ponedeljak, 18 septembar 2017 15:50

Najava: Fokus grupa sa predstavnicima lokalne samouprave i osobama s invaliditetom

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje fokus grupu s predstavnicima/cama Glavnog grada – Podgorice i opština u njegovom sastavu o učešću osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije lokalnog  budžeta. Fokus grupa će se sprovesti u okviru projekta „Obezbijedi(TI) sredstva za inkluziju - OSI“ koji finansira Evropska unija i Kraljevina Holandija kroz projekat „WeBER – Projekat unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave“.

Cilj ovog projekta je da u narednih 6 mjeseci  poboljša uslove za učešće  osoba s invaliditetom  i njihovih organizacija u planiranju, izradi, realizaciji i monitoringu godišnjeg budžeta Glavnog grada. On će biti postignut kroz realizaciju sljedećih aktivnosti: Istraživačke aktivnosti i monitoring upravljanja javnih finansija Glavnog grada – Podgorice i Aktivnosti zagovaranja.

Predviđeno je da se održe dvije fokus grupe i to 19. i 20. septembra u prostorijama Udruženja (Rista Dragićevića br. 7/125) s početkom u 10:00 h.

Učesnici/ce fokus grupe će imati priliku da govore o svojim iskustvima i stavovima u vezi sa mogućnošću učešća osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada – Podgorica i opština u njegovom sastavu. Predviđeno je da fokus grupa okupi do 8 učesnika, dok će facilitatori grupe biti trenerski tim UMHCG-a.


Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 2344 put(a)

Back to top