utorak, 28 februar 2023 08:23

Osnovci s oštećenjem vida da ne budu diskriminisani

Written by

Zamjenica zaštitnika dala preporuke resoru prosvjete po pritužbi Saveza slijepih Crne Gore (SSCG).

U Crnoj Gori ne postoji odgovarajući i prilagođen udžbenik za opismenjavanje djece s oštećenjem vida, kao ni ostali udžbenici u odgovarajućim formatima za osnovnu školu.

Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nerma Dobardžić dala je preporuku Ministarstvu prosvjete da preduzme sve neophodne aktivnosti, uključujući i zakonodavne, kako bi učenici s oštećenjeem vida osnovnoškolskog uzrasta ostvarili pravo na obrazovanje, bez diskriminacije i na osnovu jednakosti s drugima. Preporukom se Ministarstvo Miomira Vojinovića posebno usmjerava na olakšavanje učenja Brajevog pisma izdavanjem udžbenika za opismenjavanje na ovom pismu i zapošljavanje nastavnog osoblja koje je kvalifikovano da koristi ovo pismo, uključujući nastavnike koji su i sami osobe s invaliditetom.

Druga preporuka je da Ministarstvo sve radi uz bliske konsultacije i aktivno učešće osoba s invaliditetom, uključujući djecu s invaliditetom, kroz organizacije koje ih predstavljaju.

Ovo Mišljenje donijeto je na osnovu pritužbe SSCG, koji se žalio zbog diskriminacije, uskraćivanja prava na pristupačno obrazovanje i nejednak tretman pred zakonom osnovaca s oštećenjem vida.

U Pritužbi se, u suštini, ukazuje da i osnovci s oštećenjem vida, poput ostalih vršnjaka, imaju pravo na besplatno i pristupačno obrazovanje, da je trenutno stanje u Crnoj Gori takvo da oni nemaju pristupačnu literaturu i udžbenike, uprkos činjenici što je osnovno obrazovanje obavezno za sve.

Dodaje se da je SSCG prije više godina izradio Prototip udžbenika za opismenjavanje na Brajevom pismu djece s oštećenjem vida, ponudivši ga kao radnu verziju Ministarstvu prosvjete, Zavodu za školstvo i Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. I dalje se čeka finalna verzija Brajevog bukvara.

Ministarstvo nije dostavilo traženo izjašnjenje Zaštitniku, uprkos tome što je poslata Urgencija ovom resoru.

Dobardžić u zaključcima navodi da brojni akti nacionalnog i međunarodnog prava, uključujući i Ustav Crne Gore, zabranjuju diskriminaciu po bilo kom osnovu, što nesumnjivo uključuje i invalidnost.

Ona smatra da nepostojanje adekvatanog i prilagođenog udžbenika za opismenjavanje djece s oštećenjem vida i ostalih udžbenika za osnovnu školu u odgovarajućim formatima nesumnjivo smanjuje stepen inkluzivnosti obrazovnog sistema, odosno na diskriminatoran način krši pravo na obrazovanje na štetu ove djece.

Dobardžić se u Mišljenju pozvala i da Evropski sud za ljudska prava u predmetu G.L. protiv Italije iz septembra 2020. pored ostalog smatra „da je diskriminacija čija je žrtva podnositeljica zahtjeva ozbiljna zbog činjenice da se desila u okviru osnovnog obrazovanja koje predstavlja temelj obrazovanja i društvene integracije, kao i prva iskustva zajedničkog života, i koja je obavezna u većini zemalja”.

U Crnoj Gori je, prema posljednjem popisu stanovništva, gotovo 14.500 stanovnika prijavilo da ima oštećenje vida.

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) objavio je u januaru prošle godine da ni studenti nisu mogli učiti iz literature na Brajevom pismu, jer njih nije bilo u bibliotekama. Ova literatura nije se mogla naći ni u bolje snabdjevenim crnogorskim knjižarama. Zbog toga se studenti moraju oslanjati na pomoć asistenata, članova porodice ili prijatelja.

Izvor: Portal Vijesti

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 460 put(a)

Back to top