sreda, 27 maj 2020 11:45

Osobe s invaliditetom treba da dobiju priliku da zasnuju radni odnos

Autor:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom omogućava da svaki poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom (OSI) ima pravo na subvencije.

U prethodnom periodu zabilježen je porast zapošljavanja lica s invaliditetom, što znači da poslodavci imaju sve više sluha za njih, rekao je gostujući u jutarnjem programu Boje jutra Stanko Laković iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Programska menadžerka Anđela Radovanović kaže da kada govorimo o zapošljavanju, posljedice dolaze iz obrazovnog sistema, dešava se da su osobe s invaliditetom zapostavljene i zanemarene, i da su očekivanja od njih manja, a to se kasnije odražava na zapošljavanje, pa se u tom smislu manje govori o rezultatima, a mnogo više promovišu benefiti za poslodavce.

“Posao za osobe s invaliditetom nije nagrada i ne može da bude. Subvencije nijesu jedino na šta treba da obratimo pažnju, već da pogledamo stvari i sa aspekta OSI. Često se dešava da budu zapostavljene i zanemarene. Važna je mentorska podrška”, rekla je Radovanović.

Slaven Ćipranić iz Društva za zapošljavanje, obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije – ZOPT kaže da bilježe povećan broj OSI koji su uključene u proces profesionalne rehabilitacije.

“Prva cjelina se odnosi na procjenu radne sposobnosti. Za nezaposlene imamo mjere koje se tiču aktivnog traženja posla, a za zaposlene imamo set mjera koje se tiču podrške u radnom funkcionisanju na konkretnom radnom mjestu”, saopštio je Ćipranić.

Andrea Pavićević, osoba s invaliditetom, oko godinu i po dana zaposlena je u privatnoj firmi Arhimed. Gostujući u Bojama jutra rekla je da je naišla na veliko razumijevanje poslodavca i zaposlenih u firmi.

“Kad god mi je trebala neka pomoć, sve kolege su mi bile na raspolaganju. Niko ne pravi razlike i svi smo isti. Radno vrijeme je prilagođeno mojim mogućnostima, ujutru ne mogu da radim jer primam terapije. Zaposlene osobe s invaliditetom treba da budu sigurnije u svoje mogućnosti, a poslodavci da ne budu skeptični da jedna osoba s invaliditetom može nesmetano završiti radni zadatak, u skladu s njenim mogućnostima. Sve osobe s invaliditetom moraju da dobiju priliku za zaposlenje”, istakla je Pavićević.

Jakov Papić zaposlen je u istoj firmi pet godina i svoje radno iskustvo objašnjava: “Unaprijedio sam informatičko znanje, naučio sam šta znači timski rad. Važno je svima dati priliku da rade, s invaliditetom ili bez njega”.

Vlasnica Arhimeda Dejana Ponoš kaže da OSI posmatraju kao ravnopravne članove tima.

“Radne zadatke obavljaju s voljom. Oni trebaju mentora i priliku da rastu i izađu iz svoje komfor zone. Naučili smo da dijelimo i prihvatamo različitosti i da ne osuđujemo mogućnosti ili nemogućnosti. Za svaku osobu s invaliditetom postoji radno mjesto u skladu s njegovim uslovima”, rekla je Ponoš.

Iz ZOPT-a su poručili poslodavcima da će im pružiti pomoć i podršku u daljem radu. Ističu da su do sada iskustva poslodavaca uglavnom bila pozitivna, gdje naglašavaju lojalnost i predanost poslu osoba s invaliditetom.

Na kraju, Radovanović je konstatovala šta su dobre strane, a šta osobama s invaliditetom predstavlja prepreku prilikom zapošljavanja. 

“Možemo zaključiti da se stvari mijenjaju na bolje, da je više zaposlenih osoba s invaliditetom i više poslodavaca koji ih zapošljavaju. Moramo raditi na tome da mjere profesionalne rehabilitacije budu zaista efikasne, da osobe s invaliditetom budu konkurentne na tržištu rada i da projekti koji se daju kroz Grant šeme poslodavcima u različitim sektorima, omoguće da osobe s invaliditetom razvijaju svoje vještine, da lakše dolaze do radnih mjesta i budu konkurentne i za promjenu posla. Vidimo i potrebu za unapređenjem sistema, koji uključuje unapređenje rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju kroz poboljšanje kadrovskih kapaciteta, smanjenje administrativnih barijera i pojednostavljivanje procedura“, istakla je Radovanović.

Gostovanje je realizovano u okviru projekta Klikni i pro(radi) a koji sprovodi UMHCG sa televizijom Vijesti, a koje finansira ZZZCG kroz konkurs Grant šema. 

Izvor: Portal Vijesti

   

 

Pročitano 1514 put(a)

Back to top