Željko

Željko

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje online Radionice o učešću OSI u kulturnom životu.

Radionice se organizuju s ciljem podizanja svijesti različitih aktera kulturnog života iz regiona.

Radionice će biti u online formatu, a na njima će biti obrađene sljedeće teme: Modeli pristupa invaliditetu kroz umjetnost i kulturu, zastupljenost OSI u medijima i prikazivanje OSI u filmu, dostupnost kulture i umjetnosi OSI, način poboljšanja zastupljenosti i učešća OSI u kulturi i umjetnosti i sl.

Učešće na Radionici mogu uzeti osobe sa inaliditetom zainteresovane za umjetnost, OSI angažovane u organizacijama civilnog društva ili predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom kao i predstavnici institucija kulture i umjetnosti.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da nam pošalju prijave na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 15.oktobra 2022. a za sva dodatna pitanja organizacione i tehničke prirode informacije se mogu dobiti na telefon: 020/265-650 i 069/385-981 od ponedeljka do petka u vrijeme od 8.30 do 16.00 časova.

Aktivnost se realizuje kroz projekat Inkluzija umjetnika (ARTiculate inclusion) – koji sprovodi UMHCG uz finansijsku podršku Fonda za Zapadni Balkan.

Projekat ZEBRA – Za jEdnak, Bezbjedan i pRistupačan sAobraćaj sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi doprinijeti adekvatnijim garancijama i primjeni politika i praksi u oblasti pristupačnosti usluga u svim vidovima saobraćaja osobama s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori. Neophodno je posvetiti posebnu pažnju stvaranju pristupačnog okruženja u blizini objekata i u objektima svih vidova prevoza za osobe s invaliditetom. Pristupačan transport je važan korak ka stvaranju inkluzivnog društva i element koji utiče na obezbjeđivanje uslova za normalan život osoba s invaliditetom.

Direktne ciljne grupe ovog projekta su osobe s invaliditetom, posebno one koje su aktivne u saobraćaju, pružaoci usluga u oblasti javnog saobraćaja, nadležne službe i organi u državnim institucijama i lokalnim organima, nadležne inspekcije, i građani, dok su indirektne ciljne grupe mediji, zainteresovana javnost i građani, ali i sve druge osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica.

Planirane aktivnosti projekta su: Monitoring i inicijative za povećanje pristupačnosti parking mjesta i javnih autobuskih/željezničkih stanica na teritoriji 4 crnogorske opštine, Obuka za zaposlene u preduzećima koja se bave pružanjem usluga u drumskom i željezničkom saobraćaju i medijska kampanja koja ima za cilj prikazivanje koje su to direktne posljedice nepropisnog parkiranja na obilježenim parking mjestima za osobe s invaliditetom.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2022. Realizacija projekta traje šest mjeseci počev od 31. avgusta 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 5.598,40 €.


Pripremila: Iva Mijović

Projekat Pričajmo o bezbjednOStI sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Projektom se želi obezbijediti povećana bezbjednost učenicima bez invaliditeta i učenicima sa invaliditetom koji su aktivni ili pasivni učesnici u saobraćaju. U Crnoj Gori je potrebno baviti se podizanjem svijesti o pružanju usluga u segmentu saobraćaja na što bezbjedniji način jer će time da se omoguće značajne bezbjednosne, ekološke, ekonomske i društvene koristi smanjenjem nesreća uzrokovanih ljudskim greškama, smanjenjem zagušenja u saobraćaju koje utiču na sve učesnike u saobraćaju.

Direktne ciljne grupe ovog projekta su učenici/ce u srednjim školama u Crnoj Gori, s posebnim fokusom na učenike s invaliditetom, posebno one koje su aktivni u saobraćaju, nadležne institucije i subjekti u oblasti javnog saobraćaja, kao što su nadležni sekretarijati, policija, nadležne inspekcije, svi učesnici u saobraćaju, uključujući i građane, dok su indirektne ciljne grupe Ministarstvo kapitalnih investicija, Vlada Crne Gore, roditelji, mediji, zainteresovana javnost i građani. Krajnji korisnici ovog projekta su sve osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta, uključujući posebno one koje su aktivni učesnici u drumskom saobraćaju,  osobe koje su vozači, građani – vozači, biciklisti, roditelji, budući roditelji, Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Vlada Crne Gore i država Crna Gora.

Planirani ciljevi biće postignuti realizacijom radionica na temu promocije bezbjednosti i pristupačnosti u saobraćaju; kroz edukacije za mlade i mlade s invaliditetom u vezi s ostvarivanjem prava iz oblasti drumskog saobraćaja; biće izrađen Vodič za mlade u oblasti bezbjednosti saobraćaja, i u okviru medijske kampanje biće izrađeni i gifovi s ciljem informisanja o pravima i obavezama učesnika u saobraćaju s fokusom na promociju odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, ali i drugih propisa iz oblasti drumskog saobraćaja. 

