Željko

Željko

Predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom, Državne izborne komisije i Misije OEBS u Crnoj Gori sastali su se u srijedu 2. marta 2022, u prostorijama Saveza slijepih Crne Gore.

Povod sastanka bilo je unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za osobe s invaliditetom u cilju omogućavanja samostalnog i tajnog glasanja na predstojećim lokalnim izborima.

Predstavnici Saveza slijepih, izvršni direktor, Goran Macanović i savjetnica za međunarodne odnose, Katarina Bigović Kulić, i predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom, programska menadžerka, Anđela Radovanović, koja je sastanak ispratila putem ZOOM platforme, akcentovali su elemente koji trenutno ne omogućavaju samostalno i tajno glasanje osobama s invaliditetom, kao što su: pristup i kretanje u okviru biračkog mjesta, glasačka kabina, glasačka kutija, šablon za glasanje, materijal, edukacija članova biračkih odbora.

Predstavnik Državne izborne komisije, predsjednik Nikola Mugoša, naglasio je da će u opsegu svojih nadležnosti djelovati kako bi se omogućilo da sve osobe s invaliditetom budu ravnopravne u odnosu na druge građane/ke tokom izbornog procesa.

Savjetnik za demokratizacju, Darko Brajović, predstavnik Misije OEBS-a u Crnoj Gori, naglasio da će i tokom ove godine i predstojećih lokalnih izbora, Misija OEBS-a omogućiti da se sagledaju prepreke, problemi sa kojima se susreću osobe s invaliditetom pirlikom ostvarivanja prava glasa, uz izrađene preporuke za unapređenje stanja.

U narednom periodu dogovoren je zajednički rad na unapređenju elemenata pristupačnosti, a dugoročno i aktivno učešće u odnosu na pitanje izmjene zakonske regulative u odnosu na izborni sistem.

Podsjećamo, prošle godine su Savez slijepih i Udruženje mladih sa hendikepom u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori izradili Smjernice za unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za osobe s invaliditetom.


Izvor: Savez slijepih Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će biti učesnik na Treningu za predstavnike studentskih službi, volonterske podrške i koordinatore usluge prevoza u okviru projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS – IDEA). UMHCG je jedan od partnera na ovom projektu, čiji je nosilac Univerzitet POLIS iz Tirane (POLIS University) i partneri koje čine univerziteti i nevladine organizacije iz Albanije, Grčke, Češke, Irske, Kosova i Crne Gore.

Trening će se održati u periodu od 22. do 24.  februara  na Univerzitetu Donja Gorica. 

Cilj Treninga je da se koordinatori studentskih i volonterskih službi upoznaju s pravima osoba s invaliditetom, u svakoj od zemalja obuhvaćenih projektom i da razmijene iskustva, kako bi u budućnosti mogli pružati adekvatnu podršku i motivisati što veći broj mladih s invaliditetom da nastave školovanje. Neke od tema koje će biti obrađene na treningu su: 

- Prava osoba s invaliditetom;

- Rad studentskih službi;

- Volonterska podrška za studente s invaliditetom;

- Usluge prevoza.

Ispred UMHCG na treningu će učestvovati Anđela Radovanović, programska menadžerka i Anđela Miličić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Ovo je samo jedna od aktivnosti u okviru projekta IDEA koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije kroz Erasmus+ program.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka projekta

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite da se prijave za učešće na Treningu na temu socijalno-edukativnih usluga za djecu s invaliditetom i odrasle OSI koji će biti održan u posljednjoj nedjelji februara, u južnoj regiji Crne Gore.

Trening će se sprovoditi po akreditovanom programu UMHCG-a kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i obuhvatiće teorijska i praktična znanja, kao i iskustva iz prakse i dati smjernice za rad s osobama s invaliditetom prilikom procjene, obezbjeđivanja, razvoja, pružanja i nadgledanja usluga socijalne i dječje zaštite, koji uključuje ravnopravan i dostojanstven život i osnaživanje za samostalan život. Obuka, takođe, omogućava stručnim radnicima i saradnicima da adekvatnije sagledaju individualne potrebe korisnika i predlože najadekvatnije mjere, tj. usluge kojima će se postići najefektivniji ishodi i rezultati

Pored usluga podrške za život u zajednici koje su neizostavni segment ove obuke, glavni akcenat će biti stavljen na socijalno-edukativne usluge s ciljem da se stručni radnici osnaže za pružanje i podsticanje razvoja ovih usluga za OSI, ali i da se podstaknu na pravilan uticaj procesa (samo)prihvatanja invaliditeta i (samo)procjene potreba, ličnog osnaživanja, savjetovanja, podsticanja grupa samopodrške i dr.

