sreda, 04 oktobar 2017 15:50

Saopštenje za javnost: UMHCG izražava zadovoljstvo povodom odluke Ustavnog suda

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izražava zadovoljstvo povodom Odluke Ustavnog suda Crne Gore od 22. septembra ove godine kojom je ovaj sud ukinuo odredbu Člana 65, Stava 5, Zakona o izboru odbornika i poslanika, a koja je propisivala da: „Prilikom određivanja biračkih mjesta opštinska izboma komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom mjestu licima sa invaliditetom“.

Podsjećamo javnost da je UMHCG još 14. maja 2014, odmah nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona, podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ove odredbe, te da je nakon naše urgencije Ustavni sud 30. novembra 2016. donio Rješenje o pokretanju postupka. Na naše veliko zadovoljstvo, uprkos čekanju od više od tri godine, i činjenicu da je već prošlo nekoliko izbornih ciklusa, pravda za osobe s invaliditetom koje imaju biračko pravo je postignuta.

Ustavni sud Crne Gore u obrazloženju ove odluke, između ostalog je naveo da: „Iz sadržine osporene odredbe Člana 65, Stav 5 Zakona, po ocjeni Ustavnog suda, proizilazi da Zakonom nijesi definisani uslovi pristupa biračkom mjestu licima s invaliditetom u odnosu na vrstu i stepen njihovog invaliditeta, već je diskreciona procjena tih okolnosti data članovima opštinske izborne komisije, odnosno da se radi o odredbi deklarativnog karaktera.“

U Inicijativi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ove odredbe naveli smo da navedena pravna norma nema imperativni karakter jer je ona definisana kao norma neobavezujućih pravnih akata (preporuka, smjernica, zaključak i sl.). Kao dužnost se nameće „vođenje računa“ koja je psihička i umna aktivnost i ne može se niti objektivno utvrditi, pa se samim tim ne može primijeniti ni sankcija ukoliko se takva radnja ne preduzme. To upravo znači da je zbog ovakvog definisanja norma u potpunosti neprimjenljiva, što se pokazalo i do sada u praksi.

Raduje nas što je Ustavni sud prepoznavši nedostatak imperativnosti ove norme istu ukinuo i istakao potrebu definisanja obavezne pristupačnosti biračkih mjesta osobama s različitim vrstama invaliidteta kako bi se primijenile ustavne norme i Član 29 Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Posebno je ohrabrujuće što se ovo dešava u istoj godini kada je razmatran inicijalni izvještaj o sprovođenju Konvencije od strane Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom.

Ističemo žaljenje što za precizno definisanje u toku izmjena i dopuna Zakona 2013. i 2014. nijesu bili spremni poslanici crnogorske Skupštine, koja se, kao ni Vlada Crne Gore nijesu izjasnili u odnosu na inicijativu UMHCG, što se navodi i u Odluci Ustavnog suda.

Ova Odluka Ustavnog suda je veliko ohrabrenje i podsticaj osobama s invaliditetom i njihovim organizacijama da zahtjevaju pravdu od institucija sistema. Ova Odluka ohrabruje UMHCG da u narednom periodu podnese inicijative za pokretanje postupka za ocjene ustavnosti odredaba koje uskraćuju i/ili ograničavaju biračko, ali i druga prava osoba s intelektualnim i mentalnim, odnosno psihosocijalnim invaliditetom.

Takođe se nadamo da će ovaj postupak pred Ustavnim sudom motivisati ovu instituciju da i po sopstvenoj inicijativi pokrene postupke za ocjenu ustavnosti normi domaćih propisa koji krše prava osoba s invaliditetom.


U ime Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore: Miroslava-Mima Ivanović i Svetlana Cicvarić.

Pročitano 3263 put(a)

Back to top