Sloboda kretanja kao jedno od osnovnih ljudskih prava svakog pojedinca konstantno se krši kada da su u pitanje osobe s invaliditetom, upozoravaju iz Udruženja paraplegičara Rožaje. Opština i Pošta u…
Nadamo se da ćemo na ovaj način dugoročno uticati na smanjenje jezičkih barijera između populacije koja koristi znakovni jezik i one koja se služi verbalnom komunikacijom. Lekcije koje su snimljene…
utorak, 02 april 2024 08:06

Kad ne radi, kao da ga i nema

Written by
LIFT NA ŠETALIŠTU UZ MORAČU, NAMIJENJEN OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENOM POKRETLJIVOŠĆU, VEĆ DUŽE NIJE U FUNKCIJI Lift bi morao biti u funkciji, u suprotnom praktičnije ga je ukloniti, a…
Iako im je zadatak da sankcionišu vozače koji se nepropisno parkiraju, objavljene fotografije svjedoče i da su vozila Komunalne inspekcije takođe parkirana mimo propisa. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko…
Autobuske stanice u Crnoj Gori moraće da imaju bežični internet, dostupan svim korisnicima besplatno, najmanje dva mjesta i dva toaleta za osobe s invaliditetom, klimatizaciju i korpe za otpatke na…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) organizuje Edukativnu radionicu sa zaposlenima u oblasti drumskog, avio i željezničkog saobraćaja. Cilj radionice jeste doprinos adekvatnijem sprovođenju javnih politika u oblasti saobraćaja,…
To prema tvrdnjama korisnika predstavlja diskriminaciju, i to sistemsku, imajući u vidu obim i učestalost. Dio javnih ustanova za rad sa građanima u Baru teško je ili nikako pristupačan za…
Na Autobuskoj stanici "Merkur" u Budvi u periodu van sezone se trude da unaprijede, postojeće i dodaju nove sadržaje kako bi građani ali i turisti koji korsite njihove sadržaje bili…
Usluga pristupačnog prevoza od vrata do vrata, namijenjenu za osobe s invaliditeom koje žive, rade i studiraju na teritoriji Glavnog grada kontinuirano se sprovodi posredstvom Udruženja mladih sa hendikepom Crne…
Osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju sa teškoćama po pitanju zapošljavanja i učestvovanja u društvenom, kulturnom i zabavnom životu i nemogućnošću da posjećuju institucije i ustanove zbog njihove nepristupačnosti,…

Back to top