četvrtak, 19 jul 2018 21:18

Šta donosi dopunjeni Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije?

Autor:

Fond za zdravstveno osiguranje je objavio informaciju o dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju.

Dopunama Pravilnika proširena je Lista za korišćenje medicinske rehabilitacije u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama za medicinsku rehabilitaciju s određenim brojem medicinskih dijagnoza i to:

- P 14.3 – Druge povrede ručnog nervnog spleta novorođenčeta u toku porađaja,

- F 82 – Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti,

- Q 05 – Rascjep stuba kičme,

- Q 90 – Daunov sindrom,

- Q 74.3 – Urođena ukočenost više zglobova u savijenom položaju,

- G 37.8 – Druge označene demijelinizirajuće bolesti CNS-a (Aleksanderova bolest),

- E 76.2 – Druge mukopolisaharidoze (Morquio classica),

- M 34 – Progresivna scleroderma,

- C 38.0 – Zloćudni tumor srca,

- D 15.1 – Dobroćudni tumor srca i

- F 84 – Cistična fibroza.

Kako navode, prošireno je pravo na medicinsku rehabilitaciju svake treće godine nakon identifikacije oboljenja, za osigurana lica oboljela od reumatoidnih bolesti (M05.8, M06, M07.1 i M08) u odnosu na sadašnji pravilnik koji je definiše pravo samo na jednu rehabilitaciju nakon identifikacije oboljenja.

Prošireno je pravo na medicisku rehabilitaciju osiguranim licima oboljelim od dječije cerebralne paralize (G80) koja su starija od 15 godina, tako da umjesto dosadašnjeg prava na medicinsku rehabilitaciju svake treće godine, sada će ostvarivati ovo pravo svake druge godine.

Na linku možete pronaći smjernicu za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju na osnovu do sada važećeg Pravilnika. U najskorije očekujte da će UMHCG inovirati smjernicu, odnosno dopuniti istu u odnosu na navedene dopune Pravilnika, odnosno liste oštećenja. 

Pročitano 4039 put(a)

Back to top