Disability

Disability

U srijedu 2. marta s početkom u 11:45h održan je sastanak UMHCG s predstavnicima Univerziteta „Mediteran“ povodom realizovanja projekta „Od obrazovanja ka zaposlenju 2“ – Trans2Work2. Sastanku su pored predstavnika ovog Univerziteta i UMHCG prisustvovali i učesnici projekta, polaznici obuke.

Ovaj projekat će partnerski realizovati UMHCG (kao aplikant i vodeći partner) u saradnji s Univerzitetom „Mediteran“, s kojim je saradnja i na prvom projektu bila na izuzetnom nivou.

Na sastanku se govorilo o obuci iz oblasti vizuelnih umjetnosti u okviru koje bi polaznici imali priliku da se upoznaju s likovnim ateljeom, grafičkim dizajnom, fotografijom, i aplikativnim programima.

U dogovoru sa polaznicima dogovoreno je da se obuka održava subotom počev od 5. marta. Na prvoj radionici učesnici su započeli obuku iz likovnog ateljea, što se može vidjeti i po fotografijama.

Cilj obuka se sastoji u tome da polaznici steknu određena znanja i vještine koje će im pomoći da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada.Polaznici obuka su imali priliku da preko kompjutera pogledaju radove studenata koji već studiraju na ovom fakultetu, a potom je bilo riječi i o organizaciji izložbe na kojoj bi bili prezentovani radovi polaznika i koja bi samim tim predstavljala svojevrsnu promociju radova i doprinijela osnaživanju samih učesnika. Na izložbi će biti pozvana stručna i laička javnost, a posebno potencijalni poslodavci. Izložba radova će uslijediti nakon obuke i prakse učesnika u periodu od dva mjeseca.

Pripremila: Svetlana Cicvarić, koordinatorka Servisa za zapošljavanje

petak, 29 april 2016 15:22

Neadekvatne usluge za OSI

Podgorica, (MINA) – Osobe sa invaliditetom (OSI) ne mogu dobiti adekvatne usluge zbog nepostojanja procedure i fizičkih barijera u zdravstvenom sistemu  Crne Gore, smatraju u Koaliciji za društvene promjene.

Oni su ocijenili da postojećim zakonima nije predviđena obaveza obezbjeđivanja najsavremenije tehničke opreme i dijagnostike.

 “U praksi postoje vrlo rijetki i sporadični slučajevi opremljenosti pojedinih segmenata zdravstva u skladu sa razvojem i dostignućima u ovoj oblasti i to uglavnom na osnovu inostranih donacija”, saopštili su iz Koalicije.

Oni su objasnili da OSI nailaze na različite barijere i neadekvatan nivo usluga zbog nepostojanja procedura, nepristupačnosti institucija, informacija i komunikacija.

Kako su naveli iz Koalicije, u zdravstvenom sistemu ne postoji savremena i adekvatne tehnike, oprema i dijagnostika, nedovoljno kvaliteta, ali i roka za dobijanje medicinsko-tehničkih pomagala, koje ne onemogućava OSI da dobiju adekvatne zdravstvene usluge.

Iz Koalicije su poručili da je potrebno izraditi analizu i dvogodišnje akcione planove u skladu sa prioritetima za prilagodjavanje zdravstvenih institucija, kao i  definisati pojam invaliditeta i OSI u svim zakonima koji regulišu oblast zdravstva na osnovu i u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih Nacija (UN) o njihovim pravima.

 Pri toj izradi potrebno je, kako su ukazali iz Koalicije, voditi računa o svim kategorijama invaliditeta (fizički, senzorni, intelektualni i mentalni).

 “Sve zakone u oblasti zdravstva treba uskladiti s UN Konvencijom o pravima OSI, posebno uskladiti terminologiju, (obim) prava i ukloniti diskriminaciju po osnovu invaliditeta, kao i diskriminaciju pojedinih kategorija OSI”, zaključili su iz Koalicije.

