četvrtak, 28 april 2022 10:10

UMHCG: Mjere profesionalne rehabilitacije i zaštite i zdravlja na radu su neodvojivi segmenti adekvatnih uslova za rad OSI

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), povodom 28. aprila, Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, izražava zabrinutost zbog činjenice da veliki broj poslodavaca nije upoznat s mjerama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnije radno okruženje i olakšavanje procesa rada svake osobe s invaliditetom, te stvaranje uslova za bezbjednost i zaštitu na radu i u toku radnog procesa, bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti, i to kroz uklanjanje i/li minimalizovanje prepreka i prilagođavanje radnog okruženja (radnih prostorija) i obezbjeđivanje pristupačnog radnog mjesta (radni proces, materijal, oprema i alati za rad i drugo).

S druge strane, zaposlene osobe s invaliditetom (OSI) često nijesu ni informisane, niti psihološki i pravno osnažene za aktivnosti koje doprinose smanjenju progresije invalidnosti, upravo izazvane uslovima rada, trajanjem radnog vremena i opisom posla, koji nerijetko znače mnogo manju mobilnost i kretanje OSI u odnosu na ostale zaposlene, korišćenje i nabavku neprilagođene opreme i sredstava za rad. Za posljedicu navedena situacija ima nemogućnost prepoznavanja i upravljanja rizicima u vezi s radom i uslovima rada, nepreduzimanje mogućih mjera i aktivnosti za adekvatnije uslove rada, i većeg stepena zaštite na radu, i vremenom u vezi s tim i smanjenje stepena funkcionalnosti, motivacije i uspješne realizacije radnih zadataka i aktivnosti zaposlenih OSI i nedovoljan stepen zadovoljstva ili nezadovoljstvo poslodavaca. Zbog navedenog, a često zbog straha od gubitka posla, osobe s invaliditetom i kada su svjesne da radno okruženje i uslovi rada nijesu pristupačni i bezbjedni ne obraćaju se svojim poslodavcima formalnim zahtjevima za poboljšanje uslova rada. 

Iako zakonski okvir načelno garantuje posebnu zaštitu na radu zaposlenih osoba s invaliditetom (OSI), država mora definisati ciljeve, mjere i aktivnosti koje će dovesti do upoznavanja i osnaživanja osoba s invaliditetom za aktivno zalaganje za adekvatne uslove rada koji uključuju pristupačnost radnog mjesta i okruženja i procesa rada, adekvatan odnos s poslodavcem i kolegama, kao i bezbjedne uslove rada i radno okruženje, odnosno alate i sredstva za rad

U Crnoj Gori su i dalje nepristupačna brojna radna mjesta i okruženje, neprilagođeni procesi i uslovi rada, i stoga je neophodno zakonski garantovati propisivanje i primjenu razumnih adaptacija na radnom mjestu.  

Smatramo da je neophodno pristupiti svakoj osobi s invaliditetom pojedinačno i procijeniti rizike na konkretnom radnom mjestu i u konkretnom radnom okruženju, razviti i stvoriti odgovarajuće mehanizme koje će obezbijediti da poslodavci i zaposlene OSI sprovode adekvatne mjere zaštite i zdravlja na radu, a sve u cilju smanjenja stope povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom. Mjere profesionalne rehabilitacije i mjere zaštite i zdravlja na radu moraju biti neodvojivi segmenti stvaranja adekvatnih uslova za rad osoba s invaliditetom.

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu, koji je proglasila Međunarodna organizacija rada - MOR (International Labour Organization – ILO), obilježava se kao dan sjećanja na poginule i povrijeđene radnike u nesreći na radu na gradilištu, u saveznoj državi Konektikatu u SAD-u. Datum je odabran s ciljem da se oda počast žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, kao i unapređivanju zaštite i zdravlja na radu, odnosno smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom.

Iz MOR podsjećaju na lekcije naučene tokom COVID-19 krize i napominju važnost socijalnog dijaloga u jačanju bezbjednosti i zdravlja na radu, što mora doprinijeti smanjenju neprihvatljivo visokog nivoa smrtnih ishoda i povreda na radu koji se dešavaju svake godine. 

UMHCG koristi ovu priliku da pozove sve OSI i njihove poslodavce da nam se obrate kako bi dobili podršku, informacije i savjete.

Pročitano 1072 put(a)

Back to top