četvrtak, 15 jun 2023 10:10

Studijska posjeta zaposlenih Udruženja mladih sa hendikepom Tirani

Written by

U okviru projekta U kontaktu (In Touch) koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), kao partner, realizuje u saradnji sa: Asocijacijom ABiCi (Associazione ABiCi), Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom Lotos, NVO Bez barijera (alb. Pertej barrierave (BBA), engl. Beyond barriers), Aktivnom zonom (Active zone outdoor (AZO)) i Srednja zemlja (Terra di mezzo (TDM)), zaposleni u UMHCG, Milena Kovačević i Milovan Marković, imali su priliku da borave u Studijskoj posjeti Tirani

Riječ je, naime, o aktivnosti predviđenoj ovim projektom, koji ima za cilj da unese inovacije u neformalnom obrazovanju i veći kvalitet učenja u radu za mlade s invaliditetom.  

Odmah po dolasku u Tiranu, prvog dana, u popodnevnim časovima, organizovan je kratki susret učesnica/ka ove Studijske posjete, poslije kojeg se krenulo u prvi obilazak (užeg) centra glavnog grada Albanije.

Drugi dan započeo je posjetom Društveno-socijalnom centru Te Kendrojme Se Bašku (Te Kendrojme Se Bashku), koji se nalazi u kvartu Kombinat.

Tokom obilaska Centra, najvišu pažnju učesnica/ka, definitivno, privukao je umjetnički kutak u kojem mladi ljudi i djeca s invaliditetom, uz podršku tima stručnjakinja/a (psihologa, terapeuta i svojih nastavnika), imaju priliku razvijati i testirati svoju kreativnost, proizvodnjom ukrasnih predmeta za lokalno tržište.
 

„Ovdje naši dječaci i djevojčice ne uče samo dekorativne tehnike, već i vještine i znanja koje će im koristiti za lični i profesionalni život“, objasnila je Persida Žapaj (Persida Zhapaj), terapeutkinja ovog Centra.

Njihove kreacije, nastavlja dalje Žapaj, često su i povod organizacije brojnih izložbi i umjetničkih kolonija koje podržava, a jako često i organizuje, Grad Tirana.

Nakon toga mješovita grupa, sastavljena od učesnica/ka iz Italije, Malte, Kipra, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, obišla je socijalni biznis centar JAPS (YAPS).

Ovo preduzeće godinama zapošljava na stotine mladih s invaliditetom, kao i pripadnice/ke romske i egipćanske manjine, naglasio je na početku njegov izvršni direktor Arben Šamija (Arben Shamija)

„Naši zaposleni su, uglavnom, angažovani u sektoru špedicije i održavanja objekata, a među korisnicima naših usluga su i Koka kola (Coca Cola), sve ambasade i diplomatska predstavništva stranih zemalja, sa sjedištem u Tirani, kao i sama Opština Tirana“, istakao je, s ponosom, Arben Šamija.

Prihod od poslova i usluga JAPS-a (YAPS), pojasnio je on, pored isplate zarada zaposlenima, većinom se koristi u dobrotvorne svrhe i akcije, namijenjene ugroženim i diskriminisanim grupama u ovoj zemlji.

Razlog zbog kojeg, godinama, opstaju na tržištu nije samo taj što podržavaju inkluziju mladih s invaliditetom, već, naglašava Šamija, prije svega, zbog kvalitetne usluge koju klijentima pružaju ti mladi ljudi.

Na taj način su, zaključuje on, uspjeli da se suprotstave stigmatizirajuće-diskriminatornim narativima, kako prema mladim Romima, tako i prema mladim OSI u prijestonom gradu Albanije. 

Drugi dan Studijske posjete zaključen je sastankom sa predstavnicima Nacionalne uprave za gluve Albanije (ANAD). Na njemu je bilo riječi o inovativnim rješenjima inkluzije OSI, ali i stanju i poštovanju ljudskih prava osoba s oštećenjem sluha u Albaniji. Tu su učesnice/i, između ostalog, imali priliku i da se informišu o radu ove organizacije, kao i o tome koliko prevodilaca znakovnog jezika ima u ovoj zemlji, na koji način funkcionišu i kako su organizovani, te i koliko, uopšte, institucije, angažujući ih, čine pristupačnim svoj rad i informacije za osobe s oštećenjem sluha.

 

Treći dan otvoren je Konferencijom: Inkluzija i osnaživanje osoba s invaliditetom, koju je organizovao domaćin, NVO Bez barijera (Beyond Barriers). Njoj su, pored učesnica/ka Studijske posjete, prisustvovale/i i predstavnice/i Grada Tirane, Nacionalne agencije za mlade pri Ministarstvu omladine i djece ove države, te brojne zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) iz Tirane.

Konferencija je nastavljena Mini sajmom nevladinih organizacija, na kom su učesnice/i prezentovali rad i materijale svojih organizacija (brošure, priručnike, studije), te imali priliku da se, međusobno, povežu i razmijene iskustva sa lokalnim OCD iz Albanije.

Po završetku Konferencije, u prostorijama NVO Bez barijera (Beyond Barriers), upriličen je i sastanak s Anom Derviši (Anom Dervishi), izvršnom direktoricom ove organizacije i Ismailom Endrekom (Ismailom Ndrekom) izvršnim direktorom Asocijacije para-tetraplegičara Albanije

Četvrtog, ujedno i poslednjeg, dana ove Studijske posjete učesnice/i su razgledale/i Specijalnu školu Luiđ Gurakuki (Luigj Gurakuqi), koju pohađa 127 polaznika/ca, djece s invaliditetom, starosti od šest do 18 godina. Ana Derviši, izvršna dirketorica NVO Bez barijera (Beyond barriers)  učesnicama/ima je predstavila i projekat koji je ova organizacija, u dvorištu ove škole, realizovala. U pitanju je plastenik, (tzv. Green house), koji je izgrađen za potrebe škole. Prema njenim riječima, ovaj koncept je postao pravi obrazovni prostor, u kojem učenici ove Specijalne škole stiču vještine ne samo u hortikulturi i baštovanstvu, već i socijalne. Pored toga, navela je Derviši, rad učenika, dodatno, doprinio je i zbližavanju učenika i profesora jer ga djeca, jako često, koriste i za vannastavne aktivnosti.

Ova Studijska posjeta, koja je okupila predstavnice/ke tri države EU (Italije, Malte i Kipra) i dvije Zapadnog Balkana (Bosne i Hercegovine i Crne Gore), okončana je susretom s predstavnicima Nacionalnog omladinskog kongresa Albanije

Projekat je finansiran od strane Evropske edukativne i kulturne izvršne agencije (European Education and Culture Executive Agency (EACEA)) – čija implementacija je započela 1. januara 2023.

Pripremio: Milovan Marković

Pročitano 482 put(a)

Back to top