ponedeljak, 03 februar 2020 10:52

Poslodavcima 11,54 miliona za zaposlene osobe s invaliditetom

Written by

Država je poslodavcima isplatila ukupno 11,54 miliona eura po osnovu subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI), za šest godina od kada je ta mjera na snazi.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), iz godine u godinu raste broj poslodavaca koji koriste subvencije države na zarade ako zaposle OSI i tu mogućnost ovog mjeseca imalo je 840 poslodavaca za 1.453 zaposlena.

Savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI U ZZZ Gracijela Rakonjac za “Vijesti” je kazala da smatraju da je jedan od razloga za povećanje i rad na promociji mogućnosti i benefita u slučaju zapošljavanja te grupacije, kao i realizacija drugih programa koji su za rezultat imali povećanje informisanosti poslodavaca i smanjenje predrasuda.

Grant šeme

U Udruženju mladih sa hendikepom za “Vijesti” su istakli da se ta brojka povećava zato što poslodavci koriste projekte “grant šeme”, pa je zato i došlo do povećanja troškova za subvencije za zarade.

Oni u korišćenju “grant šema” vide problem, jer veliki broj OSI ne uspije zadržati posao nakon završetka projekta, a kažu da se nadaju da poslodavci ne koriste subvencije za fiktivna zapošljavanja.

“’Grant šeme’ su pokazale da veliki broj OSI ne uspije zadržati zaposlenje nakon projekta, što znači da je jednostavno kratak rok prilagođavanja tržištu rada i sticanja konkretnih vještina za radno mjesto, u toku trajanja projekata koji su vremenski ograničeni. Povećanje troškova ne mora značiti nužno i zloupotrebu, ali svakako je činjenica da su poslodavci, pored svih subvencija koje su im na raspolaganju, većinski jedino zainteresovani da se uključe u realizaciju projekata. ‘Grant šeme’ nikako ne smiju biti ključno sistemsko rješenje za zapošljavanje OSI, pa bi s obzirom na to država morala sprovoditi konstantne mjere. Nadamo se da pored svih zloupotreba OSI ne postoji ova oko fiktivnog zapošljavanja, jer bi onda zaista pokazala da ne samo da poslodavci ne poštuju obaveze prema OSI, nego da i državi nije stalo do suštinskog poštovanja i omogućavanja uživanja prava na rad. U tom smislu, država bi morala imati i drugačiji odnos prema poslodavcima kojima se moraju nametnuti i obaveze, ne samo mogućnosti”, pojasnii su iz Udruženja.

Statistika pokazuje da je ZZZ od 2014. do 2019. donio 2.824 rješenja o priznavanju prava na subvenciju zarade za zaposlene OSI.

Rakonjac je rekla da će u ovoj godini za programe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI (program profesionalne rehabilitacije, subvencije zarade, bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada i finansiranje ličnih troškova asistenta u radu, finansiranje grant šema, mjere aktivne politika zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva lica sa invaliditetom) izdvojiti 8,3 miliona eura. Koliko će biti potrošeno samo za subvencije za zarade za OSI, nijesu precizirali.

“Budžet Zavoda za ovu godinu planiran je u skladu sa programom rada, podacima iz prethodne godine, kao i analizama i projekcijama rasta broja zahtjeva poslodavaca za ostvarivanja prava na subvencije. Shodno Zakonu o upravnom postupku, Zavod mora odlučiti po svakom zahtjevu za subvenciju zarade, pa samim tim nije moguće u potpunosti predvidjeti potrošnju po osnovu isplate subvencija. Zavod će pratiti izvršenje budžeta za ovu godinu, a u cilju adekvatne reakcije na nepredviđene situacije koje se eventualno mogu desiti kao instituciju koja se na najneposredniji način bavi zapošljavanjem OSI ohrabruje nas činjenica da su poslodavci u Crnoj Gori postali otvoreniji za zapošljavanje OSI”.

Budžet pune na račun OSI

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, poslodavac sa više od 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje pet odsto OSI u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako to ne uradi, plaća doprinos za svaku OSI koju bi morao da zaposli.
Iz Udruženja mladih sa hendikepom su istakli da redovno prate sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabiitaciji i zapošljavanju OSI, te da su u tu svrhu prošle godine sproveli istraživanje o prihodima po osnovu posebnog doprinosa i potrošnji tog novca.
Na osnovu istraživanja dobili su podatak da su od 2009. godine, od kada je osnovan Fond u koji se uplaćuje novac, pa do kraja 2018. godine, prihodi po osnovu posebnog doprinosa iznosili 73,31 milion eura.

