Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.„Dugogodišnja realizacija ovog projekta pokazuje da naše…
Radna grupa za analizu podzakonskih akata Državne izborne komisije na čelu s organizatorima, Cen­trom za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), Udru­že­njem mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re (UMHCG) i Mre­žom za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog…
Izgradnjom lifta u zgradi Vrhovnog suda Crne Gore biće unaprijeđen položaj osoba s invaliditetom (OSI) i mogućnost njihovog radnog angažovanja, kao i obezbijeđena sigurnost nosilaca sudske funkcije, ocijenila je predsjednica…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva nadležne državne organe da u što kraćem roku donesu podzakonski akt kojim će se bliže odrediti korisnici, bliži uslovi i kriterijumi za ostvarivanje…
PODGORICA, 17. maj 2016. – U susret 12. sastanku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) između EU i Crne Gore, koji se održava u Podgorici 19. i 20. maja,…
Vlada Crne Gore je na sjednici 22. januara, 2016. godine usvojila drugi polugodišnji Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava, od njegove revizije u…
ponedeljak, 21 decembar 2015 15:17

Esejsko takmičenje: To su naša mlada “pera”

Autor:
Moje pravo je da pišem, moje pero je pravo pero, zavodljivo, jedinstveno, pravedno. Moje pero je bol, radost, sve ono što je život.Moje pravo je da sve što želim kažem,…
ponedeljak, 21 decembar 2015 15:16

Moja različitost - moje pravo!

Autor:
Ne dozvoli da ti moja različitost uskrati mene, koju možeš imati za život cio.Kažu život – vječita igra isprepletanih niti dobra i zla, suza i smijeha, radosti i boli.. no…
ponedeljak, 21 decembar 2015 15:15

MOJA RAZLIČITOST - MOJE PRAVO

Autor:
Vrijeme je konformizma koji je oduvijek bio prisutan, a danas pogotovo. Ljudi ne znaju šta znači imati drugačije mišljenje, biti drugačiji od drugih.Sve što izlazi iz okvira njihovih suženih shvatanja…
U novom izdanju našeg časopisa DisabilityINFO razgovarali smo s glavnim pregovaračem za vođenje pregovora u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, ambasadorom Aleksandrom Andrijom Pejovićem o evropskoj integraciji Crne Gore, ostvarenom…

Back to top