nedelja, 28 april 2024 06:38

NAJAVA: KONFERENCIJA ZA MEDIJE NEZAVISNOG MONITORING MEHANIZMA

Written by

PodgoricaOsobe s invaliditetom i djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju još uvijek se nalaze u nepovoljnom i nejednakom položaju u svim ključnim oblastima života, a Nezavisni monitoring mehanizam zabrinjava to što usluge za život u zajednici na lokalnom nivou nijesu dovoljno razvijene.

Predstavnicic/ce Nezavisnog Monitoring Mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) na Konferenciji koja će biti održana u ponedjeljak 29. aprila, predstaviće zapažanja s osam terenskih posjeta, kojima je u više gradova obavljena posjeta Centrima za socijalni rad, Dnevnim centrima za djecu sa smetnjama, vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Podsjećamo da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz tehničku podršku sistema Ujedinjenih nacija UN u Crnoj Gori, početkom prošle godine uspostavio Nezavisni Monitoring Mehanizam, koje čine predstavnici/ce deset nevladinih organizacija i institucije Zaštitnika.

Na osnovu dosadašnjih obilazaka i održanih sastanaka Monitoring Mehanizam, između ostalog, zabrinjava što usluge za život u zajednici na lokalnom nivou nijesu dovoljno razvijene, pa u pojedinim lokalnim sredinama nadležni centri za socijalni rad nijesu donijeli ni jedno rješenje za uslugu personalne asistencije. Takođe, uočeno je određeno grupisanje djece sa smetnjama u razvoju pri usmjeravanju u vaspitno obrazovni program, pa se u pojedinim sredinama djeca sa psiho-socijalnim i intelektualnim invaliditetom usmjeravaju u jednu školu, a djeca sa fizičkim invaliditetom u drugu školu, što je nedopustiva praksa. Pojedine škole (pogotovo srednje stručne škole) ne ispunjavaju ni minimalne uslove inkluzivnog obrazovanja, a nepristupačnost je sveobuhvatna, što djecu s invaliditetom, između ostalog, odvraća od upisa i pohađanja nastave.

Ljubazno vas molimo da prisustvujete Konferenciji na kojoj ćemo govoriti i o mnogim drugim aspektima koji onemogućavaju uživanje svih garantovanih prava pripadnicima ove ranjive kategorije društva i da vašim izvještavanjem doprinesete podizanju svijesti javnosti o životu osoba s invaliditetom.

 

Izvor: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Pročitano 308 put(a)

Back to top