četvrtak, 30 maj 2024 08:35

Tim za praćenje sprovođenja Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom posjetio Tivat

Written by

Nezavisni monitoring mehanizam za praćenje sprovođenja Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, formiran pod okriljem institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, boravio je dva dana u posjeti opštini Kotor, gdje su posjetili  ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, uključujući  i one rezidencijalnog tipa.

Monitoring tim danas se u Tivtu sastao sa predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom iz našeg grada. O posjeti dvijema bokeljskim opštinama Milena Krsmanović, savjetnica ombudsmana kaže da ustanove, koje su posjetili imaju sjedište u Kotoru, ali usluge pružaju i stanovnicima Tivta.

Razgovarali smo o položaju osoba sa invaliditetom u Kotoru, Tivtu i Budvi i djece sa smetnjama u razvoju i njihovom tretmanu u vaspitno-obrazovnim ustanovama, liječenju u specijalnoj bolnici u Dobroti, i, naravno, posjetili smo i Resurni centar Peruta Ivanović, te zabilježili poteškoće i izazove u njihovom radu i neka dobra iskustva. U Tivtu smo danas na sastanku sa predstavnicima osoba sa invaliditetom, koje smo željeli da okupimo i da čujemo i njih i predstavnike institucijas, koje se bave osobama sa invaliditetom i da vidimo kakvo je iskustvo iz lokalne zajednice.

Marina Vujačić, članica Monitoring mehanizma, predstavnica NVO-a osoba sa invaliditetomUdruženje mladih sa hendikepom – ističe da je posjeta bila značajna, a o zaključcima sa terena da su više negativni, ali da ma i pozitivnih.

Bilo mi je doista značajno da obiđem i institucije i ustanove i mogu reći da je na mene najveći utisak ostavila Specijalna bolnica u Dobroti, u kojoj se liječi i veliki broj osoba sa psiho-socijalnim invaliditetom. Mi pratimo kakav tretman oni imaju, koliko se poštuju prava tih osoba i kako se sprovodi Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Svaku terensku posjetu prati izvještaj, koji se piše i on obuhvata kakvo smo stanje zatekli na terenu. Moram da kažem da je veći broj negativnih praksi nego pozitivnih, posebno imajući u vidu da Crna Gora, generalno kao država, pa se to održava svakako i na lokalni nivo Tivta i Kotora, ne sprovodi adekvatno Konvenciju, iako ju je ratifikovala 2009. godine i naše nacionalno zakonodavstvo je neusklađeno sa tom konvencijom. Samim tim imamo negativnih pojava u praksi, sa kojim bi se moralo prekinuti, a već je to trebalo učiniti. Naše je da ukažemo na njih, a kada ima pozotivnih stvari i efekata, treba da ih podstaknemo, ohrabrimo i da se one prenesu i u druge lokalne samouprave, u kojima još ne postoje. Izvještaje šaljemo nadležnim institucijama i uz pomoć medija ukazujemo na važnost praćenja primjene Konvencije i na njeno adekvatno poštovanje.

Sastanku u hotelu Magnolija u Tivtu, pored monitoring tima prisustvovali su predstavnici tivatske podružnice Centra za socijalni rad i Evropskog doma Tivat. Milena Krsmanović kazala je da su sa ostalim lokalnim NVO-ima koje djeluju u ovoj oblasti, uspostavili komunikaciju i da od njih očekuju mejlove sa određenim informacijama i sagledavanjima situacije.

 

Izvor: Radio Tivat 

Pročitano 104 put(a)

Back to top