petak, 05 april 2024 08:51

Vlada Crne Gore usvojila Odluku o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom

Written by

Na predlog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Vlada Crne Gore je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom.

Vršiteljka dužnosti direktorice Direktorata za zaštitu i jednakosti lica sa invaliditetom Irena Rakočević saopštila je da će ovaj Savjet činiti predstavnici/ce svih relevantnih institucija i pet članova/ca nevladinih organizacija koja se bave pravima lica sa invaliditetom.

Predviđeno je da fokus rada Savjeta bude unapređenje međuresornog i multidisciplinarnog pristupa u promociji i prevenciji, kao i zaštiti prava lica sa invaliditetom. Takođe, vodiće se računa sa posebnom pažnjom o budućoj saradnji sa nevladinim organizacijama, organima državne uprave, lokalne uprave u procesu zaštite lica sa invaliditetom, kazala je Rakočević.

Formiranje Savjeta proističe iz potrebe da se sinhronizovanim i sistemski odgovornim pristupom unaprijedi položaj lica sa invaliditetom i odgovori na sve prepreke koje sprečavaju razne oblike diskriminacije, sa akcentom na višestruku intersekcijsku diskriminaciju, kako bi lica sa invaiditetom u Crnoj Gori mogla podjednako da uživaju ljudska prava i da im se obezbijedi pristup svim pravima koja oni imaju u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim propisima.


Izvor: Vlada Crne Gore

Pročitano 399 put(a)

Back to top