Željko

Željko

Više nevladinih organizacija pokrenulo je postupke protiv Ministarstva finansija i socijalnog staranja pred Centrom za alternativno rješavanje sporova zbog neizvršavanja ugovornih obaveza ovog ministarstva za podršku aktivnostima u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2021.

Odluka o raspodjeli sredstava po osnovu konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici br.16-109-128/21-3491-51 objavljena je 28.12.2021. Ovom odlukom opredijeljena su sredstva za finansiranje projekata za osam nevladinih organizacija. Ugovori sa nevladinim organizacijama su potpisani u roku, te su 29.12.2021. upućeni finansijskoj službi Ministarstva finansija i socijalnog stranja koja vrši uplatu sredstava.

Međutim, ministarstvo nije u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora isplatilo sredstva, te su se stekli uslovi za pokretanje postupaka pred Centrom za alternativno rješavanje sporova što je dio nevladinih organizacija i uradio. Prije samog pokretanja postupaka, predstavnici nevladinih organizacija su pokušali da riješe problem u direktnoj komunikaciji sa ministarstvom, te se više puta pismenim putem obraćali ministru Milojku Spajiću sa upitom o razlozima kašnjenja sa uplatom sredstava, ali ministar nikada nije odgovorio.

Nevladine organizacije koje su pokrenule postupke izražavaju zabrinutost zbog ovakvog nezakonitog postupanja Ministarstva finansija i socijalnog staranja i odsustva komunikacije i adekvatnog obrazloženja.  Alarmantno je ovakvo postupanje ministarstva koje u svojoj nadležnosti ima i socijalno staranje, te direktno i zaštitu od  od nasilja nad ženama i nasilja u porodici u zemlji u kojoj su femicid i mizoginija duboko rasprostranjeni.

Uzevši u obzir to da kontinuirano svjedočimo izostanku adekvatnih reakcija nadležnih institucija na nasilje nad ženama, ali i proaktivnog djelovanja u cilju sprečavanja nasilja nad ženama, te da nevladine organizacije nose najveći teret zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, uključujući i zaštitu marginalizovanih grupa žena i djece, uključujući žene i djecu s invaliditetom i članove njihovih porodica koji su žrtve i svjedoci nasilja i za čije osnaživanje i zaštitu su potrebni dodatni napori, dodatno zabrinjava navedeno postupanje nadležnog ministarstva.

Ovakva praksa onemogućava funkcionisanje kako licenciranih, tako i onih servisa socijalne i dječije zaštite, koji su u procesu podizanja kapaciteta za licenciranje, te značajno dovodi u pitanje održivost ključnih servisa i aktivnosti podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Stoga tražimo izjašnjenje resornog ministra u odnosu na našu inicijativu za alternativno rješavanje sporova. Ukoliko ona i ovog puta izostane, obratićemo se nadležnom sudu.

Saopštenje potpisuju: 

Danijel Kalezić, Queer Montenegro

Maja Raičević, Centar za ženska prava

Jovan Ulićević, Asocijacija Spektra

Anđela Radovanović, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Izvor: PR Centar 

Pripremila: Anđela Miličič

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva zainteresovane žene s invaliditetom (ŽSI) i predstavnike/ce civilnog sektora da se prijave za učešće na trodnevnoj Školi rodne ravnopravnosti. Škola će se održati u hotelu Bianca Resort & Spa u Kolašinu, u periodu 4-6. aprila 2022. 

Kroz Školu će učesnici/ce imati priliku da nauče kako da na adekvatniji način percipiraju invaliditet i posmatraju ga kroz prizmu modela pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima. 

Teme koje će biti obuhvaćene Školom obuhvataju modele pristupa invaliditetu, feminizam, međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, porodični život, seksualnost, roditeljstvo, nasilje nad ŽSI, ljudska prava i rodnu ravnopravnost, učešće i uključivanje OSI, s posebnim fokusom na ŽSI. 

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije najkasnije do 29. marta 2022. na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Prijava za Školu rodne ravnopravnosti

Broj mjesta je ograničen.

