petak, 28 jul 2023 11:58

SSCG: Većina političkih partija tokom izbornog procesa vanrednih parlamentarnih nije akcentovala nijedno pitanje o pravima OSI

Written by

„Većina političkih partija, tokom izbornog procesa vanrednih parlamentarnih izbora, nije akcentovala nijedno pitanje o pravima osoba s invaliditetom (OSI), a ako i jeste, to je bilo sporadično, bez konkretnih aktivnosti, mjera i ciljeva“, saopšteno je na Pres konferenciji Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

Pomoćnica direktora SSCG Katarina Bigović Kulić, kazala je da su monitoringom željeli da sagledaju situaciju u odnosu na to koliko političke partije uključuju pitanja OSI, da li OSI mogu da se pravovremeno informišu, da se pridruže određenoj političkoj partiji i da se kandiduju.

„Monitoring je počeo od raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora i trajao je i nakon njihovog održavanja. Monitoring je sproveden na više načina, upućivali smo dopise izbornim listama koje su učestvovale u izborima, vršili smo monitoring pristupačnosti veb sajtova političkih partija, kao i pres kliping pitanja zastupljenosti OSI od strane izbornih lista i njihovih kandidata/kinja u medijima“, pojasnila je Bigović Kulić.

Kako je navela, dopis je poslat svim izbornim listama da se izjasne o pitanjima „Da li na listi ima kandidata/kinja s invaliditetom? Da li je politika invaliditeta zastupljena u političkom programu? Da li su prostorije i informacije pristupačne za OSI? Da li i na koji način se planira sprovođenje politike invaliditeta nakon raspodjele mandata?“

„Dopis je poslat izbornim listama 24. maja, a ponovljen je 5. juna. Od 15 izbornih lista, samo su dvije dostavile odgovore: Preokret - Za sigurnu Crnu Goru i Da, mi možemo za građansku Crnu Goru, kazala je Bigović Kulić.

Govoreći o odgovorima koje su dobili od izborne liste Preokret - Za sigurnu Crnu Goru, Bigović Kulić je kazala da su njihovi predstavnici naveli da u programu imaju dio o pravima OSI, ali i da osnažuju koncept ljudskih prava uopšte.

„Oni su istakli da je njihov osnovni cilj ostvarivanje poštovanja prava svakog pojedinca.

Naveli su da su njihove prostorije trenutno nepristupačne, kao i promotivni materijali, a da bi nakon raspodjele mandata, akcenat stavili na arhitektonsku, fizičku pristupačnost, osnovne servise i primjenjivanje standarda i uključenosti OSI u društvo“, rekla je Bigović Kulić.

Ona je, govoreći o odgovorima koje su dobili od izborne liste Da, mi možemo za građansku Crnu Goru, kazala da su oni naveli da na listi imaju kandidata s invaliditetom.

„Tokom kampanje akcentovali su prepreke u pogledu pristupačnosti (obrazovanje, zapošljavanje, socijalna inkluzija). Naveli su različite programe i inicijative za promociju, poboljšanje stanja, finansijsku i stručnu podršku, inkluziju OSI, s ciljem veće nezavisnosti i kvaliteta života OSI. Takođe su kazali da su njihove prostorije djelimično pristupačne, ali da informacije nisu“, rekla je Bigović Kulić.

Ukazala je da ostale političke partije koje su učestvovale u izborima nisu pokazale spremnost za saradnju s organizacijom koja se bavi pitanjem OSI više od 75 godina.

„Izostanak odgovora pokazuje da političke partije ne mare za pitanja koja se tiču OSI, te da ista targetiraju uopšteno, kroz napominjanje unapređenja stanja.

Međutim, ne postoji svijest o pravima OSI i važnosti sveobuhvatne pristupačnosti u odnosu na službene prostorije, organizaciju događaja, kreiranje i objavljivanje informacija“, istakla je Bigović Kulić.

Smatra i da političke partije ne osiguravaju svrsishodnu zastupljenost OSI u istima. Bigović Kulić je kazala da su, u skladu sa članom 69 Zakona o izboru odbornika i poslanika, koji propisuje da OSI dobiju informacije u pristupačnom formatu u odnosu na biračko mjesto pružili podršku svim članovima/icama tako što su im pomogli u koncipiranju zahtjeva za dostavljanje obavještenja o izborima u pristupačnom formatu.

„Novina u ovom izbornom procesu je što su nam skoro sve osobe s oštećenjem vida, koje su na vrijeme predale ovaj zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova, javile da su da su dobile informaciju u pristupačnom formatu, što im je omogućilo da odu na pravo biračko mjesto“, navela je Bigović Kulić.

