subota, 13 oktobar 2018 17:17

Elektronska veza s poslodavcima - Trans2Work.me

Autor:

Elektronska veza s poslodavcima

Na Univerzitetu Crne Gore, studiraju 62 osoba s invaliditetom, od ukuno 95 studenata s invaliditetom koliko ih je na visokoškolskim institucijama.

“Zajednički rad Univerziteta, Zavoda i Udruženja mladih sa hendikepom, na ovom projektu, urodio je plodom. Pokazali smo ozbiljnost u pristupanju Evropskoj uniji”,  kazao je, na završnoj radionici projekta Trans“Work, pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje mr David Perčobić. Kroz ovaj i slične projekte, dodao je Perčobić, teži se pripremi studenata s invaliditetom za lakše uključivanje na tržište rada, a samim tim i poboljšanju poštovanja i uživanja njihovih ljudskih prava.

“Web platforma projekta Trans2Work namijenjena je studentima s invaliditetom, koji su studije započeli od 2012. pa nadalje, ali i organizacijama koje nude posao osobama s invaliditetom, Vladinim organizacijama i kreatorima politike za obrazovanje i obuku osoba s invaliditetom, Akademskoj zajednici (univerziteti, škole, instituti za rehabilitaciju)”, objasnio je Perčobić.

Platforma

Po njegovim riječima, uz pomoć portala http://www.trans2work.me/mne/ može se pristupiti bazi podataka usklađenoj  potrebama osoba s invaliditetom. Pri tom, otvara se i mogućnost za njihovo zapošljavanje. A, poslodavci mogu identifikovati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom.

“Portal pomaže u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj od zemalja u kojoj se projekat realizuje. On daje značajan doprinos identifikaciji vještina potrebnih osobama s invaliditetom da ostvare preduslove za zapošljavanje, te povećava njihovu mobilnost u društvu i zapošljavanju. Na nivou svake partnerske zemlje, portal elektronski povezuje poslodavce, osobe s invaliditetom i lica koja će biti odgovorna za razvoj obrazovnih programa za OSI”,  naglasio je Perčobić.

Na završnoj radionici projekta je iskazano očekivanje da će ovaj projekat biti podsticaj za nove aktivnosti, u cilju unapređenja uslova studiranja i zapošljavanja studenata s invaliditetom.

Oprema za osobe s oštećenjem vida i sluha

U okviru projekta nabavljena je oprema za osobe s oštećenjem vida i sluha i ustupljena svim korisnicima Centralne univerzitetske biblioteke – CUB. Biblioteka je izradila i strateški dokument koji se odnosi na politiku pristupa bibliotekama lica sa invaliditetom, kao jedan od partnera u Erasmus+ projektu. Servisi podrške bibliotečkoj mreži oslanjaju se na modernizaciji biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana, kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih usluga – LNSS.

Projekat Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja – Trans2Work se realizuje u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konzorcijum projekta čini 18 institucija iz partnerskih zemalja i pet institucija iz programskih zemalja (Grčka, Slovenija, Njemačka i Poljska). U Crnoj Gori su na projektu, pored Univerziteta Crne Gore, uključeni Zavod za zapošljavanje, Udruženje mladih sa hendikepom i Univerzitet Donja Gorica.

Izvor: Dnevne novine

 

 

Pročitano 2144 put(a)

Back to top