Koaliciju čine nevladine organizacije Juventas, SOS telefon Podgorica, Centar za građansko obrazovanje, Centar za romske inicijative, Centar za monitoring i istraživanje , Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Ekvista, Queer Montenegro, Naše doba i CAZAS.Izvor: Agencija Min@

Alen, Domagoj, Ivana, Marija i Tina koji imaju od 20 do 41 godine, prije mjesec i po su uključeni u intenzivni radni trening za – 'Buba Bar'! Budući kafić u Vinkovcima u koji će raditi osobe s Daunovim sindromom.

Projekat koji je prvi takav u Hrvatskoj, Vinkovačka Udružeja osoba s invaliditetom 'Bubamara' pokrenula je prema uzoru na Škotsku, gdje su se lično uvjerili u dobru praksu.

Petoro 'bubamaraca' već su počeli s radnim zadacima, poput pravilnog nošenja konobarskog poslužavnika, što je samo jedna u nizu vještina posla koje će ta 'super petorka' morati savladati.

– Osobe s invaliditetom imaju potencijala, a u ovoj priči su ponajprije osobe s Daunovim sindromom. Radimo to prema uzoru na Škotsku i bila bi to kafeterija gdje bi se nudilo više vrsta kafe, pa i one vrhunske, želimo eto, biti najbolja kafeterija u Vinkovcima. S obzirom na specifičnost koja se i ogleda upravo u tome da će u 'Buba Baru' raditi osobe s Daunovim sindromom, to će biti i malo drugačija kafa, kafa s malo više srca, a slogan nam je '21. hromozom za bolju kafu' i vjerujem da će naši Vinkovčani prihvatiti ovu inicijativu i pomoći nam u realizaciji i, konačno, biti gosti 'Buba Bara' – rekao je predsjednik 'Bubamare' Tomislav Velić.

Projekat bi trebao biti profesionalizovan u smislu da kafić nakon svojevrsnog probnog rada postane stalno i plaćeno radno mjesto osoba s Daunovim sindromom.

– Siguran sam da bi hrvatski građani podržali takve lijepe priče jer to će biti kafa servirana s posebnim osmijehom – navodi Velić koji dodaje da će projekat biti promovisan 25. maja.

Stručna saradnica u 'Bubamari' Roberta Mesić kaže da se pet budućih konobara jako raduje novom iskustvu jer dosad nisu imali priliku nigdje raditi.

– To im je zapravo prva mogućnost da i sami zarade svoj novac, ali i budu korisni i u kontaktu s ljudima jer osobe s Daunovim sindromom trebaju da imaju stalni kontakt s ljudima. U svemu će im pomagati i njihovi asistenti – zaključuje Mesić.

 

Pripremio: Kristian Camaj

Izvor: Jutarnji.hr

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, danas, 15. maja, u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore, organizuje motivacioni trening sa studentima s invaliditetom i njihovim porodicama u cilju razmatranja uslova za studente s invaliditetom u procesu obrazovanja i zapošljavanja, kao i u prelaznom periodu – tranziciji od procesa obrazovanja ka zapošljavanju, informisanja studenata o njihovim mogućnostima prilikom zapošljavanja i podsticanja za traženje posla, kao i pružanja podrške njihovih porodica u tom procesu.

Treningu prisustvuje oko 20 učesnika, studenata i njihovih roditelja i najbližih članova porodice. S njima razgovaraju treneri Udruženja mladih sa hendikepom u ulozi fasilitatora, a neke od tema koje se obrađuju, odnosno odgovora koji se zajednički traže odnose se na to kako prepreke pretvoriti u mogućnosti, da li se srijećemo s izazovima ili koristimo izgovore, samo/procjena i samo/poštovanje, očekivanja i/li inicijativa, da li težiti ka obrazovanju ili znanju, koliko je važna podrška porodice, vršnjaka, kolika je uloga i odgovornost u ovom procesu pojedinaca, a kolika institucija.


