ponedeljak, 03 jun 2024 07:46

SSCG: KONAČNA OCJENA PRISTUPAČNOSTI BIRAČKIH MJESTA U ANDRIJEVICI U ODNOSU NA OSOBE S INVALIDITETOM

Written by

ZAŠTO OSOBE S INVALIDITETOM NISU OSTVARILE SVOJE BIRAČKO PRAVO U ANDRIJEVICI?

 

Savez slijepih Crne Gore sproveo je sistematsko nadgledanje pristupačnosti biračkih mjesta (BM) na dan lokalnih izbora u Andrijevici. Sedam (7) mobilnih posmatrača/ca, u nedjelju, 2. juna, je obišlo sva 23 BM kako bi nadgledali sprovođenje izbornog procesa u segmentu pristupačnosti BM i izbornog materijala osobama s invaliditetom (OSI).

Monitoring se vršio u pet kategorija i to: okolina BM (parking), prilaz BM, ulazni prostor u BM, rad biračkog odbora i uređenost prostorije BM u odnosu na fizičku pristupačnost i izborni materijal.

Svim posmatračima/cama na sva 23 BM u Andrijevici bilo je omogućeno nesmetano posmatranje.

U odnosu na kategoriju okolina BM, postojanje parkinga na istom, podaci dobijeni analizom pokazuju da u neposrednoj blizini BM, odnosno neposredno kod ulaza nema parkinga, što znači da nijedno BM nije bilo fizički pristupačno osobi s invaliditetom. Dakle, pristupačna okolina BM podrazumijeva postojanje parkinga u neposrednoj blizini BM, adekvatnih dimenzija sa oznakom pristupačnosti. Pristup jednom BM blokirali su nepropisno parkirani automobili.

U analizi kategorije prilaz BM, podaci pokazuju da na prilazu BM ivičnjak postoji na samo dva BM, odnosno 8,70%. Ivičnjak visine više od 2 cm postojao je na 10 BM, ivičnjaka nije bilo na tri BM, dok je na osam BM teren ravan. Teren prema BM bio je klizav (npr. mermer i glatke površine koje izazivaju klizanje) na pet BM odnosno 21.74%. Druge prepreke (betonski stubići, žardinjere) otežavale su pristup na dva BM.

Kada je riječ o ulaznom prostoru na BM, analizirani podaci pokazuju da ni na jednom BM nema rampe kojom bi se omogućilo nesmetano kretanje korisnika/ca invalidskih kolica i drugih pomagala. Od 23 BM, ulaz je ravan na samo njih pet, tačnije 21.74%, dok su se na 18 BM, tj. 78.26% prepreke ogledale u postojanju stepenika/ca.

Na 14 BM, vrata ulaznog prostora šira su od 85 cm što znači da su dovoljno široka da kroz njih mogu proći korisnici/ce invalidskih kolica, dok je na 9 BM širina vrata bila neadekvatnih dimenzija. Dvokrilna vrata na kojima su bila otvorena oba krila nalazila su se na samo dva BM, za razliku od 12 BM na kojima u slučaju dvokrilnih vrata oba krila nisu otvorena. Na 39.13%, odnosno devet BM, vrata nijesu bila dvokrilna. Hodnici širine minimalno 120 cm bili su adekvatnih dimenzija na čak 20 BM što je 86.96%, dok 13.04% BM nema adekvatne hodnike.

Od ukupno 23 BM, njih devet nema prag na ulaznim vratima ili je on niži od 2cm, dok na 14 BM korisnici/ce kolica ne mogu ući u samu prostoriju BM.

Birački odbor omogućio je nesmetano posmatranje na svim BM.

Sva BM otvorena su na vrijeme (7.00 č. ujutro). Samo sedam od 23 BM uređeno je tako da je osigurana tajnost glasanja, dok na dva BM članovi/ce biračkih odbora nisu nosili istaknute akreditacije. Na tri BM u trenutku posmatranja korišćeni su mobilni telefoni.

