subota, 08 oktobar 2016 15:44

Nastavlja se netransparentnost trošenja sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Autor:

Ni nakon više od sedam godina od osnivanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u skladu sa članom 22 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, u kojem se uplaćuju posebni doprinosi poslodavaca koji ne zapošljavaju ovu kategoriju građana ne postoji skoro nikakva transparentnost utroška sredstava. Ministarstvo finansija, čak ni u izbornoj godini, kada je potreba za transparentošću opravdanija, a razlozi za pretpostavke nenamjenskog trošenja novca, ili zloupotreba veće, ne dostavlja informacije o načinima na koji preusmjerava sredstva sa organizacionog koda Fonda.

Dodatno, zabrinjava činjenica da Ministarstvo rada i socijalnog staranja iako je ušlo u izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom odbija, bez bilo kakvih valjanih argumenata, da izmijeni važeće norme kojima bi se Fond osnovao kao posebno pravno lice.

Naime, Radna grupa Ministarstva rada i socijalnog staranja u čijem su sastavu i četiri predstavnika nevladinog sektora ne prihvata predloge direktno zainteresovanih, ali ujedno i oštećenih sve ove godine.

Kako navode predstavnici Radne grupe iz Ministarstva rada i socijalnog staranja potrebno je prvo uraditi analizu efekata izdvajanja Fonda, pa ukoliko ona pokaže da je najadekvatniji model da se Fond izdvoji da će se to učiniti 2018. godine. To bi značilo da će se u naredne dvije godine izgubiti još najmanje petnaest miliona eura. Ova analiza je planirana Strategijom za integraciju osoba s invaliditetom koja je odjednom postala važna državnim organima i važnija od stvarnih interesa osoba s invaliditetom čiji ih stav o ovoj stvari uopšte ne interesuje.

Na drugoj strani, Ministarstvo finansija odbija da da informacije po zahtjevu za slobodan pristup informaciji na koji način, kojim organizacijama, organima i licima i u koje svrhe su izvršene transakcije uplaćenog novca na račun posebnih doprinosa s organizacionog koda koji se odnosi na Fond, već se proglašava nenadležnim.

Podsjećamo da je Fond poseban račun budžeta Crne Gore što znači da se sve uplate vrše u državni trezor, a da je samo dio sredstava po Zakonu u budžetu (3 miliona) opredijeljen Zavodu za zapošljavanje na rashodovnoj strani budžeta.

Na kraju Zavod za zapošljavanje nije ispoštovao našu preporuku da se poziv za podnošenje projekata grant šema raspisuje u prvom kvartalu godine, pa tako u 2016. ovaj poziv nije ni raspisivan, a projekti kojima su pravna lica aplicirala u 2015. se finansiraju iz budžeta za ovu godinu.

Ovim se gubi dodatnih najmanje milion eura koji se dodijeli i Zavodu za zapošljavanje kao budžet kojim može da raspolaže.

Na kraju, kao ko zna koliko puta do sada zaključujemo da trenutno stanje odgovara nadležnim organima posebno imajući u vidu činjenicu da je do 20. septembra ove godine u Fond uplaćeno preko 51 milion eura, iako je na evidenciji nezaposlenih prošle godine bilo 1640 osoba s invaliditetom.

Pitanje je do kada će osobe s invaliditetom biti sredstvo punjenja državnog budžeta i zadovoljavanja nečijih ličnih interesa, a ne opšteg društvenog interesa.


*Na slici je grafikon koji prikazuje uplate u 2015. i 2016. zaključno sa 20. septembrom.

Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 1521 put(a)

Back to top