trajati tri dana. Svakog dana obuke rad počinje u 10:00 časova s tim da se prvog radnog dana završava u 17:20, a druga dva dana u 18:10 časova.

Svaki kandidat/kinja za učešće u ovoj obuci treba da popuni ulazni upitnik za učešće u obuci, a na osnovu čijeg će sadržaja treneri/ce izabrati one koji ispunjavaju „minimalne“ uslove. Najmanje 85% programa obuke je obavezno za dobijanje sertifikata kao potvrde uspješnog pohađanja obuke.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem biografije i ulaznog upitnika najkasnije do 4. decembra 2020. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.s naznakom Prijava za Trening o personalnoj asistenciji

Ova obuka planirana je za 15 učesnika/ca i troškove organizacije, snosi UMHCG (prostor, materijal i opremu, osvježenje i ručak), uključujući i smještaj za učesnike koji žive van opštine održavanja treninga. Odabranim učesnicima obuke biće poslat detaljan program rada, kao i detalji o mjestu održavanja obuke.

Trening se sprovodi u okviru projekta Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, s projektnim partnerima Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštiu, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, kroz projekat  IPA II - Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services).

 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa NVU lica sa invaliditetom u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena  organizovalo je u Petnjici, 28. oktobra 2020. Tribinu o pravima osoba s invaliditetom i Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom. Događaj je održan u sali Skupštine Opštine Petnjica u prisustvu oko 20 učesnika. Fascilitatori na tribini bili su Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, Anđela Radovanović, programska menadžerka UMHCG i Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG.

U uvodnom dijelu tribine učesnicima se obratio predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović, koji je ukazao na neophodnost dalje borbe za prava osoba s invaliditetom, jer kako navodi „neka prava OSI nijesu ispoštovana i ne uživaju se na pravi način“. Prema navodima Agovića u Opštini Petnjica trenutno su zaposlene tri osobe s invaliditetom, dok Zavod za zapošljavanje Crne Gore takođe izdvaja određena sredstva za zapošljavanje OSI. „Opština Petnjica se trudi da sugrađani koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta budu ravnopravni i jednaki sa ostalim građanima. Težimo postati društvo jednakih šansi, stremimo poštovanju ljudskih i manjinskih prava“, navodi Agović.

Ispred NVU Lica sa invaliditetom obratio se Denis Ramdedović koji je ukazao na činjenicu da i dalje postoje osobe s invaliditetom koje se skrivaju iz određenih razloga, zbog čega nijesu vidljive u društvu.

Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, istakla je da su izjednačene mogućnosti preduslov samostalnosti OSI. „Situacija se promijenila kada je u pitanju položaj OSI, zaista bi bilo poražavajuće za jedno društvo da nije tako. Međutim, ako govorimo da se ljudska prava OSI trebaju uživati svaki dan, onda mi ne možemo biti zadovoljni dok god se ona svakodnevno krše. Mislim da osobe s invaliditetom treba da prihvate mogućnost da oni mijenjaju stvari. Uvijek govorim da svi mi možemo da mijenjamo stvari na bolje. Kada dovoljan broj osoba s invaliditetom bude zagovaralo svoja prava, država i lokalna uprava će biti mnogo odgovorniji i mnogo aktivniji po svim pitanjima“, navodi Vujačić. Nakon sugestija za unaprjeđenje poštovanja osnovnih načela ljudskih prava OSI, Vujačić je pozvala sve učesnike/ce da se aktivno uključe u diskusiju.

Tribina je bila interaktivnog tipa. Učesnici su imali priliku da kroz pitanja i svoja zapažanja ukažu na prepreke i barijere sa kojima se suočavaju OSI. Nedovoljna informisanost OSI o pravima po osnovu invaliditeta, prepoznata je kao ključni problem, te je ukazano na potrebu promjene svijesti OSI, odnosno neophodnost poboljšanja uslova rada i zapošljavanja i pružanja zdravstvenih usluga za OSI. Posebnan akcenat tokom diskusije stavljen je na pristupačnost i obrazovanje OSI, a kao jedan od prijedloga bio je da se privatnici koji se bave uslugama prevoza oslobode dažbina da bi mogli poslovati i pružati usluge prevoza OSI, čime bi se dodatno uticalo na poboljšanje javnog saobraćaja.

