petak, 04 novembar 2022 11:18

NAJAVA: UMHCG ZAPOČINJE REALIZACIJU PROJEKTA O PODIZANJU NIVOA SVIJESTI I ZNANJA O VAŽNOSTI UVAŽAVANJA PRAVA OSI

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi projekat koji ima za cilj da doprinese podizanju nivoa svijesti i znanja o važnosti uvažavanja prava osoba s invaliditetom, bez diskriminacije na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Projekat se realizuje u okviru grant projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 virusa i budućih kriza kojim koordinira Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije, a koji je podržan od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Cilj projekta biće realizovan kroz organizaciju sljedećih aktivnosti: kurs računara za pet osoba s invaliditetom (OSI) s ciljem unapređenja znanja i vještina koje su preduslov kvalitetnog pristupa obrazovanju i zaposlenju gotovo na svakom radnom mjestu, šest edukativnih radionica sa srednjoškolcima u Podgorici o modelima pristupa invaliditetu i ljudskim pravima osoba s invaliditetom, koje će biti informativnog i edukativnog karaktera i kampanju za podizanje svijesti s ciljem smanjenja socijalne distance između mladih OSI i mladih bez invaliditeta na lokalnom nivou. 

Projektom će biti obuhvaćeni učenici/ce s invaliditetom i učenici/e bez invaliditeta, uzrasta od 14 do 19 godina, osobe s invaliditetom od 18 do 35 godina, mediji, građani i društvo u cjelini. 

Realizacija projekta traje 10 mjeseci, počev od 18. oktobra 2022, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 5.700,00€.

Pročitano 870 put(a)

Back to top