Obuka će za krajnji rezultat imati: aktivnije, produktivnije i samostalnije osobe s invaliditetom, s osjećajem uvažavanja njihovih prava, potreba, mogućnosti i cijele ličnosti. 

Na ovaj Trening se mogu prijaviti stručni radnici/ce i/li saradnici u centrima za socijalni rad i kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite, odnosno svi zaposleni u ustanovama socijalne i dječje zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou: centrima za socijalni rad, centrima za smještaj djece, mladih, odraslih i starijih osoba s invaliditetom i kod licenciranih pružalaca usluga.

Pored Zakonom propisanih uslova za status zaposlenih u ustanovama socijalne i dječje zaštite -  posjedovanje licence za rad, odnosno položenog stručnog ispita, ova obuka je primarno namijenjena zaposlenima u institucijama koje direktno ili indireknto rade s osobama s invaliditetom, odnosno odlučuju i imaju ulogu u ostvarivanju njihovih prava. Pored toga, kao važan uslov uzeće se u obzir motiv i inicijativa od strane institucija socijalne i dječje zaštite, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i samih stručnih radnika, odnosno drugih zaposlenih u ustanovama socijalne i dječje zaštite i kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite. Obuka može biti namijenjena i kreatorima politika, kao i ostalim stručnjacima koji pišu zakone, podzakonske akte, strategije, planove i programe. 

Izuzetno, učesnici/e na obuci mogu biti i zainteresovani kandidati za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti uz prethodnu prijavu za polaganje ispita (u periodu između prijave i datuma polaganja). 

Obuka će trajati tri dana. Učesnici su u obavezi pohađati najmanje 90% obuke kako bi stekli uslov za izdavanje sertifikata. 

Zainteresovani kandidati se prijavljuju dostavljanjem biografije i motivacionog pisma najkasnije do 23. februara 2022. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.s naznakom Prijava za Trening o socijalno-edukativnim uslugama, a tačan datum i mjesto održavanja Treninga će biti naknadno objavljeni.

Ova obuka planirana je za 15 učesnika/ca i troškove organizacije, snosi UMHCG (prostor, materijal i opremu, osvježenje i ručak), uključujući i smještaj za učesnike koji žive van opštine održavanja Treninga. Odabranim učesnicima obuke biće poslat detaljan program rada, kao i detalji o mjestu održavanja obuke.

Trening se sprovodi u okviru projekta Pristupačnim prevozom do promjena (Accessible drive (for) the change) koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, s projektnim partnerima Glavnim gradom Podgorica i Zavodom za socijalnu i dječju zaštiu, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, kroz projekat  IPA II - Višegodišnji program akcije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku (Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies), grant u okviru poziva Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite (Support to Provision of Social and Child Protection Services).

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) pruža pravno savjetovalište za žene s invaliditetom. Pravno savjetovalište podrazumijeva kontinuirano pružanje pravnog informisanja, pravnih savjeta i pravne pomoći. Pruža se svakog radnog dana (ponedeljak – petak) u terminu od 8.30 do 16.00 časova.

Ova aktivnost ima za cilj informisanje, savjetovanje i podsticanje žena s invaliditetom da budu aktivnije u zagovaranju svojih prava, kroz informisanje o mehanizmima zaštite od diskriminacije i korišćenje pravnih ljekova u kontekstu rodne ravnopravnosti i evropskih integracija.

S druge strane, u cilju pravičnog suđenja i sudske zaštite žena s invaliditetom (ŽSI), aktivnim pružanjem pravne pomoći (preduzimanjem procesnih radnji, posredstvom advokatskog tima UMHCG-a) svakodnevno će se pružati podrška/zastupanje u zaštiti od diskriminacije žena s invaliditetom. 

Stranke se mogu obratiti Udruženju i tražiti informacije i/li iznijeti svoje nedoumice u vezi s ostvarivanjem prava u bilo kojoj oblasti života, i odmah ili najkasnije u roku od 24 sata, ukoliko dostave na uvid i na raspolaganje sve potrebne informacije i dokumentaciju, besplatno dobiti potpune informacije o tome da li imaju pravo, i ukoliko imaju na koji način ga mogu ostvariti ili zaštititi. Na taj način ŽSI bivaju obaviještene ukoliko je neko njihovo pravo prekršeno ili (može biti) ugroženo. 

