petak, 14 februar 2020 10:27

Konkurs za filmove za 11. Bosifest 2020.

Autor:

Organizatori 11. Beogradskog internacionalnog filmskog festivala osoba s invaliditetom – Bosifesta, koji će biti održan od 19. do 21. oktobra 2020. u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, raspisali su konkurs za prijavljivanje filmova.

Tema Bosifesta je rad i život osoba s invaliditetom, a konkurs je otvoren od 24. januara do 24. aprila 2020. godine. Rezultati selekcije biće objavljeni 3. juna 2020. godine.

Festival je takmičarskog karaktera, dok cjelokupan program sadrži takmičarski i revijalni dio. Filmovi koji ne budu izabrani za takmičarski dio programa, a ispunjavaju uslove konkursa, biće prikazani u revijalnom dijelu programa.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja:

  1. Žanr: dokumentarni filmovi na temu osoba s invaliditetom
  2. Trajanje filma maksimum do 100 minuta
  3. Film mora da bude na engleskom jeziku ili sa srpskim/engleskim titlom
  4. Film mora da bude produciran u prethodnih 5 godina
  5. Film mora da bude poslat najkasnije do 24. aprila 2020. godine
  6. Svi video zapisi moraju biti u DVD formatu
  7. Organizacija Bosifesta može da koristi u reklamne svrhe dio primljenog rada (do minut trajanja)
  8. Komisija dobija najmanje dvije kopije filma (DVD format) i sve kopije zadržava festival

 

Potrebno je dostaviti i sljedeće:

-sinopsis ili tekstualno objašnjenje dužine između 100 i 200 riječi

-dijalog listu (ukoliko postoji)

-dvije slike iz filma ili sa snimanja filma

-biografiju i fotografiju autora

-godinu i mjesto rođenja autora/autorke filma, zanimanje, mjesto boravka i     kontakt (telefon i e-mail)

Radove i prateće materijale, sa naznakom “Za konkurs BOSIFEST 2020” slati na: Hendi Centar Koloseum, Beograd, Panićeva 14, 11000 Beograd, Srbija.

Do sada je u okviru Bosifesta prikazano preko 400 filmskih ostvarenja, koji se bave tematikom života osoba s invaliditetom ili su njihovi autori osobe s invaliditetom. Pored prikazivanja filmova, Bosifest nudi i prateće programe u vidu radionica, panel diskusija i okruglih stolova, izložbi, performansa…

Svrha osnivanja Bosifesta je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe s invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način, ovaj festival daje snažan podsticaj donošenju mjera za ravnopravno učešće i integrisanje osoba s invaliditetom u društvo.

Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji jeste upravo veliko interesovanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima Bosifesta. Ovaj festival pridružuje se svjetskim festivalima, koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama s invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe s invaliditetom. Mreža tih festivala pruža autorima izlazak na svjetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove koji se bave tematikom vezanom za život osoba s invaliditetom.

Bosifest iz godine u godinu daje doprinos upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba s invaliditetom, poboljšanju komunikacije, prihvatanju različitosti, rušenju predrasuda o osobama s invaliditetom, a istovremeno, filmski program podsticajno djeluje na stvaranje novih filmskih i umjetničkih ostvarenja.

Kroz program Bosifesta nude se i moguća rješenja za dalji razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline, koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera – za sve. Festival promoviše Grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti i predano radi na ohrabrivanju naše kulturne i profesionalne javnosti da se upozna sa dometima umjetnika s invaliditetom iz cijelog svijeta, kao i na stvaranju uslova za razmjenu mišljenja i iskustava filmskih umjetnika.

Izvor: www.seecult.org 

Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 1253 put(a)

Back to top