Tokom posmatranja, posmatrači/ce su uvidjeli da prilikom identifikacije birača/ica birački odbor naglas izgovara njihovo ime na dva BM. U odnosu na pol predsjednika/ca biračkih odbora, njih 17 bili su muškog, odnosno šest ženskog pola.

Na samo dva BM  odbor nije znao kako se koristi šablon za glasanje za osobe oštećenog vida.

Ni u jednom biračkom odboru na izborima u Andrijevici nije bilo osoba s invaliditetom.

Što se tiče kretanja i uređenosti BM u odnosu na osobe s invaliditetom, nijedno BM nije imalo postavljene etison trake izražajno vidljive, odnosno u kontrastu sa bojom poda, što je onemogućilo osobe oštećenog vida da se samostalno kreću i bez podrške drugih lica ostvare svoje biračko pravo.

Kabina s nižom policom za glasanje koja je na visini do 80 cm nalazila se na 11 od 23 posmatranih BM, dok na četiri BM osvjetljenje nije bilo adekvatno.

Glasačka kutija postavljena tako da gornja ivica ne prelazi 85 cm, kako bi osobe niskog rasta i korisnici/ce kolica mogli samostalno da ubace glasački listić u nju, bila je adekvatna na 39,13% posmatranih BM.

Na pitanje upućeno biračkom odboru da li bi omogućili potpisivanje izvoda iz biračkog spiska faksimilom, na 20 BM odgovor je bio potvrdan.

Pravilnik Državne izborne komisije propisuje da na svakom BM treba da postoje dva šablona za glasanje osoba oštećenog vida, od postojanog materijala, tamno plave boje sa metalnim prstenovima koji će biti na stolu zajedno sa drugim izbiornim materijalom, kao i dvije informativne brošure na Brajevom pismu. Na lokalnim izborima u Andrijevici, dva BM uopšte nisu imali šablone, na dva BM se nalazio samo jedan šablon, dok na četiri BM šabloni nisu bili na stolu, zajedno sa ostalim izbornim materijalom. Na tri BM nisu bile dostupne odštampane dvije informativne brošure na Brajevom pismu, dok je na jednom BM dostupna samo jedna brošura.

Ni na jednom BM, dok je trajalo posmatranje, u Andrijevici osobe s invaliditetom nisu glasale, prema riječima članova/ica biračkih odbora.

Dakle, dobijeni podaci tokom izbornog dana u Andrijevici, od posmatrača/ica sa terena ukazuju na nepoštovanje preporuka Državne izborne komisije, ali i Komisijinih pravila o određivanju i uređenju BM i mjera kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja, što je onemogućilo osobe s invaliditetom da ostvare svoje aktivno biračko pravo samostalno, tajno i dostojanstveno.

Prema riječima naših posmatrača/ica, većina BM ne ispunjava ni osnovne elemente pristupačnosti, odnosno do nekih BM se jedva može doći, nema putne i saobraćajne infrastrukture, objekti su oronuli, neuredni i neuslovni za održavanje izbornog procesa. Nedostatak signala otežao je pravovremeno dobijanje podataka sa terena, a to što se BM nalaze u privatnim kućama bez jasno i vidljivo istaknutih obilježja da se tu odvija izborni proces dodatno su otežali i usporili nadgledanje naših posmatrača/ica. Ovim putem želimo da uputimo molbu OIK Andrijevica da ispita objekte koji su predviđeni za glasanje birača/ica u ovom gradu, jer na već postojećim BM nema uslova za prilagođavanje ovih objekata osobama s invaliditetom, zbog čega su i članovi nekih biračkih odbora imali neozbiljne komentare tokom vršenja monitoringa.

Ovo posmatranje sprovodi se uz finansijsku podršku Misije OEBS u Crnoj Gori.

 

Izvor: Savez slijepih Crne Gore

Pripremila: Dajana Vuković

Pročitano 194 put(a)

Back to top