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, danas, 15. maja, u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore, organizuje motivacioni trening sa studentima s invaliditetom i njihovim porodicama u cilju razmatranja uslova za studente s invaliditetom u procesu obrazovanja i zapošljavanja, kao i u prelaznom periodu – tranziciji od procesa obrazovanja ka zapošljavanju, informisanja studenata o njihovim mogućnostima prilikom zapošljavanja i podsticanja za traženje posla, kao i pružanja podrške njihovih porodica u tom procesu.

Treningu prisustvuje oko 20 učesnika, studenata i njihovih roditelja i najbližih članova porodice. S njima razgovaraju treneri Udruženja mladih sa hendikepom u ulozi fasilitatora, a neke od tema koje se obrađuju, odnosno odgovora koji se zajednički traže odnose se na to kako prepreke pretvoriti u mogućnosti, da li se srijećemo s izazovima ili koristimo izgovore, samo/procjena i samo/poštovanje, očekivanja i/li inicijativa, da li težiti ka obrazovanju ili znanju, koliko je važna podrška porodice, vršnjaka, kolika je uloga i odgovornost u ovom procesu pojedinaca, a kolika institucija.Na treningu su se čula vrlo slična razmišljanja i iskustva studenata i njihovih porodica, načini na koje se prevazilaze prepreke, ko ih najčešće stvara i odakle potiču, nedostatku sistemske podrške i lošim zakonskim rješenjima, te nepružanju jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i nekada naporima, ulaganjima i žrtvovanju koje se podnosi od strane samih osoba s invaliditetom. i njihovih porodica u cilju postizanja ravnopravnosti, obrazovanja, zapošljavanja i osamostaljivanja.  U tom smislu konstatovana je neophodnost mnogo veće, i prije svega sistemske podrške od strane institucija kako državnih, tako i obrazovnih, samog nastavnog kadra, poslodavaca. Istaknuta je i važnost vršnjačke podrške i edukacije još od najranijeg uzrasta, te važnosti većeg angažovanja obrazovnih institucija i donosilaca odluka u proces edukacije,  prihvatanja i ličnog usavršavanja.

Trening se sprovodi u okviru partnerskog projekta Trans2Work kojeg finansira Evropska Komisija posredstvom programa ERASMUS+. Koordinator projekta je Univerzitet Makedonija iz Soluna, a crnogorski partneri su Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i UMHCG.

Ciljevi ovog trogodišnjeg projekta su:

- identifikovati i analizirati potrebe poslodavaca i studenata s invaliditetom;

- kreirati web platformu koja će pomoći:

a) poslodavcima da identifikuju adekvatne osobe za specifična radna mjesta, i koja će biti dizajnirana da zadovolji specifične zahtjeve poslodavaca;

b) studentima s invaliditetom da identifikuju svoja interesovanja i obrazovne potrebe;
- izraditi portal koji će na nivou svake partnerske zemlje elektronski povezivati poslodavce, osobe s invaliditetom i lica koja će biti odgovorna za razvoj obrazovnih programa za osobe s invaliditetom;
- informisati stejkholdere putem seminara, radionica, informativnih brošura i/ili elektronskog materijala o postojanju i korišćenju ove platforme;

- obučiti nastavni kadar, poslodavce i studente s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom;
- ojačati ulogu karijernih centara i definisati ulogu mentora;

- informisati poslodavce o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;

- povećati svijest i motivisati poslodavce da uzmu učešća u tranziciji studenata s invaliditetom ka tržištu rada i povećati zapošljivost ove kategorije studenata.

 

Pripremila: Jelena Mrdak, koordinatorka projekta ispred UMHCG

Na konstitutivnu sjednicu Skupštine Srbije, koja je zakazana za 10 časova, došla je i nova poslanica, Ljupka Mihajlovska, iz pokreta “Dosta je bilo”.

Ljupka je direktorica Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, gdje radi na pružanju podrške mladima iz osjetljivih društvenih grupa, na razvoju i primjeni koncepta inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima, poštovanju ljudskih prava i različitosti i njegovanju tolerancije.

Bila je članica Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije od 2013. do 2015. godine, kao i koordinatorka tematske grupe Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih tokom izrade Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 i Akcionog plana 2015-2017.

