utorak, 17 oktobar 2023 10:46

Revolucionarni korak za prava osoba s invaliditetom

Written by

Ovaj istorijski događaj, 16. oktobar, označava globalnu posvećenost razumijevanju invaliditeta na sveobuhvatan i inkluzivan način. Ističe važnost prepoznavanja da invalidnost nije isključivo medicinsko stanje, već da je oblikovana različitim društvenim, ekološkim i ličnim činjenicama. Jučerašnji dan, 16. oktobar, obiljeležavamo kao značajan događaj koji je odigrao ključnu ulogu u unaprjeđenju prava i inkluziji osoba s invaliditetom. Naime,  16. oktobra 1980. Ujedinjene nacije (UN) su usvojile Međunarodnu klasifikaciju oštećenja, invaliditeta i hendikepa (ICIDH) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Ovaj dokument imao je za cilj da obezbijedi standardizovani okvir za razumijevanje invaliditeta i njegovog uticaja na pojedince i društvo. Njegova svrha je bila da pomjeri fokus sa medicinskog modela, koji je invaliditet posmatrao uglavnom kao rezultat oštećenja ili zdravstvenog stanja, ka holističkom i inkluzivnom pristupu. ICIDH je uveo tri ključna elementa:

 Oštećenja: Odnosi se na odstupanja ili gubitak funkcije određenih struktura ili organa u tijelu. 

Invaliditet: Predstavlja ograničenja u mogućnostima osobe da obavlja svakodnevne aktivnosti zbog sadejstva oštećenja s okolinskim barijerama. 

Hendikepi: Oni uključuju poteškoće sa kojima se pojedinci suočavaju u svom društvenom okruženju zbog nejednakih mogućnosti/pozicija. 

Ovaj sistem klasifikacije je bio revolucionaran jer je prepoznao da invalidnost nije samo medicinsko pitanje, već je oblikovana i društvenim i ekološkim činjenicama. On je istakao potrebu da se ove činjenice pozabave kako bi se stvorio inkluzivniji i pristupačniji svijet za osobe s invaliditetom.

ICIDH je 2001. zamijenjen Međunarodnom klasifikacijom funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja (ICF). ICF je dalje proširio razumijevanje invaliditeta uzimajući u obzir individualnu funkcionalnost i invalidnost osobe u kontekstu njenog okruženja. Ovaj istorijski događaj 16. oktobra podsjeća na globalnu posvećenost razumijevanju invaliditeta na sveobuhvatan i inkluzivan način. Ističe važnost prepoznavanja da invalidnost nije isključivo medicinsko stanje, već da je oblikovana različitim društvenim, ekološkim i ličnim činjenicama.

Izvor: In portal

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 469 put(a)

Back to top