sreda, 15 februar 2023 13:23

Golubović za Graciju: Autizam nije bolest, već stanje

Written byDefektološkinja oligofrenološkinja Jana Golubović jedina u Crnoj Gori u radu s djecom s autizmom primjenjuje ABA metodu. ABA je nauka koja se bavi ljudskim ponašanjem, a djeca s autizmom, kaže, kao i svi mi, uče po potpuno istim principima, principima ponašanja.

Jana Golubović, nakon završenih master studija u Beogradu, dugogodišnjeg terapeutskog rada u glavnom gradu Srbije i nakon više edukacija u inostranstvu, u Podgorici je prije dvije godine osnovala Udruženje Primijenjena analiza ponašanja djece sa autizmom Crna Gora. Pošto je odrasla u Boki, na taj korak nije joj nije bilo teško da se odluči, a poseban izazov joj je bila činjenica da sistem mentalnog zdravlja djece kako u zemljama regiona, tako i u Crnoj Gori, nije na zavidnom nivou i da naša država prosto vapi za stručnjacim tog tipa.

„Upoznala sam divne saradnike, kao i roditelje djece s autizmom i naša misija je krenula. Za sada sam zadovoljna kako se posao odvija, a najvažnije je da djeca primaju odgovarajuću podršku”, kazala je ona.

Reakcije roditelja djece s autizmom su, kaže, pozitivne, a u intervjuu objašnjava kako prepoznati autizam u ranom uzrastu, na koje simptome roditelji treba da obrate pažnju i kako se ponašati i živjeti s djecom koja imaju autizam.

Diplomirani ste defektolog oligofrenolog, a 2014. postali ste sertifikovani reedukator psihomotorike. Šta ta oblast podrazumijeva?

„To je edukacija za stručna lica koju organizuje Institut za mentalno zdravlje (IMZ), Beograd. Reedukacija predstavlja integrativni terapeutski pristup, a čine je dva dijela, opšta reedukacija psihomotorika i relaksacija i specifična reedukacija psihomotorike s opštom defektološkom dijagnostikom. Koristi se u prevenciji i tretmanu oštećenja psihomotorike u djetinjstvu (rano toničko oštećenje dislateralizovanost, razvojne dispraksije, razvojno oštećenje govora, hiperkinetski sindrom). Smatra se oblikom neuropsihološke rehabilitacije koja pomaže djetetu da najprije kognitivno sazri. Konkretnim vježbama s djetetom se radi na sticanju tjelesne sheme, vizuo-motorne koordinacije, prostorno-vremenske organizacije. Važno je naglasiti da nije ograničena na rane uzraste, već se primjenjuje i u radu s odraslima.

Pohađali ste internacionalno usavršavanje za napredni nivo primijenjene analize u ponašanju u Floridi?

„Nakon završenih master studija u Beogradu, stekla sam pravo da upišem napredni nivo serije programa primijenjene analize na čuvenom Tehnološki institut Floride (Florida Institute of Technology). Pored teorijskih ispita tokom online studija, imala sam sreću da se i praktično usavršim na poznatoj američkoj klinici u Indijanopolisu koja se bavi ranom intervencijom djece s autizmom i da budem poster presenter na dvije internacionalne konferencije terapeuta koji se bave problemima u ponašanju kod djece s autizmom, u Majamiju i u Čikagu.“

Šta ABA metoda, koju primjenjujete u radu, predstavlja i kakvi su rezultati?

„ABA je nauka koja se bavi ljudskim ponašanjem, a djeca s autizmom, kao i svi mi, uče po potpuno istim principima, principima ponašanja. Svako dijete uči ponašanje na osnovu prethodnika, šta je to iz sredine što izazove određeno ponašanje, i na osnovu posljedice koja prati to ponašanje. Mi u radu zato najčešće koristimo sistem nagrađivanja kako bismo povećali učestalost javljanja poželjnog ponašanja. ABA je efikasna, što se najbolje ogleda u suzbijaju negativnih obrazaca ponašanja, problem ponašanja (plač, grebanje, vriska, bacanje stvari, udaranje sebe ili drugih) se svode na minimum, a mnoga se i eliminišu, dok socijalno poželjne oblike ponašanja izgrađujemo postepeno. Problemima u ponašanju se daje najveći značaj u radu i na tome uvijek prvo radimo. Efekti rada zavise dosta i od pridruženih medicinskih stanja djeteta.“

Cijeli tekst biće dostupan u novom broju Gracije. 

Izvor: Portal Gracija.me

Pripremio: Ivan Čović

Pročitano 688 put(a)

Back to top