utorak, 10 januar 2017 16:06

Prvi centar za autizam u Crnoj Gori početkom 2017.godine

Autor:

Centar za autizam, kao visokostručna insitucija za rehabilitaciju djece sa autizmom, trebalo bi, zvanično da počne da radi početkom 2017. godine, najavio je  koordinator programa otvaranja Centra za autizam Nebojša Kavarić. “Intenzivno se radi na obezbjeđivanju uslova za otvaranje ove specijalizovane multidisciplinarne institucije, koja će raditi ili u okviru Doma zdravlja ili će se njegove prostorije nalaziti u blizini ove zdravstvene ustanove”, kazao je Kavarić. Predviđeno je da se u Centru za autizam, koji će biti organizovan po uzoru na slične centre iz okruženja, pružati medicinski i socijalni tretman djeci sa autizmom. “U Centru će raditi stručnjaci iz oblasti medicine, obrazovanja, pedagogije i psihologije, koji će sprovoditi programske aktivnosti, koje podrazumijevaju rano otkrivanje, tretman i rehabilitaciju djece sa autizmom, kao i pripremu za inkluziju odnosno njihovo uključivanje u svakodnevne aktivnosti”, objasnio je Kavarić. Prostorije će, takođe biti prilagođene, dovoljno komforne, svijetle, opremljene potrebnim rekvizitima.

Majka stradalog dječaka Ognjena koji je imao autizam, Valentina Rakočević o osnivanju Centra za autizam u Podgorici upućena je putem medija. Ona ističe da je neophodno otvaranje te ustanove, ali isto tako da je potreban i konstantan, svakodnevni rad sa djecom koja imaju autizam. “Smatram da bi Centar trebalo da postoji kao Dnevni centar kako bi djeca mogla da ostaju malo duže, to govorim iz ugla roditelja, ako ne bude tako ništa nismo pomogli roditeljima. Voljela bih čuti kako je tačno zamišljeno da funkcioniše, mada sudeći po planiranom broju zaposlenih ne vjerujem da razmišljaju u smjeru osnivanja Dnevnog centra”, kazala je Rakočević. Dio sredstava obezbijediće i Fondacija Ognjen Rakočević, koja je sakupila 4.000 eura sms donacijom za period od 1. septembra do 1. novembra. Podsjetimo, u julu ove godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje predviđaju da se u roku od šest mjeseci, odnosno do januara 2017. godine osnuje Centar za autizam.

Nakon višegodišnje borbe, priča o otvaranju Centra za autizam aktuelizovana je nakon tragične sudbine dječaka sa autizmom Ognjena Rakočevića. Centar je zamišljen kao visoko-specijalizovana javna ustanova koja bi pomagala i djeci i roditeljima.  Centar bi trebalo da bude neka vrsta servisa koji bi roditeljima djece sa autizmom, kroz razne edukacije i savjete, pomogao da se više informišu o autizmu.Izvor: Portal CDM

Pripremila: Ivana Bogdanović

Pročitano 1688 put(a)

Back to top