utorak, 10 maj 2022 13:05

DA SVAKA GODINA BUDE GODINA MLADIH S INVALIDITETOM

Written by

Podgorica, PR pres servis – Svakoj osobi s invaliditetom (OSI) neohodno je stvoriti ravnopravne prilike za učešće u životu zajednice, a samostalan život podrazumijeva da pravite izbore, kontrolišete sprovođenje odluka, snosite odgovornost, ali i da imate pravo na grešku.

To je saopšteno povodom Evropskog dana samostalnog života, koji je danas u Podgorici obilježilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja i predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine UMHCG, Miloš Ranitović, rekao je da crnogorsko zakonodavstvo u suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Vlada ratifikovala 2009. godine, organičava ili lišava OSI sloboda samo zbog njihovog oštećenja.

„Takva politika donošenja regulativa je naslijeđena od tradicionalnih metoda sagledavanja invalidnosti, prije svega medicinskog i funkcionalnog, koji OSI opisuje kao bolesne i nesposobne da funkcionišu same u društvu, što ih automatski eliminiše kao potencijalne donosioce odluka o svom životu“, kazao je Ranitović.

Istraživanja pokazuju, kako je naveo, da se mladi u Crnoj Gori mnogo kasnije osamostaljuju u odnosu na njihove vršnjake u Evropi, a ta činjenica se drastično prenosi na mlade s invaliditetom.

„Uzrok toga su neadekvatne zakonske norme, neadekvatni servisi, ili njihovo neadekvatno implementiranje. Da bi se spriječila izolacija i pasivnost moramo kreirati uslove za nesmetano i ravnopravno učešće mladih s invaliditetom u svim sferama života i ovu kao i svaku narednu godinu suštinski učiniti godinom mladih“, poručio je Ranitović.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, kazao je da Glavni grad u saradnji sa nevladinim organizacijama, godinama pokušava da kreira što bolji ambijent za život osoba s invaliditetom.

„Mnogo smo uradili na tom planu, od taktilnih staza, zvučnih semafora, različitih intervencija u prostoru, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zaključno sa nabavkom novih autobusa koji će za desetak dana biti na ulicama Podgorice i dostupni osobama s invaliditetom. Ni u jednom trenutnu ne zaboravljamo obavezu koju imamo prema njima“, istakao je Vuković.

I u narednom periodu će, kako je najavio, biti nastavljeno sa još većim ulaganjima kako bi bili riješeni problemi koji još postoje.

„Objektivno rečeno, iako je Podgorica najbolje mjesto za život za OSI u Crnoj Gori ne možemo biti do kraja zadovoljni. Trudićemo se da, u saradnji sa našim partnereskim organizacijama, i dalje radimo na ovom planu i nadam se da ćemo u dogledno vrijeme stvoriti pretpostavke da osobe s invaliditetom imaju jednake uslove za život, kao i svi drugi“, poručio je Vuković.

Predstavnica Ministarstva sporta i mladih, Snežana Ivanović, objasnila je da samostalni život ne znači fizički samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, već podrazumijeva da OSI samostalno donose odluke o načinu zadovoljenja svojih potreba, koje same najbolje poznaju.

„OSI ne treba da budu pasivni primaoci njege i staranja, već ljudi koji imaju pravo na izbor, pravo da kontrolišu svoje živote, donose odluke i za njih snose odgovornost“, istakla je Ivanović.

Sa arhitektonskim barijerama, kako je rekla, borba traje decenijama i izuzetno je važno da se u kontinuitetu radi na tome.

„Strategijom za integraciju lica s invaliditetom je predviđena kontinuirana adaptacija sportsko-rekreativnih objekata u smislu njihovog prilagođavanja licima s invaliditetom. Resor sporta i mladih kontinuirano pruža podršku projektima sportskih i nevladinih organizacija, kojima se doprinosi jačanju svijesti o dobrom zdravlju, bezbjednosti i socijalnoj inkluziji lica s invaliditetom“, kazala je Ivanović.

Navela je da su trenutno otvoreni Omladinski centar u Podgorici i omladinski klubovi u Danilovgradu, Nikšiću, Šavniku, Cetinju, Baru, Kotoru, Mojkovcu, Pljevljima, Plavu i Petnjici, a u planu je otvaranje klubova u Andrijevici, Tuzima, Tivtu i Herceg Novom. 

„Kako bi ovi prostori bili pristupačni svim mladima bez razlike počeli smo njihovo adaptiranje i prilagođavanje. Cilj nam je da svi prostori kojima raspolažemo budu prilagođeni korisnicima s invaliditetom“, kazala je Ivanović.

Poručila je da smo veliki onoliko koliko možemo razumijeti druge.

„Samostalan život podrazumijeva da pravite izbore, kontrolišete sprovođenje svojih odluka i izbora, da snosite punu odgovornost za isto, ali i da imate pravo na grešku. Tu smo da djelujemo zajedno, jer zajedno smo jači“, poruka je Ivanović.

Predstavnici političkih partija, koji su učestvovali u simulaciji, koristeći pomagala i odlazeći na različite lokacije, imali su priliku da otkriju kako izgleda jedan dan mladih osoba s invaliditetom u Podgorici. 

Učesnici u simulaciji zaključili su da osobe s invaliditetom i dalje nailaze na brojne prepreke i izazove tokom svakodnevnog života.

 

Pročitano 1295 put(a)

Back to top