četvrtak, 24 septembar 2015 15:22

Motivacione radionice prisustvovalo oko 350 srednjoškolaca

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore od januara mjeseca sprovodi projekat  ’’Od obrazovanja ka zaposlenju’’, koji za ciljeve ima da poveća mogućnosti za zapošljavanje visokoobrazovanih osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i omogući im lakši pristup otvorenom tržištu rada, te da doprinese stvaranju okvira za uspostavljanje sistemske podrške za studente s invaliditetom u prelaznom periodu od obrazovanja ka zapošljavanju.

Do sada su realizovane ili se realizuju u kontinuitetu aktivnosti projekta koje se odnose na sprovođenje servisa personalne asistencije za studente s invaliditetom u trajanju od šest mjeseci, zatim motivacione radionice i obuka za mlade bez invaliditeta, i studente i mlade s invaliditetom, kao i početne aktivnosti koje se odnose na saradnju s univerzitetima i poslodavcima.

Organizovali smo i dvije fokus grupe s poslodavcima, a u narednom periodu su planirane aktivnosti koje se odnose na sastanke i prenos znanja i komunikacijskih vještina prilikom pružanja podrške studentima s invaliditetom od strane nastavnog i nenastavnog osoblja na univerzitetima u procesu zapošljavanja i osnaživanja mladih s invaliditetom u traženju posla. 

Pokrenut je i servis podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom, dok se među završnim aktivnostima očekuje odrađivanje prakse studenata s invaliditetom kod poslodavaca.

Motivacionim radionicama koje smo organizovali u 12 srednjih škola na teritoriji Crne Gore prisustvovalo je oko 350 srednjoškolaca s invaliditetom i bez invaliditeta. Skoro svim radionicama je prisustvovao i predstavnik Univerziteta Mediteran.

Takođe, smo u okviru ovog projekta potpisali Memorandum o saradnji s Univerzitetom Crne Gore, koji je, pored Univerziteta Mediteran i Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić, partner na projektu.

Projekat se finansira programom Grant šema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odnosno sredstvima iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje licima sa invaliditetom.

 


Na našoj fejsbuk stranici se nalaze fotografije s radionica.

 

Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 1387 put(a)

Back to top