petak, 30 novembar 2018 19:59

Najava: Konferencija za medije Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore

Autor:

Mreža organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore u ponedeljak, 3. decembra 2018. s početkom u 11:00h organizuje press konferenciju. Press će se održati u PR Centru, Josipa Broza Tita 23/A, (Stari Aerodrom) u Podgorici.

Ključna tema konferencije odnosi se na osvrt Mreže na zapažanja Evropske komisije navedena u poslednjem Radnom dokumentu za poglavlja 23 i 24 (Non -Paper). U tom kontektstu, bitni razlozi za sazivanje konferencije, upravo 3. decembra, na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, su i izjašnjenje Mreže o procesu izrade nacrta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, o uslovima licenciranja usluga koje je postavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja prilikom raspisivanja konkursa za projekte NVO, i o aktivnostima države na sprovođenju preporuka Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom iz septembra 2017.

Na konferenciji će govoriti Milenko Vojičić - predsjednik Mreže organizacija osoba s invaliditetom, Milisav - Mimo Korać - član Upravnog odbora Mreže, Goran Macanović - član Upravnog odbora Mreže.

Pozivaju se mediji da isprate konferenciju.

Napomena: Mreža organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore je neprofitna, nestranačka i nevladina asocijacija koju čine nevladine organizacije osoba s invaliditetom, uključujući i one koje zastupaju pojedine kategorije OSI: žene s invaliditetom, djecu s invaliditetom, ili osobe s određenim vrstama oštećenja, a koje su kao pravna lica upisane u registar NVO.

Mreža organizacija osoba s invaliditetom formirana je u maju 2018. a registrovana u oktobru 2018. kao krovna organizacija osoba s invaliditetom, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija OSI za adekvatan monitoring i uticaj na planiranje i sprovođenje politika koje se tiču OSI na nacionalnom i lokalnom nivou, djelotvornijeg zastupanja prava OSI i uticaja na donosioce odluka, te u krajnjem mogućnosti umrežavanja na evropskom i svjetskom nivou.

Mrežu je osnovalo 10 organizacija: šest nacionalnih i četiri lokalne, dok je ona i dalje otvorena za druge organizacije, a odluku o njihovom učlanjenju donosiće Skupština Mreže.

Osnivanje Mreže iniciralo je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore kroz projekat “Umrežavanjem do boljeg rada” koji sprovodi u partnerstvu s Centrom za razvoj NVO, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Milenko Vojičić

Koordinator projekta "Umrežavanjem do boljeg rada"

 

Pročitano 2780 put(a)

Back to top