subota, 11 februar 2023 08:00

UMHCG započelo s pružanjem psihološke podrške za roditelje OSI i odrasle OSI

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je započelo s pružanjem usluge psihološke podrške za roditelje osoba s invaliditetom i odrasle osobe s invaliditetom u okviru projekta Samostalno – aktivno – odgovorno! 

U komunikaciji sa korisnicima usluga, posebno roditeljima koji imaju djecu s invaliditetom, pokazalo se, nažalost, da roditelji ostaju bez podrške tokom odrastanja njihovog djeteta, djeluju neosnaženo, nemotivisano, i bezvoljno da uključuju djecu u redovne aktivnosti, kako na polju formalnog obrazovanja, tako i na polju neformalnog obrazovanja. Ovo sve utiče najviše na dijete,  formiranje njegove ličnosti, na donošenje odluka tokom odrastanja, zatim na prihvatanje invaliditeta, uklapanje u društvenu zajednicu, komunikaciju sa drugim ljudima, izbore, uticaj negativnih komentara od strane sredine na invaliditet i na osnaživanje ličnosti.

Zbog svega navedenog smatramo da je ovakav vid podrške od izuzetnog značaja kako za djecu tako i za roditelje u cilju njihovog individualnog razvoja i osamostaljivanja jer su česti slučajevi gdje zaštitnička nastrojenost roditelja bude prepreka za osamostaljivanje osoba s invaliditetom.

Psihološka podrška će se pružati u vidu individualnih seansi koje će doprinjeti samorealizaciji i povećanju samopouzdanja roditelja osoba s invaliditetom i odraslih osoba s invaliditetom.

Ovo je jedna od aktivnosti projekta Samostalno – aktivno – odgovorno! koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2022.


Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 772 put(a)

Back to top