utorak, 20 decembar 2022 08:21

NAJAVA: UMHCG U SARADNJI S KONZORCIJUMOM ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I RODITELJSKIM UDRUŽENJIMA ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA ZA BOLJU INKLUZIJU I UČEŠĆE OSOBA S INVALIDITETOM U RADU UJEDINJENIH NACIJA U CRNOJ GORI

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) započinje realizaciju projekta za bolju inkluziju i učešće osoba s invaliditetom u programima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori u saradnji s partnerima: Savez slijepih Crne Gore (SSCG), Inicijativa mladih s invaliditetom Boke, Naconalna asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS), Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša Inicijativa“, Savez udruženja paraplegičara Crne Gore i Nacionalno udruženje osoba sa intelektualnim smetnjama „Samozastupnici“

Projekat predstavlja dio dvogodišnje inicijative ,,Unaprjeđenje inkluzije djece s invaliditetom i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori” koju finansira Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD) a realizuju UNICEF, UNDP i Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. 


Projekat će se sprovoditi četiri mjeseca, od 18. novembra 2022. do 18. marta 2023.

Pročitano 666 put(a)

Back to top