U zavisnosti od okolnosti izazvanih COVID-19, pravni savjeti mogu se tražiti lično, u prostorijama UMHCG-a, svakog radnog dana (ponedeljak – petak). Komunikacija sa strankama biće omogućena i putem fiksnog i mobilnog telefona, e-maila, Fejsbuk straniceInstagram naloga, putem čata na portalu DisabilityInfo.me (četvrtkom od 12.00 do 14.00h) ili putem čata na portalu Vršnjačkapodrška.me svakog radnog dana (po sopstvenom izboru zainteresovanih).

Kroz mehanizam pravne pomoći žene s invaliditetom korišćenjem usluga našeg advokatskog tima - Advokatske kancelarije “Terzić-Živković” mogu biti zastupane u svim pravnim poslovima i postupcima pred svim institucijama sistema, kao i pred pravnim i fizičkim licima u državi i inostranstvu npr. u postupku pred sudom, državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore, u postupku za vansudsko rješavanje sporova, u postupku pred javnim izvršiteljem i sl. Kroz pravnu pomoć pruža se i pomoć prilikom sastavljanja: inicijativa, zahtjeva, molbi, žalbi, tužbi, i drugih vrsta podnesaka, zastupanja interesa stranke u tim postupcima, preduzimanja svih drugih pravnih radnji za koje se ocijeni da su u korist stranke, kao i oslobađanja od plaćanja troškova postupka (u dijelu troškova advokata/ice).

Ova aktivnost dio je projekta Jednakost – različite i vidljive (Equality – diverse and visible) koji UMHCG sprovodi uz podršku Reaktor - Istraživanje u akciji (Reactor – Research in Action) i partnera u okviru projekta Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU koji je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane srednjoškolce/ke, uzrasta 14 - 18 godina, da se prijave za učešće na jednočasovnoj radionici „Terminologija o osobama s invaliditetom (OSI)“ koja će biti održana u četvrtak, 3. marta 2022. u 11.00 h u Podgorici. 

Radionica će se sastojati iz teorijskog i praktičnog dijela, kao i rada u grupama. Na radionici će biti prikazani dobri i loši primjeri korišćenja terminologije kroz medije i na društvenim mrežama. 

Cilj radionice je da se srednjoškolci/ke informišu o pravilnoj terminologiji i smanje distancu i predrasude u komunikaciji s osobama s invaliditetom.

Treneri/ce na radionici će biti mladi s invaliditetom.

Zainteresovani/e se mogu prijaviti najkasnije do srijede, 2. marta 2022. do 12.00 h na sljedećem linku: https://forms.gle/ojx7M9zqZkPBTKPP6.  

Radionica se organizuje kroz projekat Za jednako učešće OSI! koji sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorica.

Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski odveo je u školu djevojčicu s invaliditetom, jer su djeca, nakon prvog dana škole, zatražila da se ona izbaci iz njihovog razreda.

Pendarovski je danas u Gostivaru posjetio porodicu jedanaestogodišnje Emble Ademi i osnovnu školu „Edinstvo“ u kojoj ona pohađa četvrti razred.

Ova djevojčica s invaliditetom je kasno krenula u drugo polugodište, zbog bojkota roditelja njenih drugova iz razreda, što je prošle sedmice izazvalo burne reakcije u javnosti i nadležnim institucijama.

Izvor: Gradski portal 

Priredio: Ivan Čović

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore poziva sve zainteresovane roditelje s invaliditetom i roditelje djece s invaliditetom da se prijave za korišćenje usluga psihološkog savjetovanja usmjerenog na prevenciju stresa i jačanje kapaciteta za vršenje roditeljskih uloga.

Takođe, biće organizovane i psihološke radionice za djecu na koje se mogu prijaviti sva zainteresovana djeca s invaliditetom, njihovi braća i sestre i djeca čiji roditelji imaju invaliditet uzrasta od 13 do 18 godina. Kroz radionice će se raditi na jačanju kapacitete djece za prevenciju problema i rješavanje izazova u porodici. 