“Namjenski, odnosno za mjere profesionalne rehabilitacije, je potrošeno ukupno 19,50 miliona eura. Ta suma uključuje i 103.785,28 eura potrošenih za javne radove. Iznos od 53,805 miliona eura je potrošen za svrhe koje nijesu predviđene Zakonom, odnosno nenamjenski. Međutim, nažalost ne može se reći i nezakonito, jer je problem u zakonskom rješenju koje Vladi, odnosno Ministarstvu finansija, omogućava da navodno preostali novac usmjeri u deficit budžeta. Kako smo neformalno saznali ovaj novac je preusmjeren u budžetski deficit, što mogu biti i zarade zaposlenih u javnom sektoru, njihova putovanja, možda i stanovi, ili penzije i slični rashodi”, kazali su u Udruženju.
Iz te NVO su pojasnili da je Fond u koji se uplaćuje doprinos organizovan u okviru Zavoda, a da se u godišnjim zakonima o budžetu ovi doprinosi prikazuju kao projekcije u okviru stavke “ostali doprinosi”.

“Na osnovu čega se ne može zaključiti koliki je godišnji očekivani prihod isključivo za doprinose za zapošljavanje OSI. Zakonom o budžetu Zavodu se od 2014. godine opredjeljuje novac za program ‘profesionalne rehabilitacije’ i ove godine je planirano 8,2 miliona. Ovakve formulacije i rješenja su dovela do zbunjivanja javnosti, posebno zainteresovanih grupa i pojedinaca, a posebno OSI, kao i do problema u praksi prilikom primjene zakona i teško izvodljivog monitoringa finansijskog aspekta zakona”.

Pojašnjavaju da ZZZ nije posebno pravno lice i nema svoj račun, te da samo “tehnički” upravlja Fondom tako što procesuira ka Ministarstvu finansija zahtjeve za uplatu novca.

“Zavod do 2014. nije imao nikakvu značajniju funkciju, već su se za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI osoba izdvajao novac iz mjera aktivne politike zapošljavanja kojima je upravljao Zavod, nezavisno od novca Fonda. Kako je pokazala dosadašnja praksa iz godine u godinu, od 2009. pa zaključno s 2018. je rastao ukupan iznos sredstava uplaćenih u Fond jer se povećavao ukupan broj poslodavaca i zaposlenih u Crnoj Gori, samim tim ovakvo rješenje jedino i isključivo odgovara državi, dok ide na štetu OSI. Tek je 2014. na zahtjev OSI Zakonom o budžetu predviđeno dva miliona u okviru stavke ‘program - Fond za profesionalnu rehabilitaciju’ budžeta Zavoda. Ovih dva miliona predstavljalo je rashode, dok ni dalje nije bio prikazan ukupan prihod, što je i dan-danas slučaj”, naglasili su u Udruženju.

Ministarstvo rada ne želi da smanji posebni doprinos

Iz Unije poslodavaca (UPCG) za “Vijesti” podsjećaju da su ranije ukazali na potrebu smanjenja posebnog doprinosa za OSI u toku izrade novog zakona, te da resorno Ministarstvo rada i socijalnog staranja nijedan predlog (UPCG je ponudio više alternativa) za smanjenje doprinosa nije prihvatilo.
Iz UPCG objašnjavaju da Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI na osnovu dostavljene dokumentacije daje predlog za odobravanje subvencije zarade, shodno zakonskim procedurama.

“Važno je naglasiiti da poslodavci kojma je odobrena subvencija za zapošljavanje OSI imaju pravo na istu samo onda kada nadležnoj službi ZZZ dostave dokaze da su uredno izmirili sve obaveze, odnosno da su uplaćeni svi porezi i doprinosi i da je isplaćena neto zarada licu s invaliditetom. Na taj način izbjegava se mogućnost da poslodavci vrše zloupotrebu na način da bi dobijali subvenciju, a da nisu prethodno izvršili isplatu svojih obaveza”.

Preuzeto s portala Vijesti

Pročitano 1523 put(a)

Back to top