sreda, 17 avgust 2022 11:20

Javni poziv za adolescente s invaliditetom da se prijave za Program PRILIKE

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) počinje sa realizacijom programa Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care. Program ima za cilj da omogući adolescentima s invaliditetom u Crnoj Gori, koji imaju od 16 do 19 godina, učešče na praktičnoj obuci, u trajanju od jedan (1) do tri (3) radna dana kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere i pripremili se za tržište rada. 

Cilj programa je da se adolescentima s invaliditetom omogući i poboljša prelazak iz školskih klupa na tržište rada, takođe, i da se unaprijedi socijalna inkluzija i olakša prelazak u odraslo doba i samostalni život.


Namjera je da se kroz praksu adolecenti s invaliditetom upoznaju s komunikacionim vještinama, osnovnim principima radnih  odnosa, procesima učešća u donošenju odluka na radnom mjestu, usavršavanje i sticanje novih vještina samoprihvatanju i osnaživanju, što će u krajnjem doprinijeti njihovoj većoj samostalnosti i motivisanosti za samostalni život.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti ispunjavanjem kratkog upitnika klikom na link https://forms.gle/wTZtqpZYpAfqP6RJA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 020/265-650; 067/801-761 i 069/385-981; 069/243-751

Pročitano 1112 put(a)

Back to top