Predsjednik Skupštine UMHCG Milenko Vojičić, takođe je ukazao na nepristupačnost objekata i javnog saobraćaja za OSI. Kako navodi Vojičić „pristupačnost u praksi ni približno ne prati standarde iz Zakona o izgradnji i planiranju objekata u kojem postoji izričita odredba da objekti u javnoj upotrebi i javne površine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom. Potrebno je raditi na unaprjeđenju zakonodavstva jer kako navodi Vojičić „Postojeće zakonodavstvo OSI navodi da prihvate da su građani drugog reda i da ono što nemaju i ne treba im“, a kao najdiskriminisaniju grupaciju navodi osobe s oštećenjem sluha.

Potrebno je konstantno slati poruke, pogotovo javnim ustanovama kada su u pitanju OSI, kao i svim poslodavcima u procesu integrisanja osoba s invaliditetom, zaključeno je na tribini.

Na Info danu učesnici/ce su informisani/e o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na podsticanje zapošljavanja žena s invaliditetom. Sadržaj Info dana bio je motivaciono – edukativnog karaktera.

Anđela Radovanović, programska menadžerka UMHCG ukazala je na statističke podatke Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Prema podacima od 27. oktobra 2020, od ukupno 1103 osoba koje se nalaze na evidenciji Zavoda u Petnjici, 558 su OSI, od kojih je 366 žena s invaliditetom. Prema navodima Radovanović, „Jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti, ključni su za samostalnost OSI u društvu.

Međunarodni i nacionalni zakoni i politike o invaliditetu kroz istoriju su zanemarivali aspekte u vezi sa ženama i djevojčicama s invaliditetom. Na drugoj strani, zakoni i politike o ženama su tradicionalno ignorisali invaliditet, navedeno je na Info danu.

„Diskriminacija je najskuplja u svakom društvu. Za nju može neko da ima razloge ali ne postoji opravdanje. Kad imamo suprotnost diskriminacije a to je uključenost svih građana u zajednici, samo može da ima benefite. Ne postoji izgovor da su ljudska prava skupa, ona nikako ne mogu biti skupa. Kad to shvatimo to za osobe sa invaliditetom, onda ćemo biti zrelije društvo“, ističe Vujačić.

Osobama sa invaliditetom u Petnjici poručeno je da se interesuju za svoja prava, da aktivno traže da se ona ostvaruju, da budu informisani o svojim pravima i da ne postoji nikakav izgovor da ne zaslužuju dostojanstven život u kome sami moraju učestvovati.

Ova aktivnost ralizovana je u okviru granta dodijeljenog od strane Mreže žena Kosova, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava i partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena Kosova. Ovi grantovi su dio inicijative ”Unaprjeđenje radnih prava žena“, koju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Organizacije, članice Koalicije angažovane u njenom sprovođenju su: Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor Research in Action – Istraživanje na djelu iz Severne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banja Luci iz Bosne i Hercegovine, i Centar za ženska prava iz Crne Gore.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

U okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni i Inkluzivni Mediji), koji se realizuje uz podršku Evropske komisije, u utorak 27. oktobra, realizovan je trening za studente novinarstva i medija, kao i predstavnike nevladinih organizacija, na temu ljudska prava i mediji.

Pomenutu obuku vodila je prof. dr Nataša Ružić – rukovoditeljka programa Medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Profesorica je prisutnima govorila o različitim dokumentima i preporukama Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, kao i  o pravilima, kojih se treba pridržavati pri izvještavanju o vulnerabilnim grupama vodeći računa o poštovanju ljudskih prava.

Kroz različite primjere sa prisutnima je diskutovala o dobrom i lošem načinu informisanja kada su u pitanju manjine tj. ranjive grupe.

