četvrtak, 30 mart 2023 11:44

NAJAVA: UMHCG učestvuje na događaju Dani otvorenih vrata za licencirane pružaoce usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), na poziv Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, predstaviće akreditovane programe obuka kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, posebnim naglaskom na Program obuke za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca. Prezentacija se organizuje u okviru događaja Dani otvorenih vrata za licencirane pružaoce usluga sistema socijalne i dječje zaštite. Događaj će se održati u ponedeljak, 3. aprila 2023. putem Zum (Zoom) platforme. 

U skladu sa tematikom Događaja, istićemo da je UMHCG dobilo licencu za pružanje usluge personalne asistencije od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u februaru 2020. dok je Program obuke za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca akreditovan kod Zavoda u decembru 2018. Zatim, UMHCG posjeduje još dva akreditovana programa i to Trening program za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom, koji je akreditovan u novembru 2018. i Program obuke za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite na temu samostalnog života OSI i procesa deinstitucionalizacije, s akcentom na socijalno-edukativne usluge, koji je akreditovan u julu 2021.

Više o ovom programima biće riječi na samom Događaju s posebnim osvrtom na Program obuke za stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce i saradnike/ce o usluzi personalne asistencije – značenje, standardi, uloge, prava i obaveze korisnika, saradnika, stručnih saradnika/ca i stručnih radnika/ca.

Pozivamo sve zainteresovane stručne radnike/ce, stručne saradnike/ce, korisnike/ce (osobe s invaliditetom), kao i zaposlene u centrima za socijalni rad, predstavike organizacija osoba s invaliditetom da nas kontaktiraju na broj telefona 067 801 761 kako bi Vam proslijedili link za praćenje događaja.

Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 613 put(a)

Back to top