subota, 01 decembar 2018 18:44

Mreža organizacija osoba s invaliditetom boravila u studijskoj posjeti Briselu

Autor:

U cilju povećanja znanja članica Mreže o evropskim praksama u oblasti invalidnosti i razmjeni iskustava u radu evropskih organizacija, UMHCG je u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada organizovalo studijsku posjetu Briselu u periodu 12-16. novembra 2018.. U Studijskoj posjeti je učestvovalo  12 osoba, a organizovana je u saradnji s Evropskim forumom osoba s invaliditetom (European Disability Forum – EDF).    

U skladu s Programom studijske posjete Mreža je imala sastanke s predstavnicima Evropske komisije, evropskih udruženja koja se bave isključivo osobama s invaliditetom, ili jednim segmentom svojih aktivnosti imaju i one namijenjene osobama s invaliditetom. Mreža je, takođe, posjetila Evropski parlament i upoznala se s funkcionisanjem Parlamenta i radom parlamentaraca.

13. novembra održan je sastanak s Evropskim forumom osoba s invaliditetom (EDF). Na ovom sastanku učesnici su razgovarali s Ketrin Nojton (Catherine Naughton), izvršnom direktoricom EDF i Loredanom Diši (Loredana Dicsi) o mogućnostima članstva Mreže u EDF, Marakeškom sporazumu i Evropskom aktu o pristupačnosti.

Nojton je istakla da su trenutni prioriteti u radu EDF-a Evropski akt o pristupačnosti, budžet Evropske unije i izbori za Evropski parlament koji će se održati 2019. Ispred Mreže, Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine Mreže, je upoznao predstavnike EDF-a s radom i aktivnostima u okviru projekta “Umrežavanjem do boljeg rada”.  Jedna od tema je bilo i potencijalno članstvo Mreže u EDF-u, koje će biti razmotreno u narednom periodu, s obzirom na to da će EDF razmatrati kandidature za članstvo u martu 2019.

Na sastanku s predstavnicima ENIL-a (European Network for Independent Living – ENIL), Natašom Kokić, koordinatorkom za kampanje i Frenkom Sijunom (Frank Sioen), službenikom za zastupanje, razmijenjena su iskustva u vezi s aktivnostima za promociju, zastupanje i podršku samostalnom životu. Jedan od važnijih aspekata je bio i razgovor o servisima podrške za samostalan život osoba s psihosocijalnim invaliditetom, ali i o politikama države u procesu reformacije sistema socijalne i dječje zaštite, kao i o načinima na koje države članice i nečlanice EU programiraju i troše sredstva iz pretpistupne podrške (IPA). Dogovoreno je da se u daljoj komunikaciji razmotre mogućnosti za zajedničko apliciranje projektom na temu deinstitucionalizacije i samostalnog života.

Predstavnici Mreže su na sastanku u crnogorskoj ambasadi u Briselu, upoznali amb. Radulovića s radom i aktivnostima kako Mreže, tako i organizacija članica. Ambasador i članovi njegovog tima ukratko su predstavili svoj rad prisutnima. S obzirom na to da je zgrada Ambasade nepristupačna, te da je sastanak organizovan u dvorištvu ambasade, a posebno imajući u vidu da je jedna od tri koje su u vlasništvu države, istaknuto je da će Ambasada informaciju o tome proslijediti Ministarstvu vanjskih poslova, uz inicijativu da se ovo pitanje riješi u skorijoj budućnosti.

14. novembar bio je namijenjen sastancima s predstavnicima Evropske komisije – Generalnog direktorata za pristupanje i susjedsku politiku.

Prvi sastanak organizovan je s Johanesom Noakom (Johannes Noack), članom kabineta komesara za pristupanje i susjedsku politiku Johanesa Hana, zaduženim za saradnju s Crnom Gorom, regionalnu saradnju i pitanja Zapadnog Balkana. On je pozdravio inicijativu Mreže da se održi ovaj sastanak i istakao činjenicu da je prvi put nakon 2003. ta inicijativa stigla od strane NVO iz Crne Gore. Naveo je da osobe s invaliditetom igraju značajnu ulogu u procesu pristupanja i da je stoga njihov doprinos veoma važan. On je naveo da se posebna pažnja poklanja pitanjima temeljnih prava i vladavine prava.

