ponedeljak, 07 mart 2022 09:30

MLADI S INVALIDITETOM SPREMNI ZA AKTIVIZAM

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u periodu od novembra 2021. do kraja februara 2022. organizovalo je Školu aktivizma za mlade s invaliditetom u Podgorici. 

Mladi s invaliditetom su imali priliku da se upoznaju s modelima pristupa invaliditetu, filozofijom i osnovnim principima samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, komunikacionim vještinama, procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu, vršnjačkim nasiljem i borbom protiv nasilja, samoprihvatanjem i osnaživanjem.

Školu je pratio interaktivan rad predavača s učesnicima/cama u teorijskom i praktičnom dijelu, a posebno u dijelu vježbi i rada u grupama. Školu je pohađalo 12 polaznika/ca, uzrasta od 15 do 30 godina. 

U okviru Škole, polaznici/ce su imali/e priliku da po prvi put realizuju akcije u zajednici, stoga su se odlučili/e da se kroz volonterske aktivnosti bave problemom govora mržnje na internetu koji je upućen OSI i terminologijom koja se koristi, a koja ima uvredljivu konotaciju (često iz neznanja i neinformisanosti).

Izrađen je kratki video o terminologiji, a organizovana je i radionica za srednjoškolce na temu „Terminologija o osobama s invaliditetom (OSI)“.

Nakon završetka Škole, polaznici/ce su istakli/e veliko interesovanje za učešće u aktivnostima ovakvog tipa, ističući da bi trebalo češće organizovati edukacije/obuke na temu aktivizma. Osnaženi mladi su samostalniji, spremniji i više motivisani da se  uključe u rješavanje društvenih problema koji se njih tiču, ali i da budu aktivni učesnici života zajednice. 

Škola je sprovedena u okviru projekta ZA JEDNakO učešće OSI! koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica kroz konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021.

Pročitano 874 put(a)

Back to top