"Edukativnu i integrativnu funkciju medija je neophodno ojačati na Javnom servisu. Potrebno je edukovati novinare koji ne vladaju terminologijom i ne prepoznaju teme koje su važne za vulnerabilne grupe. Nevladin sektor bi trebao uspostaviti bolju saradnju sa medijima", samo su neka od rješenja koje prof. Ružić predlaže.

Ona smatra da je potrebno sprovesti istraživanje (kvantitativnu i kvalitativnu analizu sadržaja) u cilju evidentiranja grešaka koje prave mediji.

Medijsku pismenost vidi kao svojevrsni mehanizam odbrane od manipulacije, stereotipa i predrasuda koje stvaraju mediji.

"Vulnerabilne grupe ne smiju biti “najtiši glas” u društvu jer u protivnom dolazi do jačanja stereotipa i predrasuda koje formiraju mediji kao primarni faktori socijalizacije", zaključila je prof. Ružić.

Diskusija između prisutnih i profesorice rezultirala je pitanjima na koja su direktno odgovarali predstavnici/e LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Sljedeći trening je planiran za 3. novembar gdje će prisutni studenti/kinje i predstavnici/e nevladinih organizacija u direktnom razgovoru čuti iskustva predstavnika/ca organizacija koje su uključene u projekat.

Pomenuti projekat omogućiće podsticanje inkluzivnih i istraživačkih medijskih sadržaja, naglašavajući perspektive manjina – LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom, Roma, žena, korisnika i bivših korisnika psihoaktivnih supstanci.

Realizacijom projekta se želi ojačati profesionalna medijska scena u Crnoj Gori kroz održivi doprinos participativnoj demokratiji i procesu evropskih integracija, jačanje inkluzivnog izvještavanja, nezavisnog i istraživačkog novinarstva o EU integracijama, uz isticanje perspektive manjina.

Projekat u partnerstvu sprovode: produkcijska kuća Galileo production, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), NVO 35mm, Romska organizacija Koračajte sa nama – Phiren Amenca, NVO LGBT Forum Progres, NVO 4Life i Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Izvor:  portal FOS mediaObezbjeđenje ravnopravnosti i inkluzije osoba s invaliditetom je bezuslovna obaveza države i svih aktera koji učestvuju u kreiranju i primjeni legislative i javnih politika, kazala je zamjenica za zaštitu od diskriminacije, Nerma Dobardžić.

Nastavljajući saradnju sa reprezentativnim organizacijama koje staju u zaštitu prava osoba sa invaliditetom, zamjenica Dobardžić sastala se sa izvršnom direktoricom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Marinom Vujačić i Višim programskim savjetnikom I, Milenkom Vojičićem.

Sastanku su prisustvovale i savjetnice Zaštitnika, Dina Knežević i Milena Krsmanović.

Zamjenica Dobardžić iskazala je punu podršku budućoj saradnji, konstatujući da je stupanjem na funkciju naslijedila proaktivan pristup u komunikaciji sa civilnim društvom, kao važnim resursom u zaštiti marginalizovanih društvenih grupa.

Ukazala je na potrebu preispitivanja postojeće legislative u redovnim i pristupačnim konsultacijama sa osobama s invaliditetom i njihovim reprezentativnim organizacijama, što je obaveza koja proistče iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Iz UMHCG je predloženo više mogućnosti za buduću saradanju kroz proaktivno i reaktivno djelovanje Zaštitnika, u oblastima iniciranja izmjene zakona, podzakonskih i drugih opštih akata, kao i postupanja po pojedinačnim pritužbama. Više riječi bilo je o načinu  uspostavljanja registra osoba s invaliditetom, izradi jedinstvene metodologije vještačenja invaliditeta, kriterijumima izbora reprezentativnih predstavnika osoba s invaliditetom, pristupačnosti i razumnim adaptacijama, kao i mogućem učešću Zaštitnika kao umješača u pojedinim parnicama za zaštitu od diskriminacije.

Savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predstavile su rezultate rada za prvih sedam mjeseci tekuće godine i prenijele zapažanje da je zabilježen trend rasta broja pritužbi zbog diskriminacije po osnovu invalidteta u odnosu na isti period prošle godine, kao i da su u značajnom broju predmeta utvrđene povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite i pristupa dobrima i uslugama.