Psihološko savjetovanje i radionice će se održavati u Podgorici u periodu od februara do kraja avgusta 2022. Zainteresovani/e učesnici/ce se mogu prijaviti najkasnije do 11. februara 2022. do 16.00h, dostavljanjem prijave (ime i prezime, datum rođenja i mjesto prebivališta) na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Prijava za psihološko savjetovalište

Nakon dostavljenih prijava, izabranim učesnicima/ama će biti dostavljene informacije o mjestu i datumu održavanja susreta.

Psihološko savjetovalište za roditelje i radionice za djecu realizuju se kroz projekat Roditeljstvo = za sve koji sprovodi UMHCG u partnerstvu sa Savezom slijepih Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja u okviru konkursa za NVO raspisanog u oblasti društvene brige o djeci i mladima za 2021.

Crnogorske paraolimpijce u ovoj godini očekuje nastup na dva svjetska i tri evropska prvenstva, Evropskim univerzitetskim i Evropskim igrama mladih paraolimpijaca, najavio je predsjednik Paraolimpijskog komiteta (POK) Igor Tomić.

On je kazao da bi crnogorski paraolimpijski pokret za mjesec mogao da otvori novu stranicu učešćem na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu.

“Očekujemo i zvaničnu potvrdu za učešće našeg snoubordera Andreja Šibalića na prvim Zimskim paraolimpijskim igrama u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta”, rekao je Tomić u intervjuu agenciji MINA.

On je podsjetio da je Šibalić krajem prošle godine postao prvi klasifikovani crnogorski sportista u zimskim sportovima.

“Osvojio je i prve bodove na Evropskom kupu u holandskom Landgrafu. Ima izgledne šanse da dobije jedno od 11 mjesta bipartitne komisije za nastup na Paraolimpijskim igrama”, rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, POK se u skladu sa tim očekivanjima i ponaša.

“Šibalić intenzivno radi u rodnom Žabljaku sa poznatim snouborderom Vukom Šarovićem. Željno iščekujemo momenat kada će se, možda već u Pekingu, poslije olimpijskih zavijoriti crnogorska zastava i na Zimskim paraolimpijskim igrama”, rekao je Tomić.

On je naglasio da je to jedina kockica koja nedostaje u mozaiku da upotpuni veliki progres i razvoj crnogorskog paraolimpijskog pokreta.

“Nadam se da će nastup Šibalića u Pekingu biti dobra uvertira za još jednu uspješnu godinu, poslije istorijske 2021. i paraolimpijse medalje Filipa Radovića. Očekuje nas uzbudljiva godina sa puno velikih takmičenja”, rekao je Tomić.

Govoreći o programu za 2022. godinu, Tomić je kazao da su najveća očekivanja od stonotenisera i Svjetskog prvenstva u Granadi početkom novembra.

“Nastupiće Radović i Luka Bakić i biti kandidati za svjetsku medalju, jedinu koja nam nedostaje u riznici našeg paraolimpijskog pokreta”, rekao je Tomić.

Prvi čovjek crnogorskog paraolimpijskog pokreta kazao je da će Radović i Bakić nastupiti na masters turnirima u Laškom, Parizu i Kosta Bravi, kako bi sakupili bodove za nastup na šampionatu.

“Radujemo se i činjenici da će Stonoteniski savez Crne Gore biti domaćin prvog sankcionisanog međunarodnog turnira za osobe sa invaliditetom Montenegro para open, od 2. do 4. juna u Podgorici. To je još jedan veliki iskorak za sport osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori”, rekao je Tomić.

On je najavio da je POK u ovoj godini veliki akcenat stavio na razvoj mladih kadrova.

“Evidentan je porast broja talentovanih sportista nakon Igara u Tokiju, koji će svoje iskušenje imati na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca, gdje tradicionalno imamo sjajne nastupe. U Pajulahtiju, od 27. juna do 3. jula, predstavljaće nas troje sportista, u dva sporta – plivanju i stonom tenisu”, rekao je Tomić.

On je najavio da mlade plivače prethodno očekuje i masters turnir u Linjanu zbog obavezne klasifikacije.

“Naš Ilija Tadić je prije nekoliko dana imao sjajan nastup na koledžu Univerziteta Notr Dam u trci na 50 jardi. To obećava pred njegov nastup na mastersu u Indijanapolisu, a sve u susret Svjetskom prvenstvu u portugalskoj Madeiri od 12. do 18. juna”, rekao je Tomić.