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva kapitalnih investicija u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u 2022. Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 31. avgusta 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 7.596,00 €.

Pripremila: Iva Mijović

sreda, 07 septembar 2022 10:43

Stigla prva Barbi lutka sa slušnim aparatom

Nova linija Barbi lutaka sa različitim invaliditetima osmišljena je u svrhu prikazivanja raznolikosti širom svijeta u kojoj svako dijete može da se pronađe.

U prodaju je puštena nova linija Barbi lutaka koje nose slušne aparate, imaju prostetičku nogu ili sjede u invalidskim kolicima.

Iz kompanije koja proizvodi ove igračke navode da lutkama žele da prikažu raznolikost širom svijeta u kojoj svako dijete može da se pronađe.

Tako je i šestogodišnja Eliza, koja ima oštećenje sluha, prvi put vidjela lutku koja liči na nju.

"To porodicama poput moje daje osjećaj da naša djeca neće biti izostavljena iz društva", kaže Elizina mama, Lorenca.

 

Izvor: portal Dnevno.me

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom projekta INKLUZIJA UMJETNIKA (ARTiculate inclusion) uz finansijsku podršku Fonda za Zapadni Balkan.

Projekat ima za cilj da  doprinese povećanju nivoa učešća osoba sa invaliditetom u kulturnom životu zemalja Zapadnog Balkana. 

Projektom će direktno biti obuhvaćeni umjetnici s invaliditetom stariji od 18 godina, a indirektno organizacije OSI, eksperti iz raznih oblasti umjetnosti i kulure, mediji  kao i društvo u cjelini.

Cilj se namjerava dostići organizovanjem Online radionica o učešću OSI u kulturnom životu, Programom rezidencijalne razmjene za umjetnike sa invaliditetom is Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kreiranjem i ažuriranjem kategorije Umjetnost na portalu disabilytiinfo.me i organizovanjem regionalne konferencije o učešću OSI u kulturnom životu.

Realizacija projekta traje šest mjeseci počev od 15. juna 2022.

Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je u okviru Konkursa za realizaciju programa Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad odobreno angažovanje četiri personalna asistenata/kinje za osobe s invaliditetom (OSI). 

Programom se želi doprinijeti poboljšanju položaja određenih kategorija stanovništva na tržištu rada kroz zapošljavanje na privremenim poslovima pružanja usluge personalne asistencije za OSI direktnim zapošljavanjem na tim pozicijama, kroz postizanje specifičnih ciljeva koji se odnose na: obezbjeđivanje podrške za život u zajednici uslugom personalne asistencije za četiri osobe s invaliditetom i doprinos očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti i povećanju zapošljivosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, kroz angažovanje četiri personalna asistenata, u periodu od četiri mjeseci.

Stoga, pomenuta usluga je obezbijeđena OSI, koji su korisnici ili članovi Udruženja, shodno prioritetima i raspoloživim finansijskim sredstvima. Asistencija se pruža po principu 1 na 1, s tim što korisnici/ce sami određuju satnicu, kao i kada, u kom trenutku i na kojem mjestu im je asistencija potrebna.

Javni rad je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i trajaće četiri mjeseca, počev od 21. septembra 2022 godine.

Pripremila: Anđela Miličić, koordinatorka projekta

četvrtak, 01 septembar 2022 07:07

Vozači ne poštuju prava OSI, policija neažurna

Vozači mahom ne poštuju prava osoba s invaliditetom, dok Komunalna policija nije ažurna u kažnjavanju vozača koji se nepropisno parkiraju na trotoarima - upozoravaju iz bokeške Incijative mladih sa invaliditetom Boke. Zato su cijelu ovu sedmicu u Kotoru posvetili akciji Stao si mi na put, kojom kroz izložbu, okrugli sto i razgovor sa nadležnima pokušavaju da ukažu koliko je važno prilagoditi javne puteve i prilaze ustanovama.

"Cilj akcije je skretanje pažnje na osobe s invaliditetom u saobraćaju jer praksa ipak govori da vozači ne poštuju njihova prava", kaže direktorka Inicijative mladih sa invaliditetom Boke Miroslava Mima Ivanović.

"Imamo osobe koje se parkiraju na trotoaru ili na samim parking mjestima za osobe s invaliditetom, gdje onda osobe s invaliditetom otežano mogu da uđu ili izađu iz vozila", ističe Ivanović.

Sankcija čini se čak ni nema.

"Komunalni policajci, da tako kažemo, nijesu uvijek prisutni tamo gdje se krše prava osoba sa invaliditetom a ono što smo primijetili je da je često i parkiranje ispred veoma važnih institucija kao što su recimo domovi zdravlja", ističe ona.