Konsultacije su uslijedile kao izraz opredjeljenja Institucije da unaprjeđuje saradnju sa civilnim društvom kao prirodnim partnerom u izgradnji društva bez diskriminacije.

Izvor: www.ombudsman.co.me 

Projekat OsamoStalI se! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Projektom se želi doprinijeti poboljšanju položaja OSI u Crnoj Gori kroz razvoj usluga podrške za samostalni život u zajednici u narednih 12 mjeseci, i to kroz ciljeve usmjerene na doprinos kvalitetu života OSI pružanjem usluga podrške za život u zajednici; unaprjeđenje informisanost OSI o uslugama podrške za život u zajednici i samostalnom životu, kao i informisanje o načinima prevazilažanja posljedica novog koronavirusa; i u krajnjem povećanje nivoa svijesti društvene zajednice o samostalnom životu OSI.

Ovi ciljevi se namjeravaju dostići pružanjem usluge personalne asistencije (PA) za pet OSI u periodu od sedam mjeseci, organizovanjem tri edukativne radionice za po 10 OSI o uslugama podrške za samostalni život, obilježavanjem Evropskog dana samostalnog života, organizovanjem susreta OSI jednom mjesečno u periosu od 11 mjeseci radi dijeljenja iskustava u oblasti samostalnog življenja, praćenjem realizacije Akcionog plana za realizaciju preporuka Komiteta UN za prava OSI za 2020. i 2021. nakon njegovog usvajanja i medijskom kampanjom.

Projektom će biti obuhvaćene osobe s invaliditetom, (potencijalni) personalni asistenti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali će korist imati i članovi porodica OSI, OOSI, CSR, šira društvena zajednica (mediji, vršnjaci, pojedinci, organizacije osoba s invaliditetom, pružaoci usluga, državne institucije, lokalne institucije i službe i građani) i država Crna Gora.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2020.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od 26. oktobra 2020, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 32.000,00€.

Pripremila: Milica Marđokić 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena  organizuje Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom. Info dan će biti organizovan u Petnjici, u srijedu, 28. oktobra 2020, s početkom u 12.00 časova, u zgradi Opštine. 

U uvodnom dijelu održaće se i tribina o pravima osoba s invaliditetom, tako da će u okviru pomenutog događaja, između ostalog, biti i riječi o obavezi države i lokalne samouprave u kontekstu izjednačavanja mogućnosti za OSI, te poštovanja osnovnih načela ljudskih prava OSI, s posebnim naglaskom na oblast zapošljavanja i rada.

Cilj Info dana je uticaj na percepciju poslodavaca o mogućnostima i sposobnostima OSI, kao i  podsticanje zapošljavaja žena i djevojaka s invaliditetom, ali i stvaranje adekvatnijih uslova njihovog rada i odsustva diskriminacije. 

Ovom prilikom će svi poslodavci biti informisani o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na podsticanje zapošljavanja žena s invaliditetom, i podstaknuti da, umjesto plaćanja posebnog doprinosa zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, zaposle OSI i tako utiču na rješavanje situacije na tržištu rada, nađu kvalitetnu radnu snagu i unaprijede svoje poslovanje. Fascilitatorke na Info danu će biti Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG-a i Anđela Radovanović, programska menadžerka UMHCG-a, dok će na tribini govoriti Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG-a.

Sadržaj Info dana biće motivaciono – edukativnog karaktera a biće podijeljena i Brošura o pravima žena s invaliditetom na rad i zapošljavanje, i ispromovisan Informator na istu temu. Info danom će biti obuhvaćene sljedeće teme: modeli pristupa invaliditetu, višestruka i intersekcijska diskriminacija žena s invaliditetom, garancije prava na rad i zapošljavanje u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, pravo na zaštitu i zdravlje na radu i sl.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru granta dodijeljenog od strane Mreže žena Kosova, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava i partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena Kosova. Ovi grantovi su dio inicijative ”Unaprjeđenje radnih prava žena“, koju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Organizacije, članice Koalicije angažovane u njenom sprovođenju su: Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor Research in Action – Istraživanje na djelu iz Severne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banja Luci iz Bosne i Hercegovine, i Centar za ženska prava iz Crne Gore.