Škola će se sprovoditi u okviru projekta FRIDA - Feminizam, ravnopravnost, invaliditet, dostojanstvo uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Minstarska prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) prof. dr Vesna Bratić, zajedno s državnom sekretarkom Milicom Kadović, primila je danas u prostorijama MPNKS predstavnice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Anđelu Radovanović, programsku menadžerku i Draganu Đokić, psihološkinju UMHCG. Glavna tema sastanka odnosila se na nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, kao i položaj osoba s invaliditetom u obrazovnom sistemu. 

Na samom početku sastanka, programska menadžerka Udruženja, Anđela Radovanović izrazila je zahvalnost na interesovanju MPNKS o ovako važnim temama i prezentovala  projekat Osnažene, realizovan  uz podršku ambasade Sjedinjene Američke države (SAD) i Komisije za demokratiju koji je imao za cilj da osvijetli nasilje nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, s posebnim fokusom na ekonomsko nasilje. Ona je istakla da su u sklopu projekta organizovali radionice i fokus grupe sa ženama s invaliditetom, s članovima njihovih porodica, kao i s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i s inspekcijkim organima, te da je urađeno istraživanje koje je obuhvatalo 75 žena i djevojčica s invaliditetom. 

„Ono što je zabrinjavajuće jeste da mnoge žene i djevojčice s invaliditetom ističu da nemaju dovoljno znanja i vještina da prepoznaju nasilje, ni da odgovore na njega. Takođe, još jedna alarmantna činjenica je da se specifični oblici ekonomskog nasilja, kao što je ukraćivanje obrazovanja, ne percipiraju kao takvi od strane žena s invaliditetom niti njihovih porodica, kao ni od nadležnih organa koji bi trebali da ih zaštite i usmjere kako da traže svoja prava“, objasnila je Radovanović dodajući podatak da je djevojčica s invaliditetom u obrazovnom sistemu skoro dvostruko manje nego dječaka, te da je ta razlika naročito vidljiva u osnovnom obrazovanju. Takođe, Radovanović je istakla da bi saradnja s MPNKS bila izuzetno značajna u pogledu osnaživanja  djevojčica koje su u osnovnim i srednjim školama da prepoznaju nasilje, te da bi se zajedničko djelovanje trebalo usmjeriti na problem diskriminacije žena kroz jezik i govor mržnje koji je u porastu. 

Ministarka Vesna Bratić predočila je stav da bi svako dijete s invaliditetom, bez obzira na stepen invaliditeta trebalo da ima asistenta u nastavi, i da bi na taj način svakom djetetu bila pružena šansa da postigne bolje rezultate u nastavi i  stekne adekvatne životne vještine. Takođe, dodala je da je MPNKS spremno da podrži inicijativu UMHCG-a u pogledu osnaživanja djevojčica za borbu protiv svakog oblika nasilja.

„Praksa je pokazala da je direktan obilazak škola, osoblja koje radi s ovom populacijom, kao i samih učenika s inavilidetom najbolji način da se dodatno motivišu i angažuju i da se promoviše značaj obrazovanja, naročito djevojčica,  kao poudzdan vid zaštite od nasilja“, poručila je ministarka, dodajući da će Ministarstvo pored direktnog učešća u ovakvim akcijama, inicirati kampanje u osnovnim i srednjim školama koje će imati za cilj uključivanje djece s invaliditetom  u sve aspekte života i društva.

Izvor: sajt Vlade Crne Gore 

Priredio: Ivan Čović

četvrtak, 17 mart 2022 11:07

U Banjaluci se otvara “Daun kafe”

U Daun sindrom centru Banjaluka pri kraju su pripreme za otvaranje prvog ugostiteljskog objekta u gradu u kojem će kuvari i konobari biti osobe s Daun sindromom, potvrdio je direktor ovog centra Zoran Jelić i dodao da će ovaj kafić-slastičarna biti otvoren krajem aprila u centru grada.

„Konobari i kuvari u ovom kafiću biće mladići i djevojke s Daun sindromom koji su prošli rehabilitacioni program Pain i stekli ove vještine“, kazao je Jelić i dodao da će biti zaposleno 12 osoba.

