petak, 14 oktobar 2022 07:42

Ili prilagođena biračka mjesta, ili OSI pišu tužbe

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore pružaće besplatnu pravnu pomoć osobama s invaliditetom kako bi pred nadležnim sudom pokrenuli postupke za zaštitu od diskriminacije ukoliko sva biračka mjesta, koja će biti otvorena za lokalne izbore 23. oktobra, ne budu prilagođena njima. Direktorica Udruženja Marina Vujačić navodi da će tužbe biti adresirane na Izbornu komisiju Glavnog grada ali i na vlasnike objekata koji nisu ispoštovali zakon i prilagodili birališta osobama s invaliditetom.

„Situacija je nezadovoljavajuća, radi se ad hok od izbora do izbora, pa nekoliko mjeseci prije izbora se počne raditi, ali to je neadekvatno. Kada su bili parlamentarni izbori 2020. godine pokrenute su tužbe za zaštitu od diskriminacije za biračka mjesta koja se nalaze u Podgorici, Nikšiću i Budvi. Svaki spor je dobijen u korist osoba s invaliditetom i potvrđena je diskriminacija. Naloženo je da se prilagode biračka mjesta i tačno je da su sada počeli nešto da rade. Izborna komisija Glavnog grada je nešto malo uradila ali nedovoljno, tako da ni u Podgorici sva biračka mjesta neće biti pristupačna za predstojeće lokalne izbore. Mi ćemo ohrabrivati osobe s invaliditetom da pokrenu postupke za zaštitu diskrimanacije, a tužbe će protiv Izborne komisije Glavnog grada ali i protiv vlasnika objekata ukoliko su u pitanju javni objekti“, navela je Vujačić.

Na lokalnim izborimau Podgorici građani će biračko pravo iskoristiti na 208 biračkih mjesta, saopštio je Veselin Vukčević, predsjednik Izborne komisije Glavnog grada. Vukčević je naveo da je Državna izborna komisija izmijenila pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja.

„Izmijenjenim Pravilima o određivanju i uređenju biračkih mjesta se propisuju obaveze opštinskim izbornim komisijama da su prilikom donošenja rješenja o određivanju biračkih mjesta dužni da obrate pažnju da ispunjavaju određene uslove za dostupnost osobama s invaliditetom. U cilju blagovremene za realizacije ovih obaveza Izborna komisija Glavnog grada je obrazovala komisiju koja je obišla sve objekte koji se koriste kao biračka mjesta i evidentira prilagođenost tih objekata. Na osnovu potreba evidentiranih ovim izvještajem, a u cilju da se, što više objekata koji se koriste kao biračka mjesta, prilagodi osobama s invaliditetom, biće postavljeno 2.500 metara dužnih privremenih taktilnih traka od etisona, izvršena je nabavka radnih površina visine 40 centimetara, tako da će na svim biračkim mjestima kutije za glasanje biti postavljene na radnoj površini propisane visine. Na svim biračkim mjestima biće obezbijeđen makar jedan paravan za glasanje sa nižom policom visine od 72 centimetra i šabloni za glasanje sa metalnim prstenovima, kako bi se obezbijedila tajnost glasanja za osobe oštećenog vida“, naveo je Vukčević.

Kako bi se osobe sa oštećenim vidom mogle upoznati sa sadržajem glasačkog listića, na svim biračkim mjestima biće obezbijeđene po dvije brošure na Brajevom pismu, na kojima je prenesen kompletan sadržaj glasačkog listića, navodi Vukčević.

Pristupačnost za samostalno kretanje korisnika invalidskih kolica (rampe/liftovi) biće obezbijeđena na 121 biračkom mjestu. Radi se o objektima koji već imaju ugrađene rampe, kao što su škole, vrtići, domovi zdravlja i drugi objekti. Zbog nemogućnosti da se kod pojedinih biračkih mjesta izvrši prilagođavanje objekata osobama sa invaliitetom, završeno je njihovo izmještanje u objekte sa boljom pristupačnošću dodaje Vukčević. 

Izvor: Dan

Priredila: Anđela Miličić

Pročitano 815 put(a)

Back to top