sreda, 21 decembar 2022 08:42

Dr Jelena Borovinić Bojović i mladi koalicije Zajedno za budućnost Podgorice u posjeti UMHCG

Written by

Danas je dr Jelena Borovinić Bojović, zajedno sa mladim odbornicima i funkcionerima koalicije Za budućnost Podgorice obišla, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i obavila sadržajan sastanak sa predstavnicama UMHCG. Jelena Borovinić Bojović je najavlila sprovođenje predizbornog programa koji je značajnim dijelom obuhvatio ranjive kategorije. Razgovarano je o nekima od prepreka s kojima se osobe s invaliditetom, koje žive, rade ili borave u Podgorici, suočavaju bilo da su fizički vidljive ili da se odražavaju u drugim vrstama prepreka.

"Kao budući činioci lokalne vlasti ponudili smo spektar rješenja, uvjeriviši se u potrebu sprovođenja brojnih ideja koje imaju za cilj poboljšanje uslova života, kao i prevazilaženje izazova sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju. Već je izvjesno da dolaskom ozbiljnih ljudi na odgovorne pozicije dolazi mnogo stabilniji i perspektivniji period za sve ranjive kategorije, pa tako i za OSI, na čije će izazove nova gradska uprava sa mnogo više senzibiliteta umjeti da odgovori", kaže se u saopštenju.

Borovinić Bojović je istakla važnost zalaganja za što bolju inkluziju OSI, kao i neophodnost osnaživanja institucija u smislu većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ona je obećala organizovanje radionica na temu problema sa kojima se OSI susreću u svakodnevnom funkcionisanju.

Predstavnice UMHCG: izvršna direktorica Marina Vujačić i programske asistentkinje Dragana Sokić i Milena Kovačević predstavile su trenutne segmente saradnje s Glavnim gradom Podgorica, ali i predloge za unaprjeđenje te saradnje, kao i za realizaciju novih aktivnosti. Takođe, riječi je bilo o važnosti unaprjeđenja rada Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Glavnog grada u čijem radu učestvuje UMHCG.

 

Izvor: Saopštenje za javnost Jelene Borovinić Bojović i UMHCG

Pročitano 762 put(a)

Back to top