Istakao je da je ovakav projekat poseban jer će za svoj trud i rad biti adekvatno nagrađeni.

„Za njih je veoma značajno da se osjećaju društveno korisno. Zamislite osjećaj kada budu nagrađeni i kada dobiju platu. Ono što želimo je da ovo iskustvo prenesemo na sve gradove u Srpskoj, da im se otvori mogućnost da budu društveno korisni i da se konačno sruši stigma o osobama s Daun sindromom“, kazao je Jelić.

Osim ovoga u Daun sindrom centru imaju još dosta planova. U aprilu putuju u Prag gdje će biti organizovana projekcija filma Neki novi Brodvej. Tom prilikom biće potpisan i sporazum sa češkom organizacijom koja okuplja osobe s Daun sindromom.

„Ovo ostvarenje prati šest mladih osoba s Daun sindromom koje, savladavajući brojne prepreke, postaju polaznice škole glume, a istovremeno ruše predrasude o mogućnostima i sposobnostima osoba sa ovom vrstom invaliditeta“, naglasio je Jelić.

Pojasnio je da je Banjaluka postala svojevrsna nastavna baza za studente defektologije koji borave sa osobama s Daun sindromom.

Banjalučanin Vanja Omerkadić student je završne godine na Fakultetu defektologije, a planira da po završetku studija i radi u Daun sindrom centru.

„Pruža nam se prilika da pomažemo osobama s Daun sindromom, a kroz svakodnevni rad sa njima omogućićemo im sve što zaslužuju da bi se osjećali društveno korisnima“, rekao je Omerkadić.

Škola glume u Daun sindrom centru Banjaluka nastavlja rad sa glumcima koji iza sebe imaju mnogo odigranih predstava na međunarodnim festivalima. „Radimo novi mjuzikl gdje ćemo se predstaviti sa novom našom predstavom u septembru. Cilj nam je da proširimo kapacitete, da se mogu uključivati sve ostale osobe s Daun sindromom“, rekao je Zoran Jelić.

Izvor: portal Banjaluka.net

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane osobe s invaliditetom (OSI), članove porodice OSI, a posebno djevojke i žene s invaliditetom (ŽSI) da se prijave za učešće na trodnevnom Treningu o parničnom postupku. Trening će se održati u periodu od 30. marta do 1. aprila 2022. u hotelu Bianca, u Kolašinu. 

Cilj organizacije Treninga je informisanje OSI (primarno žena i djevojaka s invaliditetom) o parničnom postupku i mehanizmima zaštite od diskriminacije, kao i podsticanje OSI za pokretanje postupaka pred nadležnim sudovima ukoliko dođe do povrede prava po bilo kom osnovu. 

Trening će obuhvatati neke od sljedećih tema: modeli pristupa invaliditetu, međunarodni i domaći pravni okvir koji uređuje ljudska prava, s posebnim naglaskom na prava OSI i ŽSI, mehanizmi zaštite od diskriminacije, pokretanje postupaka pred sudovima, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, Evropskim sudom za ljudska prava, pojam, osnovna načela, pokretanje, vođenje i okončavanje parničnog postupka, nadležnosti suda, utvrđivanje vrijednosti predmeta spora, rokovi za pokretanje postupaka, vještačenje i troškovi postupka, dokazi u postupku i sl.

I dan Treninga obuhvatiće teorijski rad s učesnicima/ama, II dan planirana je kombinacija teorijskog i praktičnog rada, dok je III dan predviđen za praktični rad u grupama koji podrazumijeva studije slučaja – sastavljanje opisa diskriminacije, pisanje podnesaka, žalbi, tužbi.

Kroz teorijski dio i praktičan rad u grupama, studiju slučaja, interaktivni dijalog, diskusije, razmjenu iskustava, omogućiće se učesnicima/ama da stečeno znanje primijene u praksi, posebno prilikom ostvarivanja i zaštite svojih prava.