Osnivačica je nevladine organizacije koja se bavi promovisanjem koncepta cijeloživotnog učenja – “Podijeli znanje“. Bila je i izvršna direktorka nevladine organizacije Udruženje studenata sa hendikepom do 2011. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.

Na izbornoj listi “Dosta je bilo-Saša Radulović” je 14. na listi kandidata za nove poslanike.

 

Pripremio: Kristian Camaj

Izvor: Telegraf.rs

Jedno od osnovnih prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja, pravo na medicinsko-tehnička pomagala je i dalje ograničeno osobama s invaliditetom u Crnoj Gori. Ovo ograničenje prati restriktivna Lista medicinsko-tehničkih pomagala, problematične i nekada duge procedure za ostvarivanje prava i rokovi korišćenja, te nemogućnost izbora pomagala kod više ponuđača na teritoriji Crne Gore ili drugih država. Raznovrsnost i standard kvaliteta pomagala su izuzetno važni segmenti koje garantuje Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom, a država Crna Gora je obavezna da ih obezbijedi i zbog procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Iako su u januaru ove godine usvojeni novi zakoni iz oblasti zdravstva, koji u određenoj mjeri i u nekim segmentima garantuju veći obim prava iz oblasti zdravtsvenog osiguranja, ni nakon pola godine nije usvojen novi Pravilnik i prateća Lista medicinsko-tehničkih pomagala.

Kako je zakonom definisana mogućnost, ali ne i obaveza Fonda da zaključi ugovore sa davaocima specijalizovane medicinske rehabilitacije i isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala, Fond to čini sa predužećem „Rudo Montenegro“ i to bez postupka javnih nabavki. Tako su crnogorski građani primorani da pomagala nabavljaju kod samo jednog ponuđača bez mogućnosti izbora, možda i boljeg kvaliteta za istu cijenu pomagala koju propisuje Fond.

Iako se kao kriterijumi za određivanje cijena pomagala navode: postojeća cijena pomagala, i uporedna cijene u drugim državama, korisnicima nije dozvoljeno da nabave pomagala iz drugih država, na primjer od međunarodnih ponuđača, po cijeni koju refundira Fond za neko od pomagala.

Bez obzira što i sam Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima navodi da su pomagala namijenjena poboljšanju oštećenih funkcija i ublažavanju tjelesnih oštećenja, odnosno suzbijanju progresije oštećenja što garantuje Konvencija, rokovi za dobijanje pomagala su jako restriktivni, pa tako na primjer korisnici imaju pravo da dobiju nova mehanička kolica nakon pet godina (60 mjeseci), a elektromotorna nakon šest godina (72 mjeseca), i to uz obavezno vraćanje postojećih.

Dakle, u slučaju kada se neko pomagalo ošteti ili neki djelovi postanu nefunkcionalni korisnici nemaju rezervne djelove, niti drugo pomagalo koje mogu koristiti do perioda popravke i potpune funkcionalnosti postojećeg pomagala. Na ovaj način se osobama s invaliditetom nerijetko ograničava lična pokretljivost i život u zajednici. Zamislite jednog studenta, sportistu ili društveno aktivnu osobu s invaliditetom koja se s jednim istim pomagalom kreće pet ili šest godina! Gdje je tu kvalitet i udobnost?

Isto tako po važećem Pravilniku pravo na dvoje kolica imaju jedino osobe na redovnom ili vanrednom školovanju, ili zaposleni.

Osim navedenog procedure i rokovi za obnovu potrošnog materijala i dodatne opreme uz pomagalo su duge, restriktivne, a nekada je korisnicima potpuno onemogućeno da dobiju besplatno neka od tih sredstava. Korisnici elektromotornih kolica, takođe, nekada ne mogu dobiti opremu iz liste rezervnih djelova zato što „Rudo“ ne prihvata cijenu koju mu je ponudio Fond po ugovoru, tako da korisnik ima pravo koje ne može ostvariti jer dobavljač ne isporučuje to sredstvo po predviđenoj cijeni Fonda.