Prijave zainteresovanih poslodavaca mogu se slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 27. oktobra u 15.00 časova, a za sva dodatna pitanja organizacione i tehničke prirode informacije se mogu dobiti na telefon: 020/265-650 i 068/201-925.

Napomena: Info dan će se održati u skladu sa aktuelnim mjerama zaštite zdravlja propisanim od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT-a).

 

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

Aktivisti organizacija OSI i LGBTQ očekuju da se parola zavadi, pa vladaj koja je do sada imala priličnu primjenu, izbaci iz upotrebe i promoviše tolerancija, prihvatanje i podržavanje svih različitosti

Dugogodišnji aktivisti organizacija osoba s invaliditetom (OSI) i LGBTQ+ zajednice očekuju od nove vlasti da unaprijedi njihova prava i u praksi i ističu da do sada tri pobjedničke koalicije nijesu uradile ništa obećavajuće.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić za Vijesti je kazala da nova vlast treda da izgradi istinski partnerski odnos sa reprezentativnim organizacijama OSI, kako se ne bi dešavalo, kao do sada, da ne budu uključeni u važne procese.

"Mislim da su sva pitanja u odnosu na identitetska pala u drugi plan, i to nije prvi put. Mi još od referenduma imamo konstantno vraćanje na identitetska pitanja, ovaj put doduše najjače jer je to pitanje pojačano vjerskim. Međutim, očekujemo da se parola "zavadi, pa vladaj" koja je do sada imala priličnu primjenu, izbaci iz upotrebe i promoviše tolerancija, prihvatanje,podržavanje svih različitosti i da se o ljudskim pravima ne raspravlja, već da se beskompromisno zagovaraju,garantuju, promovišu i primjenjuju, ali i da oni pojedinci koji su do sada izjavama ili djelima kršili ljudska prava (pa i oni koji pripadaju novoj vlasti) ne dobiju prostora i mjesta na pozicijama odlučivanja, rekla je Vujačić.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegro Danijel Kalezić ističe da od nove vlasti očekuje punu posvećenost na ostvarivanju ljudskih prava LGBTQ+ osoba, te da su to pokazale potpisanim sporazumom u kom je naznačeno da će poštovati sve međunarodne obaveze.

"Sve članice buduće vlasti sporazumom garantuju otvorenu i direktnu podršku jednakosti LGBTI osoba u društvu. Naša ljudska prava su jedan od temelja vrijednosti savremene Evrope. Zaštita naših ljudskih prava dio je i međunarodno preuzetih obaveza Crne Gore i evropskih standarda, a sporazum novoformirane većine u parlamentu jasno govori o poštovanju svih međunarodnih obaveza i dostignutih standarda savremenih evropskih društava. Naša zajednica uvažava vrijednosti i stavove unijete u sporazum jer je iz njih jasno da će buduća vlast značajno raditi na unapređenju položaja LGBTI osoba, rekao je Kalezić.

Mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić ranije je na pitanje kako će spriječiti eventualni uticaj Crkve na dalju izgradnju sekularnog društva sa punim poštovanjem svih ljudskih prava, uz poseban osvrt na prava LGBTI i prava na abortus, odgovorio da sve što je doneseno kao zakonsko rješenje oni će poštovati, ali "koliko to mi eksponiramo, mi smo u svemu prešli mjeru i ta mjera mora da bude odnos svega".

Kalezić je istakao da je posao budućeg premijera da se zalaže za jednakost, dobrobit i punu društvenu prihvaćenost svih ljudi u zemlji koju vodi:

"Mjerenje eksponiranja seksualne orijentacije nije u opisu njegovog posla, kao ni davanje bilo kakve kvalifikacije o bilo kojoj drugoj društvenoj grupi ili osobi, na bilo koji način. Nisam želio da izjavama za medije na bilo koji način utičem na proces dogovora o formiranju nove vlasti".