Ovom prilikom uspjelo se za 12 osoba s invaliditetom obezbijediti pristupačan taksi prevoz.

29. avgusta je otvorena izložba fotografija Stao si mi na put i prikazano je 15 fotografija iz konkursa za fotografije u okviru kojeg su građani i građanke Boke imali pozitivne i negativne primjere poštovanja prava osoba sa invaliditetom u saobraćaju.

"Održaće se još neke aktivnosti tj. ulična akcija Makni mi se s puta u petak 2. septembra u Kotoru", istakla je Ivanović.

Završnog dana izložbe fotografija Stao si mi na put sa početkom u 10 časova u Staklenoj galeriji JU Nikola Đurković biće organizovan i okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom u saobražaju Boke.

Izvor: portal RTCG

Priredila: Anđela Miličić

četvrtak, 01 septembar 2022 07:03

Milica Lakićević izlaže u Portonovom

Samostalna izložba djela crnogorske slikarke Milice Lakićević biće otvorena danas u 17 sati u galeriji rizorta Portonovi, u okviru umjetničkog ciklusa Artist Series.

Lakićević je rođena 1993. godine na Cetinju, gdje je 2016. godine završila osnovne studije na Fakultetu likovnih umjetnosti, studijski program Grafika u klasi prof, mr Vesne Bošković. Specijalističke postdiplomske studije na studijskom programu Slikarstvo u klasi prof, mr Branislava Sekulića završila je 2019. godine, a trenutno je studentkinja master studija SP Slikarstvo u klasi prof, mr Ratka Odalovića na istom fakultetu. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (ULUCG) i Udruženja mladih sa hebdikepom Crne Gore (UMHCG).

Po riječima istoričarke umjetnosti Ljiljane Zeković, interakcija umjetnik-djelo-posmatrač neophodna je u komunikaciji sa slikarstvom talentovane mlade umjetnice Milice Lakićević, koja je već realizovala nekoliko samostalnih izložbi iako pripada najmlađoj generaciji stvaralaca savremene crnogorske likovne scene.

Bogatom imaginacijom ona otvara beskrajne prostore igre i istraživanja zapisala je Zeković.

Artist Series obuhvata izložbe u trajanju od po mjesec dana pet crnogorskih renomiranih umjetnika, koji će na taj način tokom sezone svoje stvaralaštvo predstaviti gostima hotela i široj publici koja posjeti rizort Portonovi. 

Izvor: Pobjeda

Priredila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom programa Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care. Program ima za cilj da omogući adolescentima s invaliditetom u Crnoj Gori, koji imaju od 16 do 19 godina, učešče na praktičnoj obuci, u trajanju od jedan (1) do tri (3) radna dana kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere i pripremili se za tržište rada. 

Cilj programa je da se adolescentima s invaliditetom omogući i poboljša prelazak iz školskih klupa na tržište rada, takođe, i da se unaprijedi socijalna inkluzija i olakša prelazak u odraslo doba i samostalni život.


Namjera je da se kroz praksu adolecenti s invaliditetom upoznaju s komunikacionim vještinama, osnovnim principima radnih  odnosa, procesima učešća u donošenju odluka na radnom mjestu, usavršavanje i sticanje novih vještina samoprihvatanju i osnaživanju, što će u krajnjem doprinijeti njihovoj većoj samostalnosti i motivisanosti za samostalni život.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti ispunjavanjem kratkog upitnika klikom na link https://forms.gle/wTZtqpZYpAfqP6RJA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 020/265-650; 067/801-761 i 069/385-981; 069/243-751

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva sve zainteresovane poslodavce koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore da učestvuju u programu i pruže PRILIKU adolescentima s invaliditetom da od jedan (1) do tri (3) radna dana pohađaju praktičnu obuku u njihovim kompanijama/institucijama, kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvoj karijere i pripremili se za tržište rada.

Program Prilike, koji se realizuje uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku fondacije TUI Care, podrazumijeva informisanje, i umrežavanje s poslodavcima i u saradnji s njima obezbjeđivanje praktične obuke za adolescente i mlade s invaliditetom.

Cilj programa je da omogući i poboljša prelazak adolescenata s invaliditetom iz školskih klupa na tržište rada, takođe, i da unaprijedi socijalnu inkluziju i prelazak u odraslo doba i samostalni život.

Zainteresovani poslodavci mogu se prijaviti najkasnije do 29. avgusta  2022. do 12.00h, ispunjavanjem kratkog upitnika: 

https://forms.gle/Mq6KsSYK8VVnAAre7
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:
020/265-650; 067/801-761 i 069/385-981; 069/243-751

Strana 66 od 100

Back to top