Iako je prethodnom Strategijom za integraciju lica sa invaliditetom na period 2008. – 2016. bila predviđena mjera izmjene ovog Pravilnika u cilju proširivanja obima prava, Fond je isti izmijenio bez učešća predstavnika osoba s invaliditetom i tom prilikom dodatno restriktivno postavio rokove u odnosu na prethodni period. Međutim, uprkos kritikama Fond ni dalje ne uključuje predstavnike OSI u Radne grupe, niti ga na to obavezuje nadležno Ministarstvo koje odobrava pravilnike.

Uprkos svemu, na kraju ne treba zanemariti činjenicu da je Ministarstvo zdravlja dalo negativno mišljenje na jednu od najosnovnijih mjera nove Strategije za integraciju osoba s invaliditetom koja se odnosi na izradu Registra osoba s invaliditetom, što je osnova za bilo kakvu analizu položaja i preduslov za preduzimanje drugih mjera za ostvarivanje njihovih prava.

 

Pripremili: Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG i Milenko Vojičić, član Skupštine UMHCG

četvrtak, 17 septembar 2015 14:26

OSI moraju biti neizostavan dio radnog tima

Iskustvo Ire Adilagić potvrđuje da osobe s invaliditetom itekako imaju svoje mjesto u svakom radnom timu. Ira Adilagić je osoba sa oštećenjem sluha, asistentkinja je u okviru projekta "Conecting creativly" - (Kreativna konekcija). Projekat se odnosi na povezivanje muzeja, škola, teatara i filma iz Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, a Ira svakodnevno asistira u organizovanju aktivnosti u okviru projekta, obavlja administrativni dio posla, organizovala je razmjene, posjete školama. Od dobi od godinu dana kao posledicu od temperature ima oštećenje sluha. Ne čuje visoke frekvencije, a jako dobro čita s usana.  Školovala se u redovnoj osnovnoj školi, završila je Gimnaziju, a sada je na master studijama psihologije.

 "Možda će da zvuči čudno ali sam u osnovnoj školi bila posmatračica predstave - sjedjela sam u prvoj klupi posmatrala ljude oko mene, postavljala sam mnogo pitanja, tražila objašnjenja,  a odgovore na to mogla je dati samo psihologija. I kada sam prvi put čula za zanimanje psihologa, znala sam da je to nešto čime se želim baviti" istakla je Ira. Do saradnje sa Britiš Kansilom je došlo sasvim spontano, Ira je željela da unaprijedi sopstveno znanje engleskog jezika, a osoblju se ukazala prilika da je angažuju kao predavačicu na temu jednakih prilika i različitosti, u okviru timskog treninga.

 "Ira je pokazala svoje vještine od samog starta. Naš tim je naučio prilagoditi se različitim stilovima rada, a u slučaju Ire brzo smo naučili specifičnosti da nas vidi licem u lice kada razgovaramo", objasnila je direktorica British Councila (Britanski Savjet). Njena inspirativna i krajnje zanimljiva priča, ostavila je utisak na čitav tim. Ako uzmemo u obzir da nove riječi ili čitanje nije mogla da nauči kao sva ostala djeca slušanjem, vrlo je interesantno i njeno dobro poznavanje engleskog jezika. Ira je duboko svjesna problematike zapošljavanja osoba s invaliditetom, smatra ja ovaj segment problema prati cjelokupnu sliku zapošljavanja i da je ne treba posebno izdvajati. "Težimo ka izjednačavanju mogućnosti i položaja svih u društvu i zbog toga smatram da sve situacije trebamo posmatrati jednako. U mnogim segmentima našeg sistema postoje razni propusti, koji se svakako moraju rješavati, a najvažniji su neprilagođeni uslovi za rad osoba s invaliditetom. Nažalost, živimo u sistemu u kojem društvo nije dovoljno osviješteno o tome, i mi svakim svojim djelovanjem i pristupom trebamo slati poruke o potrebnim i željenim promjenama”, kaže ona.