Kalezić je naglasio i to da, oslanjajući se na Ustav i zakone koje osiguravaju sekularizam i prema kojima su vjerske zajednice odvojene od države,nema bojazan da će Crkva uticati na prava LGBT.

Izvršna direktorica UMHCG podsjetila je da se nijedna politička partija ili grupacija u predizbornoj kampanji ili u postizbornom periodu nije mnogo osvrtala na prava OSI.

"S jedne strane, bolje je što nijesu mnogo obećavali jer smo se obećanja i do sada naslušali, ali s druge strane moraju znati da očekujemo mnogo više jer sada imaju vlast, i moć odlučivanja. Doduše, nadamo se da će imati i resurse za sprovođenje odluka jer je ekonomska situacija, ali i korupcija, takva da nijednoj novoj vlasti neće biti lako. Iako nova vlast u tom smislu ima težak zadatak, ne znači da ćemo mi odustati od naših zalaganja i principa, rekla je Vujačić.

Kalezić je kazao da se nijedna partija nije zalagala ni za LBGTQ+ prava.

"Tu nažalost nemam šta da komentarišem jer konkretnih postupaka u pregovorima za formiranje nove Vlade u smislu osvrtanja na ljudska prava LGBTI zajednice nije bilo tokom tog procesa, rekao je on.

Kalezić i Vujačić su kazali da Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2020. pokazao da jeste postignut određeni napredak,ali da mnogo posla predstoji.

"Evropska komisija u izvještaju naglašava činjenicu da Crna Gora treba da poveća kapacitet pravosudnog sistema za rješavanje zločina iz mržnje i govora mržnje i da osigura da se takvi slučajevi uredno prijavljuju, istražuju, procesuiraju i adekvatno sankcionišu. Pored toga u izvještaju se očekuje da Crna Gora poveća kapacitet institucija za zaštitu od diskriminacije. Izvještaj posebno naglašava činjenicu da se naša prava i dalje redovno osporavaju, posebno u medijima i na društvenim mrežama. To često čine i neki politički i vjerski predstavnici, kazao je Kalezić.

Znakovni jezik da bude u službenoj upotrebi

Vujačić je naglasila da nova vlast mora obezbijediti adekvatnu primjenu Akcionog plana za preporuke Komiteta UN o pravima OSI, priznati i definisati status i podršku reprezentativnim organizacijama OSI i usvojiti Zakon o znakovnom jeziku kao jeziku u službenoj upotrebi.

Izvještaj Evropske komisije ponavlja sva dosadašnja zapažanja i neka dodatno pojašnjava od neusklađenosti zakona s međunarodnim standardima, višestruke diskriminacije, nepristupačnosti i nedostupnosti javnih objekata i usluga, nerješavanja pitanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, probleme u priznavanju i promociji znakovnog jezika i brojne druge, rekla je Vujačić.

Izvor: Vijesti

Danas se u svijetu obilježava 24. oktobar kao Međunarodni dan osoba s poliomielitisom. Tim povodom, donosimo vam priču o Džudit Hjuman (Judith Heumann), američkoj aktivistkinji za prava osoba s invaliditetom i međunarodno priznatoj liderki u zajednici osoba s invaliditetom. Zagovornica je ljudskih prava koja se odnose na osobe s invaliditetom. Njeno djelovanje kroz aktivnost nevladininih organizacija imalo je veliki značaj 1970-tih godina, kroz politike o ljudskim pravima koja su imala benefite za djecu i odrasle s invaliditetom. Dok je radila u Svjetskoj banci, vodila je integraciju prava osoba s invaliditeom i imala doprinos u međunarodnom razvoju. U periodu od 2010. do 2017. bila je savjetnica bivšeg američkog predsjednika, Baraka Obame. 

Njena posvećenost pravima osoba s invaliditetom potiče iz njenih ličnih iskustava. Imala je dječju paralizu (poliomielitis) kao beba od 18 mjeseci i većinu svog života koristi kolica za kretanje. Njeni koraci ka borbi za prava osoba s invaliditetom počeli su s njenim odlaskom na fakultet, gdje je organizovala razne događaje i protestne skupove s kolegama s fakulteta, koji su isto osobe s invaliditetom. Poznata je po tome da je ona postala prva osoba u kolicima za kretanje koja je predavala u jednoj osnovnoj školi u Njujorku, u periodu od tri godine.

