četvrtak, 06 decembar 2018 12:37

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje - smjernica za ostvarivanje prava

Autor:

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje je ljudsko pravo. Ovo pravo proizilazi iz osnovnih ljudskih prava, i to: opšte zdravstvene zaštite, ali i prava na život, prava na privatnost, prava na brak i porodicu, kao i prava na sigurnost i zaštitu od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije[1]

Na dnu teksta možete preuzeti smjernicu u kojoj je objašnjeno značenje i značaj pojma i prava na seksualno i reproduktivno zdravlje, segmenti i opseg prava, način izbora doktora/ice ginekologa/škinje i drugim važnim informacijama u vezi s pravom na seksualno i reproduktivno zdravlje. 

Smjernica je posebno namijenjena djevojčicama i ženama. [1] Pojam eksploatacija označava: zloupotrebu ili iskorišćavanje

Pročitano 4934 put(a)

Back to top