ponedeljak, 10 februar 2020 11:35

Izrada registra OSI biće uređena Akcionim planom

Written by

Akcionim planom za realizaciju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom (OSI), čije usvajanje je planirano za drugi kvartal ove godine, trebalo bi da bude uređena izrada registra OSI, kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Iz tog resora rekli su da će usvajanje akcionog plana biti jedna od najznačajnih aktivnosti u domenu zaštite OSI za ovu godinu.

„Vjerujemo da ćemo tim akcionim planom urediti i način izrade registra OSI“, rekli su iz Ministarstva agenciji MINA.

Kako su objasnili, za potrebe izrade tog dokumenta angažovan je konsultant u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore i formirana radna grupa koja se sastoji od međuresornih i četiri predstavnika nevladinih organizacija (NVO).

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja najavili su da do 2022. godine očekuju uspostavljanje jedinstvenog tijela vještačenja invaliditeta, a budžet za realizaciju tog projekta je milion eura.

„Potpisivanje ugovora sa Evropskom komisijom (EK) očekuje se u martu, a prenos sredstava u aprilu ove godine kada je moguće očekivati početak aktivnog rada na realizaciji tog projekta u saradnji sa UNDP-om“, kazali su iz tog resora.

Kako su naveli, u toku je konstituisanje Savjeta za prava OSI na nivou Vladinog tijela.

„Pet kandidata, predstavnika NVO sa najvećim brojem predloga su Slobodan Vuković, Rasema Hekalo, Mitar Radonjić, Goran Macanović i Milenko Vojičić“, kazali su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je urađena Analiza pristupačnosti objekata centara za socijalni rad i projektovana njihova odgovarajuća adaptacija i prilagođavanje prema važećim propisima i standardima.

Urađena analiza, kako su dodali, služiće samo kao polazna osnova, dok je u februaru ove godine Delegacija EU raspisala tender za izradu Analize potreba u svim centrima i za Dječji dom u Bijeloj (izrada glavnih projekata za adaptaciju i rekonstrukciju i nadzor nad radovima).

Kako su naveli iz Ministarstva, raspoloživi budžet za te projekte je oko 400 hiljada eura.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kazali su da je u januaru ove godine otpočeta procedura za objavljivanje novog javnog konkursa za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštite OSI, za šta je obezbijeđeno oko 400 hiljada eura.

Kako su podsjetili, u toku prošle godine taj Vladin resor finansirao je 12 projekata NVO koje se bave zaštitom OSI u iznosu od 390 hiljada eura.  

Iz Ministarstva su dodali da su finansirani projekti Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, NVU roditelja djece sa teškoćama u razvoju “Zračak Nade”.

Prošle godine finansirani su i projekti Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica, Kulturnog centra Homer, Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” Budva, Udruženja roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Pružite nam šansu”.

„Finansirani su i projekti Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Nova šansa u Novom i Demokratski progres“, naveli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su rekli da je kroz poziv za dodjelu bespovratne pomoći „Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite“, koji se realizuje u okviru „Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017“, koji se finansira iz IPA Fonda, obezbijeđeno oko 2,9 miliona eura.

Taj novac obezbijeđen je za podršku pružaocima usluga na lokalnom nivou za razvoj usluga socijalne i dječje zaštite koje su u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica, podršku ciljevima deinstutionalizacije i decentralizacije i transformacije rezidencijalnih ustanova.

Kako su kazali iz Ministarstva, taj novac je obezbijeđen i za podršku pružaocima usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou, u ispunjavanju zahtjeva procesa licenciranja.

„Potpisivanje ugovora za projekte čiji je kvalitet zadovoljio kriterijume i prioritete poziva i koji su odabrani za finansiranje, očekuje se krajem februara ili početkom marta ove godine“, dodali su iz Ministarstva.

Crna Gora je Konvenciju o pravima OSI ratifikovala 2009, a u avgustu 2017. godine delegacija Vlade, koju je predvodilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, predstavila je Inicijalni izvještaj Crne Gore o primjeni Konvencije o pravima OSI.

Unapređenje položaja OSI u Crnoj Gori uređeno je Strategijom za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period od 2016-2020. godine, kojom koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Osim te strategije unapređenje položaja OSI propisuje i Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2017-2021. godine, kojom koordinira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja dodali su da se završni izvještaj o primjeni Startegije za integraciju OSI očekuje u prvom kvartalu ove godine.

Tekst preuzet s portala Vijesti

Pročitano 2311 put(a)

Back to top