Ona za svoj invaliditet kaže: Osobe s invaliditetom se ne razlikuju od bilo koje druge grupe ljudi širom svijeta. Uz adekvatne mogućnosti i podršku, sposobni smo da doprinesemo ekonomskom i socijalnom napretku naših zajednica. Ljudi mogu da steknu invaliditet u bilo kom trenutku svog života kao rezultat povreda na radu i van rada

U oktobru 2015. posjetila je Crnu Goru i tom prilikom razgovarala s predstavnicima organizacije osoba s invaliditetom (OOSI) u želji da prenese svoje iskustvo na polju djelovanja rada OOSI. 

Takođe je u okviru jednog projekta koji je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sprovodilo u martu 2019. poslala video poruku mladima s invaliditetom, u kojoj je pozvala mlade da vjeruju u sebe, da nastave da rade na cross-disability način, da se fokusiraju na kreiranje snova,  ali i da budu aktivni u borbi za svoja prava, da uče kako da rade na politikama, ne prihvataju “ne” za odgovor i da uvijek traže načine kako da to “ne” postane “da”.  

Poruku možete pogledati na sledećem linku.

 

Izvor: www.actionctr.org  i www.disabilityinfo.me

 

Pripremile: Iva Mijović, Anđela Miličić

četvrtak, 22 oktobar 2020 12:18

Istorijat Bijelog štapa

Umjetnik Džems Bigs (James Biggs) iz Bristola tvrdio je da je on izmislio bijeli štap 1921. nakon što je nesretnim slučajem izgubio vid. Kako bi ga vozači što lakše primijetili, obojio je svoj štap za šetnju bijelom bojom. Trebalo je, međutim da prođe još deset godina da bi bijeli štap bio priznat od strane društva.

U februaru 1931. u Francuskoj je pokrenuta kampanja na nacionalnom nivou, tj. da sve osobe oštećenog vida u državi dobiju bijele štapove; do tada ih je imala nekolicina i predstavila plan za kretanje osoba oštećenog vida s bijelim štapom u Francuskoj. O ovoj kampanji pisalo se i u britanskim novinama što je dovelo do sličnog plana finansiranog od strane (Rotari) Rotary klubova širom Velike Britanije.

U maju 1931. godine Bibisi (BBC) je u svojim radio emisijama preporučivao da bi osobe oštećenog vida trebale nositi bijeli štap koji će na svjetskom nivou biti prepoznat kao simbol prepoznavanja osoba potpuno i djelimično oštećenog vida. Dugi bijeli štap koje nemaju oštećenje vida daje do znanja da se u njihovoj okolini nalazi osoba oštećenog vida, te da prema tome prilagode svoje ponašanje.

Uvođenje bijelog štapa u Sjevernoj Americi pripisuje se organizaciji Lajons klub internešnel (Lion’s Club International). Tako je 1930. član ovog kluba spazio čovjeka  oštećenog vida kako uz pomoć crnog štapa pokušava da pređe ulicu. Uvidjevši da je crni štap bio jedva vidljiv vozačima,  Lajons kluba (Lion’s Club) odlučio je da crni štap zamijeni štapom bijele boje kako bi ga učinio što vidljivijim. 1931. ovaj klub je započeo je s nacionalnim programom promovisanja korišćenja bijelog štapa za osobe oštećenog vida.

Dvadesetih i tridesetih godina prošlog vijeka osobe oštećenog vida kretale su se držeći štap dijagonalno u istoj poziciji i uloga štapa bila je simbolična – štap je samo predstavljao znak raspoznavanja.