Trening će se bazirati na međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz oblasti diskriminacije / Konvenciji UN o pravima OSI, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakonu o parničnom postupku, kao i drugim zakonima koji se tiču prava OSI, a koji su relevantni za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem motivacionog pisma i biografije, najkasnije do 21. marta 2021. na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naslovom teksta mejla “Prijava za Trening o parničnom postupku”. Broj mjesta je ograničen.

UMHCG pokriva sve troškove učešća na treningu. Samo kandidati/kinje koje uspješno završe sve segmente treninga mogu dobiti sertifikat. Potrebno je da u tom smislu učesnici/e budu prisutni 100% vremena tokom treninga. 

Trening se sprovodi u okviru projekta P(O)(S)tupc(I)ma do prava, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kroz konkurs za NVO u 2021.

Regionalna plivačka scena već nekoliko godina ima svoje čudo od djeteta. U kategoriji S9, osobe s fizičkim invaliditetom, trenutno dominira četrnaestogodišnji učenik devetog razreda Osnovne škole „Stefan Mitrov Ljubiša“, Andrija Đurović iz Budve.

O njegovim uspjesima mediji uveliko izvještavaju, a njegov talenat i posvećenost doveli su do toga da zavrijedi stipendiju Paraolimpijskog komiteta Crne Gore (POK), kao i da ga Upravni odbor POK-a proglasi za najuspješnijeg mladog sportistu 2021. 

Ipak, ako pitate Đurovića koliko je medalja osvojio, on će u skromnom maniru kazati da ih je bilo dosta i da su, kako je naveo, različitih boja.

Svojim postupanjem u i van bazena, Đurović daje potpuno novo značenje krilatici „Važno je učestvovati“, pa mu nije strano ni da svoje medalje pokloni drugim takmičarima. Upravo to se desilo na prošlogodišnjem Internacionalnom plivačkom mitingu u Sarajevu.

„Na tom mitingu bio je veliki broj učesnika, uglavnom djece koja se već dugo bave plivanjem“, prisjeća se Đurović za PRIME redakciju.

Miting u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je ujedno bio prvo takmičenje njegovog dobrog druga.

 „Možda se nije najbolje snašao pa nije uspio da ostvari rezultat za medalju. Znam kako je meni bilo na početku kada sam, i pored velikog truda, bio četvrti ili peti pa sam ostao bez medalje. Zato sam odlučio da mog prijatelja Rastka motivišem da nastavi da se i dalje bavi ovim sportom, jer mu dobro ide, pa sam mu dao jednu moju medalju“, rekao je Đurović.

Medalju je poklonio a, kako navodi, zauzvrat dobio zadovoljstvo zbog osmijeha njegovog prijatelja.

 „To što sam ja uradio je strašno mala stvar, a njemu je mnogo značila, što mi je i pokazao. Nadam se da će ga to motivisati da još više trenira i postiže uspjehe“, kazao je Đurović.

Rekao je da ga raduje što njegovi uspjesi donose sreću i ponos, prvenstveno njegovoj porodici, ali i prijateljima iz POK-a koji ga nesebično podržavaju od samog početka i brinu o njemu.

Đurović, koji pliva od svoje šeste godine, za taj sport se opredijelio igrom slučaja.

Sa treninzima je krenuo kako bi naučio da pliva, ali je njegov prvi trener uočio talenat i insistirao da nastavi da se bavi tim sportom.

 „Plivanje za mene znači puno. Ono mi je omogućilo, osim toga što se pravilno razvijam, da putujem i upoznam dosta ljudi“, rekao je Đurović.

On navodi kako bi preporučio taj sport svojim vršnjacima prvenstveno zbog druženja ali i zbog opštepoznatih benefita po razvoj tijela.

„Treninzi traju 90 minuta, a sastoje se iz suvog djela u kome radimo sklekove i razne vježbe zagrijavanja. Zatim ulazimo u bazen gdje plivamo razne stilove – a moj omiljeni stil je delfin“, pojasnio je Đurović.

Iako trenira pet puta sedmično, uglavnom uspijeva da uskladi treninge sa ostalim obavezama, pa je nedavno „otkrio“ novi sport.

