četvrtak, 14 jun 2012 11:56

Oštećenje vida

Autor:

Šta je to oštećenje vida?


Oštećenja vida podrazumevaju djelimično ili potpuno odsustvo prepoznavanja svetlosti, ili značajno oštećenje vida sa oštrinom vida na boljem oku od 0,05 do 0,3 uz korekciju, i čak i iznad 0,3 uz prognoze pogoršanja vida.
Kako nastaju ošte?enja vida?
Oštećenja vida nastaju kao: posledica očnih bolesti; urođeno stanje; stečeno stanje (nastalo usled fizičkih trauma, padova, povreda mozga, infekcija, toksina itd.).
Ko su osobe sa oštećenjem vida?
Osobe sa oštećenjem vida su osobe sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem vida (i deca i odrasli).

Nivoi - oblici - vrste oštećenja vida?


Oblici oštećenja vida podrazumevaju:
potpuno oštećenje vida - oštećenje vida koje varira od potpunog odsustva percepcije svjetlosti, pa do određenog stepena vizuelne slabosti; opisi i definicije obuhvataju funkcionalnu  i profesionalnu potpuno oštećenje vida;
djelimično - značajno oštrećenje vida pri kome je oštrina vida na boljem oku uz korekciju u rasponu od 0,05 do 0,3 kao i iznad 0,3 uz prognozu pogoršanja vida. U pedagoškom smislu djelimično oštećenje vida je mogućnost korišćenja vizuelnog analizatora kao vodećeg u čitanju, pisanju i drugim nastavnim aktivnostima, ali u tiflodidaktički adaptiranim uslovima.

SPOSOBNOSTI - MOGU?NOSTI osoba sa oštećenjem vida?


Kod osoba oštećenog vida postoji mogućnost povećanja vizuelne efikasnosti upotrebom (ne)optičkih pomagala, vizuelnim treningom, modifikacijama i tehnikama vezanim za sredinu, što ove osobe dovodi u gotovo ravnopravan socijalni nivo funkcionisanja.
Osoba sa potpunim oštećenjem vida, uz spremnost, opremljenost šire i uže sredine, takođe može uspješno da se socijalno realizuje, radi, prihoduje i ostalo.
Kako primijetiti oštećenje vida kod djeteta?
Oštećenje vida kod djeteta se može naslutiti ako dijete: ne reaguje na svetlosne nadražaje, ne poseže za ponuđenim predmetima, ne prati faze redovnog dječijeg razvoja (npr.  deca ne puze, slabije se služe šakama, postavljaju ruke uglavnom u visini ramena bez korišćenja prstiju itd).

Šta učiniti po otkrivanju, kome se obratiti?


Svakako se pri sumnji na oštećenje vida kod djeteta treba prvo obratiti pedijatru, čiji stručni savjet treba uvažiti.
Ko se bavi radom sa osobama sa ošte?enjem vida?
Radom sa osobama sa oštećenjem vida primarno se bave diplomirani defektolozi - tiflolozi koji se obrazuju na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Zapošljavanje, rad, neophodni radni uslovi?
Osim zanimanja koja isključivo zahtijevaju sve vidne funkcije, i pojedinih zanimanja koja zahtijevaju izražene djelove vidnih funkcija, osobe sa ote?enjem vida se mogu baviti svim drugim poslovima.
Nažalost, zbog neodgovarajućih okolnosti i opremljenisti samih radnih mjesta, odnosno tehnika rada, osobe sa oštećenjem vida se usmeravaju na određen uži krug zanimanja, na manje složene poslove kao npr. kućno zanatstvo; telekomunikacioni rad,  u zavisnosti od vidne sposobnosti i oštrine vida, usmeravaju se na jednu od dvije šire grupe zanimanja; svaka od ove dvije grupe ima još tri podgrupe zanimanja (intelektualna i poluintelektualna, kvalifikovana, polukvalifikovana i nekvalifikovana zanimanja).

Posebna pomagala, oprema, podrška?


Optička pomagala: naočari sa korektivnim svojstvima, kontaktna sočiva; didaktička sredstva u plitkom reljefu za decu sa oštećenjem vida, upotreba Brajevog pisma.
Važna je podrška detetu , jer ranom korekcijom i blagovremenom pomoći ono može dostići visok stepen intelektualnog razvoja i samostalnost u sticanju znanja.
U sredini osoba treba da se afirmiše na širokom planu: da se osposobi za život u široj društvenoj zajednici, da je samostalna, da nije upadljiva devijacijama u ponašanju, i da pozitivno djeluje.
Sama sredina mora pružiti svoj minimum u prilago?avanju potrebama svih ljudi sa invaliditetom, pa tako i osoba sa oštećenjima vida.

Pročitano 5189 put(a)

Back to top