sreda, 23 oktobar 2019 11:44

JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju otvoren u objektu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Autor:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju, otvoren je u ponedeljak (21. oktobra), u objektu Zavoda za zapošljavanje, u naselju Zabjelo u Podgorici. Centar su otvorili potpredsjednik Vlade Milutin Simović, ministar Kemal Purišić, direktor Milo Paunović i član Savjeta za brigu osoba sa invaliditetom i predsjednik Mreže organizacija osoba s invaliditetom Milenko Vojičić. Svečanom otvaranju prisustvovao je i direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić.

Zavod za zapošljavanje je prethodnih godina finansirao gradnju i opremanje ovog objekta. U gradnju je uloženo oko 1,8 miliona eura, dok je za opremu utrošeno dodatnih 180.000 eura. U prvoj javnoj ustanovi ovakvog tipa u državi sprovodiće se mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom i programe socijalne uključenosti.

Očekivanja su da će pomoći osobama s invaliditetom, koje se suočavaju sa preprekama u zapošljavanju a zbog kojih nijesu konkurentni na tržištu rada, da budu ravnopravne sa drugim licima. Centar ima dobro opremljenu kuhinju, kompjutersku salu adaptiranu prema vrsti invaliditeta i više pogonskih hala koje su opremljene mašinama i alatima za obuke za različita zanimanja.

Istovremeno, posebnu pažnju Centar će usmjeriti na usavršavanje stručnih lica uključenih u profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. . Podsjetimo, do sada su mjere i programe profesionalne rehabilitacije pružala samo dva izvođača, što je bio i jedan od razloga za unaprijeđenje ove oblasti.

Izvor: sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Pročitano 1907 put(a)

Back to top