„Nekako pokušavam da uskladim školu, plivanje, džiu džicu i gledanje sa drugarima“, kazao je Đurović.

Njegove ambicije u pogledu budućnosti su u skladu sa njegovim trenutnim aspiracijama - želi da bude psiholog i uspješan sportista.

 „Želim i da ostvarim velike rezultate i možda kao trener sjutra prenesem svoje znanje drugoj djeci“, rekao je Đurović.

Ispred PRIME redakcije pitali smo koliko naše društvo uspijeva da mladim individuama kao što je  on pruži adekvatne uslove da svoje ambicije i ostvare? 

„Naše društvo puno radi na poboljšanju života mladih s invaliditetom. Konkretno, kada je riječ o meni, i kada nisam imao uspjeha plaćali su mi bazen, trenera, kupovali opremu, a sada dobijam i stipendiju. Stoga, zahvaljujući prvenstveno predsjedniku našeg saveza Igoru Tomiću, imamo sve uslove za treniranje i bavljenje sportom kojim želimo“, rekao je Đurović.

Pripremila: Tijana Radulović 


Članak je nastao u okviru projekta PRIME (Profesionalni, odgovoRni iInkluzivni Mediji) koji je finansijski podržan od Evropske unije i dijelom kofinansiran od Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Stavovi izraženi u ovom članku isključiva su odgovornost PRIME redakcije i ne odražavaju nužno stavove donatora.

Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je u okviru Konkursa za realizaciju programa javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta” iz 2021. odobreno angažovanje deset personalnih asistenata/kinja za osobe s invaliditetom (OSI). 

Programom se želi doprinijeti poboljšanju položaja određenih kategorija stanovništva na tržištu rada kroz zapošljavanje na privremenim poslovima pružanja usluge personalne asistencije za OSI direktnim zapošljavanjem na tim pozicijama, kroz postizanje specifičnih ciljeva koji se odnose na obezbjeđivanje podrške za život u zajednici uslugom personalne asistencije za 10 OSI i doprinos smanjenju nezaposlenosti kroz angažovanje 10 personalnih asistenata, u periodu od četiri mjeseci.

Stoga, pomenuta usluga je obezbijeđena OSI, koji su korisnici ili članovi Udruženja, shodno prioritetima i raspoloživim finansijskim sredstvima. Asistencija se pruža po principu 1 na 1, s tim što korisnici/ce sami određuju satnicu, kao i kada, u kom trenutku i na kojem mjestu im je asistencija potrebna.

Javni rad je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i trajaće četiri mjeseca, počev od 10. novembra 2021.

ponedeljak, 07 mart 2022 09:30

MLADI S INVALIDITETOM SPREMNI ZA AKTIVIZAM

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), u periodu od novembra 2021. do kraja februara 2022. organizovalo je Školu aktivizma za mlade s invaliditetom u Podgorici. 

Mladi s invaliditetom su imali priliku da se upoznaju s modelima pristupa invaliditetu, filozofijom i osnovnim principima samostalnog života, uslugama podrške za život u zajednici, komunikacionim vještinama, procesima učešća u donošenju odluka i omladinskom aktivizmu, vršnjačkim nasiljem i borbom protiv nasilja, samoprihvatanjem i osnaživanjem.

Školu je pratio interaktivan rad predavača s učesnicima/cama u teorijskom i praktičnom dijelu, a posebno u dijelu vježbi i rada u grupama. Školu je pohađalo 12 polaznika/ca, uzrasta od 15 do 30 godina. 

U okviru Škole, polaznici/ce su imali/e priliku da po prvi put realizuju akcije u zajednici, stoga su se odlučili/e da se kroz volonterske aktivnosti bave problemom govora mržnje na internetu koji je upućen OSI i terminologijom koja se koristi, a koja ima uvredljivu konotaciju (često iz neznanja i neinformisanosti).

Izrađen je kratki video o terminologiji, a organizovana je i radionica za srednjoškolce na temu „Terminologija o osobama s invaliditetom (OSI)“.