Paraolimpijce, kako je kazao, u saradnji sa Studentskim sportskim savezom očekuje i nastup na Evropskim univerzitetskim igrama u Lođu od 16. do 24. jula, gdje će medalju sa prethodnih Igara braniti stonoiteniserka Slobodanka Gurešić.

“Prvi put ćemo se pojaviti i na Evropskom prvenstvu u džudou za osobe bez vida, na kojem će nas od 2. do 9. septembra u Kaljariju predstavljati Adnan Kujović sa trenerom Enesom Camićem”, rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, planirano je da Crna Gora sa još jednim kolektivnim sportom, košarci u kolicima, nastupi na Evropskom prvenstvu C divizije u julu u Sarajevu.

“Nadamo se da će naši košarkaši, koji su prošle godine napravili veliki iskorak nastupima u Balkanskoj i NLB ligi, prvi put izaći na velliku scenu”, rekao je Tomić.

Predsjednik POK najavio je da će Crna Gora imati predstavnika i na Evropskom prvenstvu u parabiciklizmu u Austriji, kao i da će krovna asocijacijacija sporta osoba sa invaliditetom podržati nastup šahista na Šahovskoj olimpijadi u Rusiji.

“Kada su u pitanju golbalisti, koji su prošle godine zadržali status člana A divizije, ovu godinu iskoristićemo za njihov jak progres i razvoj učešćem na nekoliko jakih turnira. Poseban iskorak biće nastup golbal kluba Nikšić, koji predstavlja reprezentaciju Crne Gore, u Ligi šampiona”, rekao je Tomić.

On je saopštio da će Nikšić biti domaćin drugog turnira, od 21. do 23. jula.

“Parastrijelci će nastupiti na dva Svjetska kupa u Njemačkoj i Francuskoj”, rekao je Tomić.

Tomić je istakao da je, otkazivanjem šampionata svijeta u Kobeu, svjetska paraatletika vjerovatno ostala bez velikog takmičenja ove godine.

“Smatram da tu ne gubimo ništa, jer ćemo dati prostor našim mladim atletičarima da se kroz sankcionisane svjetske mitinge afirmišu, a novi prođu klasifikaciju. Planiran je nastup na Gran pri mitinzima u Parizu i Jesolu, kao i na regionalnim mitinzima u Splitu, Zagrebu i Kruševcu”, rekao je Tomić.

On je saopštio da će POK, sa klubovima članicama, biti domaćin i oganizator tradiciopnalnih turnira – Podgorica open u stonom tenisu, Trofej Podgorice u atletici, Memorijal Mira Topović u sjedećoj odbojci, kao i državnih prvenstava u atletici i stonom tenisu.

“Usvojili smo novi pravilnik o kategorizaciji sportista sa inavliditetom, što nam daje dodatni kvalitet, ali i obavezu. Unaprijedili smo i naš medicinski tim, odnosno proces oporavka i rehabilitacije sportista, kroz partnerstvo sa Privatnom zdrastvenom ustanovom Fizio tim”, rekao je Tomić.

On je istakao da je garant realizacije zahtjevnog programa jak i složan paraolimpijski tim koji, pored sjajnih sportista, čine i 11 nacionalnih trenera, kancelarija i organi POK.

“Siguran sam da će naši sportisti i ove godine sjajnim rezultatima ispisati još jednu stranicu u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta, a sve u susret narednim igrama u Parizu 2024. godine”, rekao je Tomić.

Izvor: portal Press

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će i u 2022. uz podršku Glavnog grada Podgorice, a posredstvom Crvenog krsta Crne Gore, obezbijediti usluge podrške u zajednici za tri korisnice usluga i aktivnosti Mobilnih timova. Projekat se sprovodi u saradnji s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu u oblasti zaštite osoba s invaliditetom.

Usluga podrške u zajednici će biti obezbijeđena u trajanju od 12 mjeseci (od početka januara do kraja decembra 2022).

Pored usluga podrške u zajednici i ove godine se nastavljaju i druge zajedničke aktivnosti usmjerene na procjenu potreba i poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom. 

Navedeni projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalne radnice, psihološkinje i drugih stručnih lica), koji će nastaviti pružanje usluga na terenu tokom 2022. za osobe s invaliditetom koje su prethodne tri godine bile uključene u aktivnosti ovog projekta, a korisnici/ce su usluga UMHCG. Pored uključivanja navedenih osoba, postoji mogućnost i za uključivanje novih korisnika. U okviru ovih aktivnosti, sa stručnim timom je angažovana jedna osoba iz menadžmenta UMHCG.