I upravo zbog toga poručuje osobama s invaliditetom da moraju biti prisutne i vidljive svakodnevno u našem društvu, i  isticati se svojim sposobnostima  i mogućnostima, kako bi se predrasude i stereotipi razbijali, a društvo motivisalo na drugačiji pristup osobama s invaliditetom u pogledu prava na rad.

Sličnu poruku šalju i iz tima čiji je Ira sastavni dio. "Ako izađemo iz okvira predrasuda i pružimo jednake prilike svim potencijalnim kandidatima za posao, sigurna sam da ćemo uskoro otkriti da osobe s invaliditetom često imaju razvijene vještine i sposobnosti na nivou istom ili često i višem od ostalih kandidata.  Na taj način kreiramo kvalitetnije i raznovrsnije timove, istovremeno jačajući svijest o važnosti inkluzije i demistifikaciji osoba sa invaliditetom”, naglašava direktorica British Councila.

 

Izvor: Diskriminacija.ba

Pripremila: Ivana Bogdanović

Udruženje paraplegičara Cetinje u sklopu projekta ,,Kreativnošću do posla'' podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću orgamizovalo je okrugli sto na temu: ,,Važnost edukacije i zapošljavanja OSI'', na Ivanovim Koritima, u Hotelu Mont-Rosa. 31. 08. 2015. godine. Na okruglom stolu dodijeljene su  diplome polaznicima obuke Grafičkog dizajna i predstavljena je i Info-brošura na temu: ,,Važnost edukacije i promovisanja zapošljavanja OSI''.

„Okrugli sto je bio osmišljen, ne samo kao promovisanje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i postignućima naših članova,  već kao i  jednodnevni izlet uz druženje i muziku naših članova sa prijateljima našeg Udruženja, u ugodnom ambijentu Ivanovih korita i Hotela Monte-Rosa, koji je prilagođen licima sa invaliditetom“, naveo je Dejan Tmušić, Predsjednik Udruženja.

Predavač Petar Kovačević grafički dizajner, uručio je zahvalnice učesnicima obuke i tom prilikom je pohvalio entuzijazam i motivisanost mladih članova udruženja, na sticanju vještina iz grafičkog dizajana, vjerujući da će postignuti rezultati voditi ka krajnjem cilju, tj.  lakšem zapošljavanju ovih osoba.

Nakon oficijalnog dijela Udruženje paraplegičara Cetinje, uz zvuke gitare Veska Vukovića, provelo je prelijep dan, sa članovima i prijateljima Udruženja, u ugodnom ambijentu Hotela Monte rosa. 

 

Ciljevi projekta:

  • unaprjeđenje nivoa znanja OSI u Prijestonici Cetinje iz oblasti grafičkog dizajna;
  • povećati nivo svijesti medija i javnosti o važnosti usavršavanja i zapošljavanja OSI; 
  • unaprijeđenje nivoa znanja svih zainteresovanih strana o adekvatnoj primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
  • povećati motivisanost poslodavaca lokalne samouprave na zapošljavanju OSI;
  • povećanje nivoa svijesti građana o važnosti edukacije i zapošljavanja OSI.

Ciljne grupe projekta su:

6 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Prijestonica Cetinje.

Krajnji korisnici su:

Lokalna zajednica, poslodavci, porodice OSI, sva lica sa  invaliditetom u Prijestonici.

Glavne aktivnosti projekta su:

- Organizovanje Obuke - Osnovni principi grafičkog dizajna- Prepress’’ za 6 članova Udruženja;

- Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI;

- Dodjela diploma  polaznicima obuke grafičkog dizajna,

- Izrada lifleta na temu važnosti edukacije i promovisanja zapošljavanja OSI.

... 

Udruženje paraplegičara Cetinje je članica ,,Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore“, Članica kolicije: ,,Saradnjom do cilja“, a na loklanom nivou članica koalicije,,Uvijek s nama o nama“, zajedno sa Udruženjem lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.

 

Pripremila: Marina Vujačić 

Izvor: Obavještenje Udruženja paraplegičara Cetinje 

Strana 35 od 35

Back to top