utorak, 26 mart 2019 18:29

Počinje realizacija projekta ,,Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe s invaliditetom“

Autor:

V.d sekretara za socijalno staranje Glavnog grada – Podgorice Ivan Terzić i generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak potpisali su Protokol o saradnji u oblasti socijalne zaštite.

Ovim protokolom dogovaraju se oblici saradnje i konkretizuju zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekat ,,Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom“.

Sekretarijat je za ovaj projekat budžetom za 2019. opredijelio iznos od  25.000,00 €.

Projekat podrazumijeva angažovanje stručnih članova mobilnog tima (socijalni radnik, psiholog i druga stručna lica), koji će pružati usluge u okviru mobilnog tima tokom 2019. za 100 lica sa invaliditetom u prva tri mjeseca pilot aktivnosti.

Njihove obaveze će se odnositi na pružanje usluga u dijelu psihosocijalne podrške  u kući i porodicama, podrška u komunikaciji sa nadležnim institucijama i individualan pristup korisniku i njegovim/njenim potrebama, kako bi se osoba s invaliditetom osnažila za što samostalnije funkcionisanje ali i za jačanje porodica.

Mobilni tim će korisnicima, ali i članovima njihovih porodica pomoći u sticanju novih vještina kojima će sebi olakšati svakodnevicu i pomoći u poboljšanju, odnosno održanju postojećeg stanja.

Cilj Protokola je da konsoliduje i razvije odnose i saradnju  sa organizacijom Crvenog krsta Crne Gore, koja ima ulogu organizacije za pomoć državi na humanitarnom planu, uz uključenost drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti pružanja podrške osobama s invaliditetom, kako bi na taj način unaprijedio njihov položaj.

Crveni krst Crne Gore će angažovati stručna lica radi implementacije projekta, na period najduže do 9 mjeseci, u skladu sa zakonom i odredbama podzakonskih akata kojima se propisuju i bliže uređuju uslovi i standardi pružanja usluga podrške za život u zajednici.

Crveni krst Crne Gore će vršiti i selekciju osoba s invaliditetom – korisnika usluga projekta, na osnovu rang liste,  zajedno sa nevladinim organizacijama i udruženjima u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom.

Izvor: Preuzeto sa sajta Glavnog grada

 

Pročitano 2257 put(a)

Back to top