U svom najnovijem Izvještaju o stanju u zemlji za 2023 (Montenegro 2023 Progress Report) Evropska komisija u dijelu civilnog društva i uključenosti civilnog sektora u procesima donošenja odluka posvetila je…
2.2. VLADAVINA PRAVA I OSNOVNA PRAVA 2.2.1 Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava Osnovne vrijednosti EU uključuju vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava. Efikasan (nezavisan, kvalitetan i efektivan) pravosudni sistem…
U oblasti prava djeteta, zakonodavni i institucionalni okvir je u velikoj mjeri usklađen sa međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima, uključujući sve oblasti obuhvaćene Konvencijom UN o pravima djeteta i njenim…
Da nema napretka u oblasti prava osoba s invaliditetom, potvrila je Evropska komisija u svom najnovijem Izvještaju o Crnoj Gori za 2023. i ovo je prvi put da se usmjesto …
Razvoj i koordinacija politika Pravni okvir za razvoj politike je uspostavljen. U februaru 2023. Vlada je usvojila godišnji program rada za 2023. na osnovu Srednjoročnog programa rada Vlade za 2022-2024.…
U oblasti osnovnih prava, zakonodavni i institucionalni okvir je u velikoj mjeri usklađen i Crna Gora nastavlja da u velikoj mjeri ispunjava svoje međunarodne obaveze u oblasti ljudskih prava. Međutim,…
Evropska komisija o funkcionisanju institucija i reformi javne uprave: Izbori protekli u fer atmosferi, neadekvatni uslovi za osobe s invaliditetom Demokratija Crna Gora je patila od duboke polarizacije i podjela,…
U nastavku dijelimo preveden dio Izvještaja Evropske komisije o stanju u zemlji za 2023, u odnosu na institucionalni okvir. Što se tiče političkih kriterijuma, izvještajni period su obilježile napete i…
Danska vlada se izvinila hiljadama osoba s invaliditetom koje su zlostavljane u državnim ustanovama. Zlostavljanje se odvijalo decenijama i ostavilo je duboke emocionalne i fizičke ožiljke. Danska ministarka za socijalna…
„Snažno protestujemo zbog odluke Vlade Crne Gore da za organizovanje Velike svjetske izložbe (EXPO 2030) podrži Saudijsku Arabiju, umjesto Italije, kako je to objavljeno u saopštenju sa 64. sjednice Vlade…

Back to top