Stručna lica u okviru Mobilnog tima će u nastavku realizacije projekta pružati usluge u dijelu psihosocijalne podrške, pomoći u kući i u porodicama, podrške u komunikaciji s nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku/ci i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osobe s invaliditetom osnažile za što samostalnije funkcionisanje.


Pripremila: Dragana Đokić

Socijalna distanca prema osobama s invaliditetom (OSI) se smanjila, ali ne u mjeri da se njihova ljudska prava i dalje ne krše, ocijenila je izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG), Marina Vujačić.

„Mi smo i dalje društvo koje je zasnovano na tom negativnom milosrđu, da nam se čini da nešto posebno činimo. Zato, kada počnemo da sprovodimo ono što su ustvari javne dužnosti i budemo zreli kao druge demokratske države, moći ćemo za OSI da uradimo neuporedivo više“, poručila je Vujačić.

Ona je agenciji Mediabiro kazala da je Crna Gora napredovala u poštovanju ljudskih prava OSI, “ali to nije dovoljno da bismo mi bili zadovoljni, niti možemo biti zadovoljni”.

Prema njenim riječima, na tom polju je učinjeno dosta pogrešnih stvari, a neke su i propuštene.

„Crna Gora, koja mala i ima resurse, u ovoj oblasti bi zaista mogla više da napreduje“, poručila je Vujačić.

Kako je istakla, država je preuzimala međunarodne obaveze, a da nije shvatala njihov značaj.

„Vrlo često kažem da je diskriminacija ono što je najskuplje, i to ne samo za pojedince, već i za državu. Ako je neka osoba s invaliditetom isključena to onda košta cijelo društvo“, kazala je Vujačić.

Cijela situacija sa COVID-19, kako je kazala, uticala je negativno na OSI.

„U jednom segmentu osobe bez invaliditeta su donekle mogle da osjete sa čim se suočavaju osobe s invaliditetom, pogotovo kada su na snazi bile mjere ograničenja“, rekla je Vujačić.

Ona smatra i da država nije dala adekvatan odgovor na situaciju koju je prouzrokovao COVID-19.

„Negdje ga nemamo još uvijek, jer određena pitanja ne tretiramo na adekvatan način. Potrebno je vršiti redovne procjene uticaja i posljedica koje korona do sada izazvala“, poručila je Vujačić.

UMHCG je, kako je rekla, tražio da se rade pomenute procjene i da država ne treba da planira i donosi samo mjere za sprečavanje širenja virusa.

Vujačić je napominje da se položaj OSI i njihov socijalni i društveni status dodatno pogoršao tokom COVID-19.

“Tu pogotovo mislim na period kada su sistem i javna uprava bili zatvoreni i kada se javne usluge nijesu mogle ni koristiti”, kazala je Vujačić.

Ona je istakla i da, pored trenutne situacije, OSI se suočavaju sa brojnim preprekama, kao što su nepristupačnost instutucija.

„OSI često ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a često zbog straha nijesu tražili stručnu pomoć. Ovdje ne govorim samo o koroni već i o redovnim kontrolama“, navela je Vujačić.

Prema istraživanju koje je nedavo sprovedeno, ona kaže da je preko 20 odsto OSI imalo toliko nezadovoljavajući standard i prihode, da se i po svjetskoj skali to smatra ispod stope siromaštva.

„Zaista žive u siromaštvu, jer su u pitanju najosnovnije životne namirnice. U tom smislu država na to mora odgovoriti adekvatnom ekonomskom i socijalnom politiko“, poručila je Vujačić.

Ona je dodala da su Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja prihvatili neke njihove predloge kada je u pitanju program ekonomskog oporavka i reformi.

„Ali ne u mjeri da to možemo smatrati dovoljnim“, istakla je Vujačić.

Govoreći o tome kako trenutna politička situacija utiče na njihovu komunikaciju sa institucijama, Vujačić kaže i da je u redovnim okolnostima ona otežena.

„Čak i tom izbornom periodu ona negativno utiče, a ne sada kada je politička situacija ovoliko nestabilna. Institucije postaju zatvorenije i vlada neka vrsta stagnacije u nekim oblastima“, ocijenila je Vujačić.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: portal Pobjeda

Strana 74 od 101

Back to top