Predstavnica SSCG Anđela Dragović kazala je da su se prilikom monitoringa pristupačnosti veb sajtova političkih partija/izbornih lista vodili Pravilnikom o standardima pristupačnosti.

„Monitoring je pokazao da nijedan sajt nije u potpunosti pristupačan. Postoje pozitivni primjeri na sajtovima koji se odnose na kontrast i uvećanje fonta. Može se zaključiti da političke partije/izborne liste ne obezbjeđuju ravnopravno i jednako učešće OSI u političkom i javnom životu“, navela je Dragović.

Ukazala je da na veb sajtovima ne postoje opcije pristupačnosti, dokumenti koji na njima postoje nisu e-pristupačni, da titl ili transkript nije tekstualan, da ne postoji automatska konverzija teksta u audio formatu, grafički elementi nisu adekvatno opisani, kao i da su mejlovi uglavnom linkovani.

„Smatram da u nedostatku informacija ne možemo očekivati da osobe s oštećenjem vida budu adekvatno informisane niti se mogu na adekvatan način upoznati s programima određenih političkih partija/izbornih lista, samim tim ne mogu ni pristupiti određenoj političkoj partiji, jer je to sve uzročno posljedično“, istakla je Dragović.

Govoreći o preporukama, Dragović je kazala da je potrebno obezbijediti elemente e- pristupačnosti: kontrast, uvećanje fonta, istaknuti linkove, prored, razmak, kursor, poravnanje teksta, font za disleksiju.

„Potrebno je da grafički elementi budu opisani na adekvatan način, da linkovani baneri vode na određeni link, da se omogući automatska konverzija teksta za čitače ekrana, da dokumenta budu prilagođena za čitače ekrana, kao i da multimedijalni sadržaji budu adekvatno opisani“, navela je Dragović.

Kulić Bigović je, predstavljajući podatke koji se odnose na monitoring medijskih tekstova, kazala da se u 61 odsto tekstova OSI pominju direktno, dok se u 39 odsto pominju indirektno.

„U 54 teksta upotrijebljena je adekvatna terminologija, u 27 njih se koristi adekvatna i neadekvatna terminologija, u 59 tekstova se koristi neutralna terminologija, a u čak šest tekstova je bila prisutna terminologija koja nije zasnovana na principima ljudskih prava“, navela je Bigović Kulić.

Kazala je da je monitoring pokazao, kad je u pitanju model pristupa invaliditetu, da je socijalni model bio najprisutniji i to u 80 tekstova.

„Pristup zasnovan na ljudskim pravima bio je prisutan u 35 tekstova, različiti adekvatni i neadekvatni modeli u 19 tekstova, u šest tekstova su bili prisutni neadekvatni modeli, u tri teksta nije bio adekvatan pristup i zasnivao se na funkcionalnom modelu i u dva na milosrdnom modelu“, rekla je Bigović Kulić.

Kazala je da su se OSI u 97 odsto slučajeva u tekstovima pominjale pozitivno, dok su se u negativno pominjale u tri odsto slučajeva.

Govoreći o monitoringu emisija (debata) Javnog servisa, Bigović Kulić je kazala da su njegovi rezultati pokazali da nijedna emisija nije bila posvećena pitanju iz politike invaliditeta, kao i da se najveći dio emisija nije bavio pitanjima OSI.

„Jedan dio emisija ovim pitanjima se bavio sporadično, dijelom pomenuto kroz ostale teme, npr. kada se govorilo o zdravstvenom sistemu ili socijalnoj politici. Nažalost, prilikom javnih izlaganja predstavnici/e izbornih lista, koji su nerijetko i javni funkcioneri/ke pokazali su nedostatak razumijevanja, znanja, koncepta ljudskih prava OSI, manifestujući neadekvatne pristupe prema OSI“, istakla je Bigović Kulić.

Ukazala je i da najveći dio emisija nije imao prevodioca na znakovni jezik, da je uglavnom korišćena neadekvatna treminologija, kao i da su rijetki slučajevi poštovanja principa zasnovanog na ljudskim pravima i upotrebe odgovarajuće terminologije.

Bigović Kulić je ukazala da političke partije ne pokazuju odgovornost prema OSI i da su zatvorene za njihovo učešće.

„S obzirom na to da OSI, kao građani/ke Crne Gore učestvuju u finansiranju političkih partija, neophodno je da iste obezbjede uslove da OSI ravnopravno učestvuju u radu i funkcionisanju političkih partija, da obezbijede pristupačne informacije o programima i radu političkih partija“, poručila je Bigović Kulić.

Pres konferencija je organizovana u okviru projekta Biram da biram, koji realizuje SSCG. Projekat je podržan kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M BASE koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija (EU), a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Izvor: Portal Saveza slijepih Crne Gore

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 316 put(a)

Back to top