sreda, 08 mart 2023 14:45

Koncept reprezentativnosti i njegov značaj u zaštiti ukupnog položaja OSI

Written by

U najširem smislu pojam reprezentativnosti znači biti dobar primjer nečega ili nekoga, biti istinski autentičan predstavnik određene grupe pojedinaca okupljenih na formalan ili neformalan način. 

Kada je riječ o položaju osoba s invaliditetom (OSI) i borbi OSI za poboljšanje njihovog društvenog položaja, primjena i funkcionisanje principa reprezentativnosti dodatno dobija na značaju. Uspostavljanje principa reprezentativnosti u procesima koji teže poboljšanju položaja OSI u svim dimenzijama društvenog života donijelo bi benefite kako za državu, tako i za OSI i to u različitim aspektima. Država bi, zahvaljujući uspostavljanju principa reprezentativnosti u okviru prostora borbe za poboljšanje položaja OSI u društvu, ostvarila ekonomske uštede, a s druge strane bi dobila „relevantne saradnike” koji bi joj omogućili centralizovan, standardizovan i dosljedan pristup poboljšanju ukupnog stanja u oblasti ljudskih prava odnosno prava OSI. 

OSI bi, s druge strane, imale jasnu sliku ko je suštinski reprezent njihovih interesa, koji sve elementi (organizacije) čine reprezentativnu mrežu podrške u oblasti savjetovanja, zapošljavanja, borbe protiv svih tipova nasilja, u oblasti realizacije koncepta samostalnog življenja. Uvođenje principa reprezentativnosti u okviru organizacija koje se bave pravima OSI bi omogućio kvalitetnu i jasnu komunikaciju, kako na nivou samih članica reprezentativnog tijela, tako i na relaciji prema ministarstvima, lokalnim samoupravama, drugim reprezentativnim tijelima ili nevladinim organizacijama, medijima, kao i prema samim građanima odnosno lokalnoj zajednici.

Princip reprezentativnosti daje naročitu težinu, glasnost i prodornost aktivnostima, stavovima i vrijednostima koje proklamuje reprezentativno tijelo u odnosu na javno mijenje ili državnu upravu, pa prema tome angažman reprezentativnog tijela može biti daleko podsticajniji i produktivniji od pojedinačnih angažovanja NVO u procesu uspostavljanja većeg stepena inkluzivnosti odnosno demokratičnosti kada je u pitanju položaj OSI.

Autorski tekst Mirjane Popović

Pročitano 692 put(a)

Back to top