Nakon završetka Škole, polaznici/ce su istakli/e veliko interesovanje za učešće u aktivnostima ovakvog tipa, ističući da bi trebalo češće organizovati edukacije/obuke na temu aktivizma. Osnaženi mladi su samostalniji, spremniji i više motivisani da se  uključe u rješavanje društvenih problema koji se njih tiču, ali i da budu aktivni učesnici života zajednice. 

Škola je sprovedena u okviru projekta ZA JEDNakO učešće OSI! koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica kroz konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021.

Predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom, Državne izborne komisije i Misije OEBS u Crnoj Gori sastali su se u srijedu 2. marta 2022, u prostorijama Saveza slijepih Crne Gore.

Povod sastanka bilo je unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za osobe s invaliditetom u cilju omogućavanja samostalnog i tajnog glasanja na predstojećim lokalnim izborima.

Predstavnici Saveza slijepih, izvršni direktor, Goran Macanović i savjetnica za međunarodne odnose, Katarina Bigović Kulić, i predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom, programska menadžerka, Anđela Radovanović, koja je sastanak ispratila putem ZOOM platforme, akcentovali su elemente koji trenutno ne omogućavaju samostalno i tajno glasanje osobama s invaliditetom, kao što su: pristup i kretanje u okviru biračkog mjesta, glasačka kabina, glasačka kutija, šablon za glasanje, materijal, edukacija članova biračkih odbora.

Predstavnik Državne izborne komisije, predsjednik Nikola Mugoša, naglasio je da će u opsegu svojih nadležnosti djelovati kako bi se omogućilo da sve osobe s invaliditetom budu ravnopravne u odnosu na druge građane/ke tokom izbornog procesa.

Savjetnik za demokratizacju, Darko Brajović, predstavnik Misije OEBS-a u Crnoj Gori, naglasio da će i tokom ove godine i predstojećih lokalnih izbora, Misija OEBS-a omogućiti da se sagledaju prepreke, problemi sa kojima se susreću osobe s invaliditetom pirlikom ostvarivanja prava glasa, uz izrađene preporuke za unapređenje stanja.

U narednom periodu dogovoren je zajednički rad na unapređenju elemenata pristupačnosti, a dugoročno i aktivno učešće u odnosu na pitanje izmjene zakonske regulative u odnosu na izborni sistem.

Podsjećamo, prošle godine su Savez slijepih i Udruženje mladih sa hendikepom u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori izradili Smjernice za unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za osobe s invaliditetom.


Izvor: Savez slijepih Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će biti učesnik na Treningu za predstavnike studentskih službi, volonterske podrške i koordinatore usluge prevoza u okviru projekta Inkluzivno visoko obrazovanje na Zapadnom Balkanu – IDEA (Inclusive tertiary EDucation in the West BalkanS – IDEA). UMHCG je jedan od partnera na ovom projektu, čiji je nosilac Univerzitet POLIS iz Tirane (POLIS University) i partneri koje čine univerziteti i nevladine organizacije iz Albanije, Grčke, Češke, Irske, Kosova i Crne Gore.

Trening će se održati u periodu od 22. do 24.  februara  na Univerzitetu Donja Gorica. 

Cilj Treninga je da se koordinatori studentskih i volonterskih službi upoznaju s pravima osoba s invaliditetom, u svakoj od zemalja obuhvaćenih projektom i da razmijene iskustva, kako bi u budućnosti mogli pružati adekvatnu podršku i motivisati što veći broj mladih s invaliditetom da nastave školovanje. Neke od tema koje će biti obrađene na treningu su: 

- Prava osoba s invaliditetom;

- Rad studentskih službi;

- Volonterska podrška za studente s invaliditetom;

- Usluge prevoza.

Ispred UMHCG na treningu će učestvovati Anđela Radovanović, programska menadžerka i Anđela Miličić, koordinatorka Studentske savjetodavne kancelarije

Ovo je samo jedna od aktivnosti u okviru projekta IDEA koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije kroz Erasmus+ program.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka projekta

Strana 72 od 100

Back to top