četvrtak, 02 mart 2023 10:51

VISINE MATERIJALNIH DAVANJA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE I PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA UVEĆANE

Written by

Novom Odlukom o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječije zaštite koju je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja 3. februara 2023. i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječije zaštite od 21. februara 2023. uvećana je visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, kao i visina materijalnih davanja.

Shodno Odluci utvrđuje se visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visina materijalnih davanja, i to:

1. Visina osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje iznosi mjesečno, za:                 

- pojedinca 80,23 evra,

- porodicu s jednim članom 80,23 evra,

- porodicu sa dva člana 96,35 evra,

- porodicu sa tri člana 115,65 evra,

- porodicu sa četiri člana 136,52 evra;

- porodicu sa pet i više članova 152,54 evra;

2. Visina materijalnih davanja iz socijalne zaštite:

a) visina materijalnog obezbjeđenja za pojedinca, odnosno porodicu koji nemaju prihoda iznosi mjesečno, za:

- pojedinca 80,23 evra,

- porodicu sa jednim članom 80,23 evra,

- porodicu sa dva člana 96,35 evra,

- porodicu sa tri člana 115,65 evra, 

- porodicu sa četiri člana 136,52 evra,

- porodicu sa pet i više članova 152,54 evra,

b) visina lične invalidnine iznosi mjesečno 271,37 evra,

c) visina lične invalidnine za lice koje nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti iznosi mjesečno 171,89 evra;

č) visina dodataka za njegu i pomoć iznosi mjesečno 79,62 evra;

ć) visina troškova sahrane iznosi 398,18 evra;

d) visina naknade roditelju ili staratelju korisniku prava na ličnu invalidninu iznosi mjesečno 235,13 evra;

3. Visina materijanih davanja iz dječije zaštite:

a) visina naknade za novorođeno dijete iznosi 900,00 evra;

b) visina naknade za novorođeno dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja iznosi 1000,00 evra;

c) visina dodatka za djecu iznosi mjesečno, za diijete:

- do navršene 18 godine života 30,00 evra,

- korisnika materijalnog obezbjeđenja 50,88 evra,

- čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije 50,88 evra,

- korisnika dodataka za njegu i pomoć 60,12 evra,

- korisnika lične invalidnine 69,38 evra,

- bez roditeljskog staranja 69,38 evra,

č) visina naknade po osnovu rođenja djeteta za lice koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i redovnog studenta iznosi mjesečno 96,28 evra.

Visina lične invalidnine utvrđuje se po službenoj dužnosti dosadašnjim korisnicima/ama pomenutog prava, počev od 1. februara 2023, bez donošenja posebnog rješenja, dok se visina ostalih materijalnih davanja utvrđuje, takođe, po službenoj dužnosti, počev od 1. januara 2023.

Kad je u pitanju oblast penzijsko-invalidskog osiguranja, Odlukom o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. januara 2023.  donijetom od strane Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore 6. februara 2023. novčana naknada za tjelesno oštećenje povećava se za 2,5%. Osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađen prema ovoj Odluci, iznosi 335,69 evra.

Pročitano 4146 put(a)

Back to top