Na sastanku smo dali svoj osvrt na poslednji Radni dokument Evropske komisije za stanje u poglavljima 23 i 24, koji je objavljen 13. novembra. Predstavnici Mreže su informisali i dali ocjenu trenutne saradnje državne uprave i OOSI, posebno informišući o procesu izrade novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, neefikasnom, sporom rješavanju pitanja na koja ukazuu same organizacije, ali i Evropska komisija i Komitet UN o pravima osoba s invaliditetom, te neadekvanim i nezadovoljavajućim rješenjima određenih pitanja, u kojima država pretodno ne konsultuje i ne uvažava stavove OOSI.

U popodnevnim časovima predstavnici Mreže sastali su se s članovima kabineta Tomasa Hajlajtnera: Barbarom Hesus Himeno (Barbara Jesus Gimeno), zamjenicom šefa jedinice za CG (DG NEAR D1), Žoakimom Frendinom (Joakim Frendin), Gordonom Purvisom (Gordon Purvis) i Majom Smrkolj. Osim osvrta na sadržaj Non Pejpera, Mreža je detaljnije informisala o položaju osoba s invaliditetom i trenutnim procesima, uključujući i finansijsku podršku projektima NVO, odnosno sprovođenju Zakona o NVO, ali i o procesu usklađivanja crnogorskog zakonodavstva s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom, primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva, i činjenici da Ministarstvo pravde ni nakon tri godine nije preduzelo nikakve aktivnosti u cilju izmjene sistema oduzimanja poslovne sposobnosti, i definisanja podržanog odlučivanja, što bi uzrokovalo i brojne druge izmjene sistemskih, ali i posebnih zakona u brojnim oblastima.

Takođe, Mreža je informisala o procesu izrade novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, nenamjenskom trošenju sredstava Fonda, izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, problemu licenciranja usluga koje pružaju OOSI, nepostojanju jedinstvenog registra OSI, te o izmjenama Zakona o parničnom postupku i činjenici da u skladu s novim rješenjima sada građani, al ii NVO plaćaju troškove postupka ukoliko isti izgube pred državom.

Predstavnici DG NEAR-a su se interesovali o funkcionisanju sistema besplatne pravne pomoći, pristupu pravdi i pristupačnosti u tom kontektstu, posebno u kontektsu programiranja sredstava za oblast vladavine prava. 

15. novembra organizovani su sastanci s predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom i drugih udruženja koja se bave zaštitom prava.

Na sastanku s Evropskim udruženjem pružalaca usluga za OSI (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - EASPD) Adriana Popa, službenica za članstvo u EASPD i generalni sekretar EASPD, Luk Zelderlou (Luk Zelderloo) upoznali su predstavnike Mreže s aktivnostima njihove organizacije, a bilo je riječi i o iskustvima u pružanju usluga i potencijalnom članstvu Mreže u EASPD.

Istog dana, organizovan je i sastanak s Evropskim udruženjem za inkluziju (Inclusion Europe) na kom smo s predstavnicima ove organizacije, Gijomom Žakinoom (Guillaume Jacquinot) i Žastin Rejmon razgovoarali o pravima osoba s intelektualnim invaliditetom, s posebnim fokusom na pitanja deinstitucionalizacije i oduzimanja poslovne sposobnosti, njihovim aktivnostima, načinu uključivanja osoba s intelektualnim invaliditetom u radu organizacije, kampanjama koje sprovode. Mreža je informisala o problem oduzimanja poslovne sposobnosti osoba s invaliditetom, nakon sticanja punoljetstva ili kasnije, te uzročno-posledičnog lišavanju prava na zapošljavanje, prava na zasnivanje braka i porodice, rađanje i usvajanje djece, pravu glasa i izbora, pravu nasleđivanja,životnog osiguranja, kao i pravu primanja ili doniranja organa.

Posljednji sastanak istog dana održan je s Evropskim udruženjem pacijenata (European Patients Forum), na kom smo s Ljudmilom Ninovim (Lyudmil Ninov) razmijenili iskustva u oblasti zaštite prava pacijenata s invaliditetom. Predstavnicima Mreže je predstavljen rad ove organizacije i podijeljena iskustva u sprovođenju projekata u vezi s pravima pacijenata s invaliditetom. Predstavnici Mreže su ovom prilikom istakli iskustva u Crnoj Gori u vezi s ovom problematikom, a takođe je bilo riječi i o izradi registra rijetkih bolesti na nacionalnom nivou. 

Pripremila: Marina Vujačić 

Pročitano 3715 put(a)

Back to top