petak, 11 januar 2019 13:17

UMHCG započinje realizaciju projekta Naš je budžet naša stvar!

Autor:

 

UMHCG je 1. januara započelo realizaciju projekta Naš je budžet naša stvar! s ciljem doprinosa reformi javne uprave u kontekstu upravljanja budžetom, odnosno kontrole javne potrošnje.

Opšti cilj projekta Naš je budžet naša stvar! je doprinos kontroli utroška posebnih doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom i procesu planiranja budžeta za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI.

Rezultati projekta koji se žele postići ovom šestomjesečnom inicijativom odnose se na:

R1: Unapređen nivo informisanosti i javnog dijaloga o finansijskom aspektu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;

R2: Unapređena transparentnost uplata posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom i planiranja potrošnje ovih sredstava.

Aktivnosti planirane ovim projektom podijeljene su u dvije ključne grupe i mogu se razvrstati na aktivnosti:

1. Sprovođenja istraživanja o prihodima po osnovu posebnog doprinosa za zapošljavanje OSI i potrošnji ovih sredstava:

U okviru ove aktivnosti biće sprovedeno: Desk istraživanje u okviru koga će biti analizirani svi dostupni dokumenti koji sadrže informacije o posebnim doprinosima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno prihodima po osnovu posebnih doprinosa, budžetu namijenjenom za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, po kategorijama troškova, odnosno aktivnsti. Dodatno u okviru ove aktivnosti biće korišćeni mehanizmi koje nudi Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kako bi se prikupile informacije u posjedu organa državne uprave a koje nijesu javno objavljene, odnosno dostupne javnosti.

U okviru aktivnosti istraživanja, a u cilju adekvatnijeg razumijevanja i dijaloga, kao i obrade podataka, biće organizovani i sastanci s institucijama u prvom redu Ministarstvom finansija, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Zavoda za zapošljavanje, Skupštinskog odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje i Odbora za ekonnomiju, finansije i budžet, kao i Državne revizorske institucije.

Nakon sprovođenja aktivnosti istraživanja svi sistematizovani podaci biće objavljeni u okviru Analize o finansijskom aspektu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, koja će sadržati i informacije odnosno analitički osvrt na postojeći zakonski okvir profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Analiza će sadržati i preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira i procesa planiranja, raspodjele, utroška i kontrole budžeta u segmentu posebnih doprinosa za zapošljavanje, odnosno mjera profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI.

Sve navedeno biće predstavljeno na okruglom stolu na kojem će biti pozvani predstavnici svih nadležnih institucija, unije poslodavaca i Unije slobodnih sindikata, medija, političkih partija, domaćih i međunarodnih NVO.

U okviru seta aktivnosti: 2. Kampanja javnog zastupanja i medijska kampanja, biće sprovedene aktivnosti:

2.1. Upućivanje inicijative Ministarstvu finansija za izradu Uputstava za uplatu posebnih doprinosa, nakon sačinjene Analize i sprovedene javne diskusije o sadržaju iste.

Zatim 2.2. Emisija studijskog karaktera u saradnji s Televizijom Vijesti (u nekom od trenutnih formata) u okviru koje će se pokrenuti javna debata s predstavnicima Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja i organizacija osoba s invaliditetom.

Na kraju zbog konzinuirane medijske pažnje i informisanja javnosti, ali i posebno osoba s invaliditetom biće sprovedena kontinuirana kampanja na društvenim mrežama i u drugim medijima.

 

Projekat Naš je budžet naša stvar! je finansijski podržan kroz Program malih grantova u okviru projekta "Money Watch - Civilno društvo, čuvar budžeta", koji sprovodi Institut alternativa, u partnerstvu sa Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizont iz Ulcinja, a uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Povezani članci: UMHCG u okviru konkursa za NVO dobilo podršku za kontrolu utroška sredstava namijenjenih za zapošljavanje OSI

Pročitano 3024 put(a)

Back to top