Za potrebe vojnih veterana oštećenog vida iz Drugog svjetskog rata u Sjdenjenjim Američkim Državama (SAD) doktor Ričard Hover (Richard Hoover) je donekle promijenio štap i razvio metodu “dugog štapa” ili “Hooverovu” metodu kretanja  pomoću štapa. Takvi štapovi zamišljeni su tako da se koriste kao pomagalo pri kretanju, čime im je vraćena njihova izvorna uloga sredstva za kretanje, istovremeno zadržavajući simboličnu ulogu prepoznavanja osoba oštećenog vida.

Prva posebna Uredba o bijelom štapu je izdata u decembru 1930. godine u Peoriji, Savezna država Ilinois. Ona je omogućila zaštitu pješaka oštećenog vida i davala im pravo prednosti kad su nosili bijeli štap.

Ranih šezdesetih više državnih organizacija i ustanova za rehabilitaciju i pomoć osobama potpuno i djelimično oštečenog vida u Sjedinjenim Američkim Državama podsticalo je Kongres da 15. oktobar proglasi Danom bijelog štapa u svih 50 saveznih država.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Lindon Džonson (Lyndon B. Johnson), proglasio je 15. oktobar Danom bijelog štapa i tako ušao u istoriju, a između ostalog rekao je: U našem društvu bijeli štap je postao jedan od simbola mogućnosti osoba oštećenog vida da se samostalno kreću.

 

Izvor: sajt Saveza slijepih Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je u okviru aktivnosti Izrade priručnika o zaštiti i spašavanju u elektronskom i drugim pristupačnim formatima s predlogom protokola izradilo i Smjernice o postupanju osoba s invaliditetom (OSI) i postupanju prema OSI u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Smjernice se odnose na pojašnjavanje osnovnih pojmova u vezi s elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim nesrećama, ključnim pojmovima iz Zakona o zaštiti i spašavanju Crne Gore, kao što su rizik, katastrofa, vanredni događaj, humanitarna pomoć i prepoznate opasnosti koje ugrožavaju Crnu Goru, kao i savjete za osobe s invaliditetom kako mogu prepoznati takve situaciji i samozaštititi se i tražiti pomoć od nadležnih službi. Takođe, Smjernice sadrže i savjete za subjekte u sistemu zaštite i spašavanja o načinima postupanja s OSI u takvim situacijama.

Pitanje postupanja prema OSI u situacijama rizika, vanrednim situacijama i humanitarnim krizama definisano je članovima 11 i 32 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Naime, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom u svom članu 11 definiše da će Države potpisnice preduzeti, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita i sigurnost osoba s invaliditetom u situacijama rizika, uključujući situacije oružanih sukoba, humanitarne krize i pojave prirodnih katastrofa.

Svaka država mora težiti organizovanom, opremljenom i obučenom stručnom kadru koji bi se pravovremeno i na odgovarajući način ponašao u situacijama rizika i vanrednim događajima. Pritom, adekvatna zaštita ne podrazumijeva samo adekvatno postupanje u vanrednim stanjima, već i preventivne aktivnosti zaštite, ali i aktivnosti oporavka nakon u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Naime, Smjernice su prvenstveno namijenjene osobama s invaliditetom, ali su korisne široj javnosti uključujući i građane/ke. Sadržaj se odnosi na smjernice o postupanju OSI u slučaju vanredne situacije, reakciji prilikom vanrednih situacija, važne brojeve telefona koje mogu pozvati, kao i smjernice o postupanju subjekata u sistemu zaštite i spašavanja: službi zaštite i spašavanja, posebno vatrogasaca spasilaca, policije, i hitne medicinske pomoći prema osobama s invaliditetom u vanrednim situacijama.

Smjernice su izrađene u okviru projekta 112  - Koraci ka sigurnOStI, finansijski podržanog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje. Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju informisanja i zaštiti OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama u Crnoj Gorikroz promovisanje značaja i vrste pristupačnih protokola i servisa u oblasti zaštite i spašavanja OSI na nacionalnom i lokalnom nivou Crne Gore, iniciranje adekvatnih garancija i poštovanja prava OSI u domaćim javnim politikama u oblasti zaštite i spašavanja u skladu s međunarodnim standardima. 

Na linku ispod možete preuzeti dokument.

Strana 20 od 46

Back to top